Till
Älvsnabbens
startsida


Tillbaka till
långresan
1977-78

 

 

 

 
Lågtrycket Agda

Efter Hamilton Bermuda började de blåsa upp ordentligt på BB sida, men eftersom vädret var soligt, och ingen sagt något, var det heller inte någon som brydde sig.
Men det skulle bli mera, mycket mera...

 

Utdrag om ovädret från Snabbnytt. Klicka på bilden för att förstora!

Utdrag om ovädret från Snabbnytt. Klicka på bilden för att förstora!

 

AGDA

av Carl F Ebeling

Detta är historien om lågtrycket Agda, som förföljde oss från Bermuda och nästan till Tanger.

För att man egentligen skall förstå vad ett lågtryck är måste man först inse, att vind är helt vanlig luft, som har mer eller mindre bråttom: Det blåser från högre tryck till lägre. Detta kan man säga utan att blanda in avböjningar och eller virvelbildningar!! Befinner man sig mitt emellan högt och lågt tryck blåser det maximalt från högt till lågt. Luft väger och förflyttar sig därför genom minsta motståndets lag. Den, som kom på detta med tryck var en inte värst gammal Farbror i Italien, som hette Evangelista Torricelli. Han levde 1608-47 och var professor i Florens och anses vara barometerns uppfinnare. Han var dessutom den förste att åstadkomma total tomhet (vakuum). Hans trick gick till så här: Han fyllde ett c:a en meter långt glasrör, som var tillslutet i ena ändan med kvicksilver. Han vände det och satte den öppna änden i ett bad med kvicksilver utan att spilla ut något. Kvicksilvret, som är ganska tungt, sjönk då nedåt och lämnade en tom volym ovanför sig. Kvicksilverpelaren mellan badet och det tomma var 760 mm hög. Tomrummet var inte fullständigt utan innehöll spår av kvicksilverånga, men Torricelli kunde visa att pelarens höjd varierade med omgivande lufttryck. För att hedra honom kallades varje millimeter i pelaren för en Torr. För att få det lite händigare omvandlades 760 mm Hg till tusen millibar. Dessa "millibarer" kallas numera för "hektopascaler" (hPa) och vid havsytan är "referensvärdet" 760 mm Hg lika med 1013.25 hPa. Detta värde varierar naturligtvis normalt med lufttrycket. I såväl militär som civil luftfart kallas det QN Helge och är av utomordentlig betydelse vid kalibrering av såväl höjd- som fartmätare. Dessa är egentligen barometrar i evakuerad dosform utan kvicksilver och graderade i meter, fot eller knop, miles per hour eller km/tim!! Vi hade som lägst 729 hPa dvs 547 mm/Hg!

Åter till Agda: Hon djäklades med oss i c:a tio dygn och luften flyttade sig mellan 14 och 20 meter per sekund. Tala om stress...  Ändå var det ingen som blev sjösjuk eftersom vi vant oss och fått vad man kallar sjöben! Däremot möblerade Kung Neptun om ordentligt i vår Gamla Snabb. Trots allt var det en bit kvar till storm, där gränsen går vid 24,5 m/sek.

På väg åter mot den Gamla Världen förföljdes vi av ett envist lågtryck, som fick namnet Agda.
Efter all tid till sjöss hade besättningen fått sjöben och ingen rapporterades sjösjuk fastän eländet varade nästan en vecka.

 

Klicka på denna bild för att ladda hem en liten bit av inspelningen.

 

FC Bertil Daggfeldt spelade in maskin och stormljud på sin kassettbandspelare vid ingången till kajutan vid skylight till maskin, den sk maskinkappen.

Klicka nedan för att höra lite av ljudet.

 

 

Utdrag ur pressrapport efter denna överfart av FC Bertil Daggfeldt på långresan 1977-78:

"Älvsnabben krossar inte Atlanten ensam. Med på färden har vi i snart en vecka haft ett envist lågtryck som legat strax norr om oss. Detta har inneburit hårda vindar, tidvis halv storm, grov sjö och häftiga regnskurar. Älvsnabben rör sig emellertid graciöst i sjön - när hennes skrov ritades under kriget var hon avsedd som handelsfartyg med oceanerna som arbetsfält."

 

 

Vi lät helt sonika Fader Neptun skapa ett jämviktsläge när det gällde möblering av Gunrummet.
På Durken Sitter Anders Olsson, Per Kjellström och Gunnar Karlsson.

 

Kommentar av krumeluren "Älvsnobben" från Snabbnytt:

"Är det inte märkvärdigt, att hur än vinden vänder och vrider sig, den alltid blåser rakt på Älvsnabben!"

Klicka här för att följa oss till hamnen i Tanger!

Till början