Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Besättningslista
för
långresan 1975-76

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

 


Tillbaka till
Älvsnabbens hemsida

Tillbaka till
Långresan 1975-76

 

 

Regementsofficerare och vederlikar

Befnr

Bef

Grad

Namn

Särskild tjänst

901

FC

Kk

Hellström Nils

SäkC

902

S

Örlkn

Ståhl Bengt

FörhL disciplinmål

903

NavtjC

Örlkn

Widmark Richard

ExpC

904

MantjC

R/Kn

Dahl Hans-Olof

Bitr. PressL

905

SltjC

R/Lt

Ekman Bertil

UndL, DivB 4

906

1.KL

Örlkn

Håål Eric

PressL, FingL

907

SambtjC

R/Kn

Agmén Mats

NäfL (KL)

910

ArttjC

R/Kn

Lindh Torsten

UtbL, Besiktn förr

912

ELmsvC

R/Lt

Turesson Tomas

DivB 1

914

ItjC

R/Kn

Norling Anders

FörhL ersättningsmål

915

ELmsvCS

R/Lt

Wallgren Lars

Bitr. kajutF

916

ELarte 54

R/Lt

Engman Peter

DivB 5 (KL) FotoL FilmL

917

LfB

R/Kn

Arlestedt Carl-Axel

DivB 3

920

Marr

R/Lt

Ericsson Jörgen

DivB 6 (KL)

927

FPa

Komm

Carlsson

PvC

928

SkytjC 2

R/Lt

Fernlund Peter

DivB 2 VisnL

929

TL

CO/CmLt

Norrman

930

FI

Mdir

Hansson Rolf

SkytjC

934

TeleI

Ming

Karlsson

937

InttjC

R/Kn Int

Ullnér

KajutF

939

SjvtjC

RO/CmLt

Berg/Evaldsson

940

FL 2

RO/CmLt

Malmström H

940

FL 2

RO/CmLt

Ejvinsson

Kompaniofficerare
Befnr Bef Grad Namn Särskild tjänst

941

DuB

K/Kn

Linde Oscar

Bitr. UtbL, Väbel

946

Intmtrlrdg

Fj

Franke

IdrL 2

949

SigtjL

R/Lt

Lundahl Bengt-Peder

 

951

ExpB

K/Kn

Larsson N H

Bitr. NavtjC, Mtrlrdg nav, bok

952

RrtjL

K/Lt

Liotart Kjell

DivL 3, IdrL

955

MintjL

K/Lt

Gunnvik Christer

DivL 4, Mtrlrdg min

959

Provrdg

K/Kn

Franzén

MarkF

960

Kassardg

K/Kn

Olsson

 

961

MtjC

K/Kn

Holm Folke T

 

969

ReptjL

K/Fk

Alaama

 

972

MvB 1

K/Fk

Forsberg

 

973

MvB 2

K/Fk

Jönsson

 

981

EltjC

K/Kn

Eriksson H E

 

985

EldtjC

K/Fk

Andersson

Bevakare

991

ArttjL

K/Fk

Nilsson

Mtrlrdg art

995

SkytjL

K/Kn

Pettersson

Mtrlrdg skrov

997

RatjL

K/Kn

Keyser

PostF

Plutonsofficerare och gruppchefer

Befnr Bef Grad Namn Särskild tjänst

001

 

Öfu

Johnsson T

 

002

 

Öfu

Barvestad P I

TfnF

022

RoderF

Öfu

Hermansson J C

 

042

 

Öfu

Högberg K G

 

061

 

Fj

Sundqvist G H L

Bitr. Väbel, ReseF

062

 

Öfu

 

 

091

 

Öfu

Benke R P

 

131

 

Öfu

Forsberg K R

MålF

151

 

Fj

Kärvell E B

Kryte, bitr. BokF

331

 

Öfu

Noresved L

 

391

 

Öfu

Holmer M I

DivL 1

402

Pb 2

Fj

Persson K B Bruno

AspL, RekrL

432

 

Öfu

Hjärthammar M

 

442

ITF

Fj

Larsson E S

 

482

 

Öfu

Gustavsson B A T

 

501

MvF 1

Öfu

Börjesson G V

DivL 2

502

MvF 2

Fu

Jansson K H

 

561

 

Fu

Nilsson J C

 

572

 

Fu

Ringdahl B I F

Mtrlrdg maskin

601

MvF 3

Fu

Mellqvist O V

 

602

MvF 4

Fu

Lindblad U H

 

611

MvB 3

Fj

Bladhner

DykL

612

MvB 4

Fj

Gustavsson A R

 

641

ElrepL

Öfu

Sundberg K S B

Mtrlrdg elektro

642

 

Öfu

Dahl L J

 

701

 

Öfu

Fristedt F H R

Sah intutb, gunrumshovm

732

KöksM

Fj

Rudolph

DivL 5

741

 

 

Vakant

 

742

SjvtjL

Fj

Munter F T S

DivL 6, Mtrlrdg sjv

762

 

Fu

Johansson

 

791

 

Fj

Fregell

 

980

 

Öfu

Myllylä R A

 

 

Till början