Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Bilder från
insidan

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Från Conny Magnusson


Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

Bilder från livet
ombord

 

 Dessa foto är skänkta av Conny Magnusson som var vpl fotograf på resan 1974-75. Han tog dessa då Älvsnabben precis hade kommit hem från långresan 1977-78. Conny stod då på kajen tillsammans med sin fru för att ta emot sin vän Anders Wendt, skepparens karl 77-78. Efter att alla hade gått iland kunde han gå ombord för att ta dessa bilder och minnas den tid som han själv var med.

Om ni klickar till vänster i menyn på "Bilder från livet ombord" kan ni se de bilder som Conny och hans fotografkollega ombord, Jerry Stridh, har tagit på många av de dagliga rutinerna och övningarna ombord på deras resa. Alla besättningsmän från alla resor känner säkert igen dessa rutiner och övningar.

 

Bryggan.

 

Kompassen på bryggan.

 

Rorkulten. Det är Connys fru som provar på att vara rorgängare.

 

Disken.

 

En av duscharna.

 

Ett av tvättrummen.

 

 

Vattenfontänen utanför eldaremässen.

 

Fotolyet som låg inne i eldarmässen. Det brukade alltid följa med två fotografer på resorna.

 

Ett av talrören uppe på bryggan - babords sida.
Bilden kommer från Dan Frostberg från resan 1958-59

 

 

Till början