Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


I reguljär tjänst

sommaren 1967

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Bengt Rydberg berättar


Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 

 

Sommaren 1967 gjorde Älvsnabben ett antal turer och övningar inom Sveriges gränser, men även en kortare resa utomlands till kadettmötet i Fredrikshamn. Detta berättar Bengt Rydberg som var med ombord under denna sommar. Bengt var även med på vinterexpeditionen 1966-67. Uppgifterna nedan har Bengt fått från krigsarkivet.

 

Maj

6 Förtöjd vid pir på Nya Varvet, Göteborg efter att ha kommit hem från långresan
8 Under gång
9 Förtöjd vid mobiliseringskajen, Karlskrona
10 Under bogsering till Polhemsdockan
12 Verkstadskajen, Karlskrona
23 Under gång mot Karlshamn
     Förtöjd vi Oceankajen, Karlshamn
24 Yttre manöver på Karlshamns yttre redd
     Under gång till Karlskrona, Hårsfjärden
25 Förtöjd vid Norra Jagarbryggan, Märsgarn
30 Skärgårdsnavigering i området Södra Mysingen - Skramsösund
     Till ankar Södra Mysingen
31 Styrd varierande kurs i Stockholms södra skärgård
 

 

Juni

1 Förtöjd på kfp.
   Förtöjd vid Norra Jagarbryggan
6 Styrt varierande kurser i Stockholms södra skärgård
   Till ankar utanför Nynäshamn
7 Under gång
8 Förtöjd mobiliseringskajen Karlskrona
9 Förtöjd mobiliseringskajen ÖHK
13 Under gång mot Västervik
     Förtöjd Lucernkajen Västervik
14 Under gång inomskärs
15 Till ankar Södra Mysingen
     Förtöjd  Norra Jagarbryggan, Märsgarn 20 Under gång 21-30 Förtöjd
     Drottninghallskajen Karlskrona varv
 

 

Juli

1-25 Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona varv
25 Till Göteborg
26 Förtöjd Nya Varvet, Göteborg
28 Förtöjd Nordlag Fredrikshamn
 

 

Augusti

1 Förtöjd Nya Varvet Göteborg
3 Under gång innanskärs Göteborgs skärgård
4 Förtöjd kajplats 517 Malmö
7 Tvärs Kalkgrundets fyr
8 Till ankar Västervik
9 Under gång Västervik-Gotland
   Till ankars Kappelhamnsviken
   Under gång i Gotska sjön
10 Till ankar Arkösund
     Styrt varierande kurser mot Norrköping
11 Förtöjd Norrköping
15 Mot Karlskrona
16 Karlskrona redd
     Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona
17 Förtöjd kajplats 9 Kalmar
22 Kalmarsund
     Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona
23 Till ankar Tromsöfjärden
      Undergång i krigsled mot Hanö
24 Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona
     Under manöver Nord Borholm
25 Under manöver Nord Borholm
     Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona 30 Mot Mysingen
31 Mot Näsbyviken, till ankars
 

 

September

4 Till kaj Norra Jagarbryggan, Märsgarn
5 Mot Mysingen
   Älvsnabbsbassängen
6 Under gång norrut innanskärs/lotsled
   Till ankar Syd Hasselö
7 Förtöjd Norra Jagarbryggan, Märsgarn
19 Under gång inomskärs
20 Till ankar Stabsfjärden
     Under gång mot Hårsfjärden
21 Förtöjd Norra Jagarbryggan märsgarn
26 varierande kurser för utbildning
27 Till ankar Hanstensfjärden
28 Förtöjd Norra Jagarbryggan, Märsgarn
 

 

Till början