m/s Albatross

Långresan vintern 1955-56

 

Innehåll

 

Bruno Lindquist berättar


Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

 

 

Bruno Lindquist gjorde en oförglömlig långresa med M/S Albatross vintern 1955-56.
De
mönstrade på i Sundsvall 1955-11-15 för resa till Mexico, Cuba och USA.
Avmönstring skedde i Stockholm 1956-06-16.

Allmänt om Albatross

Fartyget tillhörde rederiaktiebolaget Albatross som ingick i Broströmskoncernen.
En 4-mastad lastmotorskonare av ”three island”-typ. Byggd i Göteborg på Lindholmens
varv 1942. Klassificerad som motorfartyg men med Lloyds krav på segelfartyg. Förmodligen
det sista lastförande seglande skolfartyget i världen. 1947 byggdes hon om för att användas
till en svensk djuphavsexpedition. Resan blev en världsomsegling som varade i 15 månader.

 • 20 elever, 12 däcks- och 8 maskinelever

 • Albatrosstiden räknades som dubbel sjöpraktik vid inträdesprov till sjöbefälsskola

 • Procent av elever som ledde till sjöbefälsexamen:

  • befälselever på vanliga lastfartyg – 30 – 40 %

  • Albatrosselever ~70%
   (förmodligen beroende på koppling till broströmskoncernen)
    

 • Varierande arbete – däck, maskin, byssa, servering och städning
   

 

 

 

Bredfock och 2 vindsegel på 200 m2. Totalt ca 1100 m2 segel.

 

Segelarea (bidevindsarea) ~920 m2. Totalt ~1100 m2.
Huvuddimensioner: Längd 72 m exkl. bogspröt, bredd 11,5 m.
Medeldjupgående i saltvatten ~5 m.
Fart på last med motor ~9 knop.

 

I maskinrummet fanns en omfattande och komplett verkstadsutrustning

 

Huvud- och hjälpmaskineri:
HM 8-cylindrig enkelverkande trunkmotor typ B&W 450 hk vid 315 rpm.
Reverserande propeller.
3 hjälpmaskiner (hjälpkärror).

 
Bidevindssegling i Sydatlanten för styrbords halsar
 
 
I väntan på nästa våg
 
Poolbyggnad
 
Poolen klar för användning
 
Land i sikte efter 28 dygn, "Sombrero Island"
 
Julafton utanför Haiti
 
 
Vid kaj i Puerto Nuevitas Cuba
 
 
 
Beslagning av bredfocken
 
Lässtund på "Peket" (bogspröt)
 
Musikafton på däck
 
Möte på Mississippi
 
Till ankar på Mississippi. "Stella Polaris" i bakgrunden
 
Hjulångaren s/s President i New Orleans
 
Walgreens Drugstore på Canal Street i New Orleans
 
Vi ligger på redden och lastar socker
 
 
Stuvarna hade egen kock
 
Inloppet till Havanna
 
Hamnen i Havanna. Förmodligen samma bilar som rullar där idag.
 
Hemkomstvimpel på mesanmasten vid ankomst till Stockholm
 
 
Albatross i Lübeck ca 1990
 
 
 

Till början