Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.

Utlandsexpeditionen

1957 och 1958

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Olle Silfverling m.fl berättar


Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

Till
utlands-
expeditionen
1958

 

 

Kartan i färg.Klicka på den för att förstora!

Kartan i färg.
Klicka på den för att förstora.

Äbnvapnet på Dansköya.
Läs mer längre ned!

Jetong om resan
skänkt av Kjell Högman.
Klicka för att förstora!

 

 

 


Karta över utlandsexpeditionen 1957. Klicka på den för att förstora!

Karta över utlandsexpeditionen 1957. Klicka på den för att förstora.


Sommaren 1957 gjorde Älvsnabben en sommarresa norrut. Den kallades 2. eskaderns utlandsexpedition 1957 och gick till Nordkap - Spetsbergen.

På sensommaren 1958 gick Älvsnabben åter till Spetsbergen för att bl.a. hämta hem de forskare som lämnats där sommaren innan. Man lämnade även en ny omgång som också skulle stanna ett år.  Även Murmansk och de norska hamnarna Tromsö och Kirkenes besöktes. Klicka här för att läsa om den resan.

Kata över återresan sommaren 1958.
Klicka för att förstora!
 

Olle Silfverling var med på denna resa som kadett. Många år senare var han med som MantjC på Långresan 1977-78. Fotografierna har Anders Lilliehöök tagit.

Anledningen till resan var att under det geofysiska året leverera hus, bränslefat och en mängd utrustning till de vetenskapsmän som skulle stanna ett år för olika undersökningar. Älvsnabben byggdes ursprungligen som ett lastfartyg innan hon byggdes om till minkryssare. Därför passade hon bra till att lasta många stora och små artiklar.

FC på resan var Bengt Lundvall som senare blev CM, chef för marinen.

Dessutom finns det en bok av Gösta H Liljequist som heter "High Latitudes" där man kan läsa om Älvsnabben och expeditionen till Kinnvika i Murchinson Bay.

 

Även om resan gick under sommaren hade man vinteruniform i dessa kalla farvatten. Klicka på bilden för att förstora!

Inloppet till Murchison-Bay och Kinnvika där lasten skulle lossas.
Även om resan gick under sommaren hade man vinteruniform i dessa kalla farvatten.
Klicka på bilden för att förstora.Klicka på bilden för att förstora!

En vanlig syn där uppe. En glaciär i närheten av Kinnvika.
Klicka på bilden för att förstora.Klicka på bilden för att förstora!

Älvsnabben anlöper Kinnvika och ankrar här.
 Klicka på bilden för att förstora.Roland Svensson, en av våra mest kända skärgårdskonstnärer, var med som konstnär.Klicka på bilden för att förstora!

Den första båten iland i Kinnvika. Klicka på bilden för att förstora.Lastningen har börjat på en pråm bestående av två
landstigningsbåtar med ett antal bräder över.Tyvärr brakade båten första gången. Ett missöde.Nu börjar husen byggasSå här såg Älvsnabben ut när hon låg i Kinnvika och lossade.Så småningom började tält och husen resas.Först fick vi bygga ordentliga bryggor.Det var tunga grejor som skulle i land.Så här kunde det se ut när vi lossade tunga grejor.En bild av Kinnvika på udden där vi satte iland allt. Husen vi byggde syns till höger.Den sista av Olles bilder.

 


Monument med Älvsnabbenvapen
på Spetsbergen!

Vid detta besök 1957 uppfördes även ett monument på Danskön över Andréexpeditionen 1897. På Danskön finns även rester av ballonghuset samt den bostad Andréemännen hade i väntan på start 1896 och 1897.

Klicka på länken nedan för att komma till Svensk flyghistorisk hemsida där det finns bilder på detta monument med sitt Älvsnabbenvapen som sitter kvar än idag!

http://www.flyghistoria.org/images_minnesten/Svalbard.htm


Bilder från Gustaf von Hofsten

Från Gustaf von Hofsten kommer två bilder som han tagit sommaren 2012. Precis när han lämnar Dansköya (Danskön) i båt tittar en isbjörn fram! Gustaf var marinintendent och har legat på Älvsnabben som aspirant, fänrik och FP (fartygsintendent).
 

Klicka på bilderna för att förstora!


 


Bild från Anders Garin

Anders Garin, aspirant på långresan 1977-78 m.m. har bidragit med en aktuell bild av monumentet. Den är tagen under hans äventyrsresa runt Svalbard våren 2017. Fartyget kunde inte gå så nära land och de fick inte heller gå iland när det är snö på marken p.g.a risken att de då kunde försöra något på denna historiska plats.


Bilder från Arne Palm

Från Arne Palm i Karlskrona kommer detta certifikat som alla på resan fick.
Klicka för att förstora!

 

 

 

 

 

 

 


 

Till början