Till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 

 
Återträffar för långresebesättningarna

Flera långresor har haft flera återkommande jubileumsträffar men vissa inga alls.

Här är en lista på de resor som hittills meddelat om sina återträffar till webbmaster eller berättat om det i Facebook-gruppen "HMS Älvsnabbens vänner". Hör gärna av er med fler! Detta kan inte vara alla som varit under åren?

Ett gäng från sjökrigsskolan och resan 57-58 ses för lunch sista måndagen varje månad.

Det alltid tisdagsfika i Drottning Victorias Örlogshem på Teatergatan i Stockholm för bl.a. gamla besättningsmän från Älvsnabben,
men alla andra som är med i Flottans Män är också välkomna att prata minnen. Flottans Mäns kansli och Stockholmsföreningens lokalkontor ligger här.

Skånska besättningsmän från resan 77-78 har träffats varje år i januari sedan ca 20 år tillbaka. De brukar vara ca 10-20 varje gång.
Sedan 4 år tillbaka tar de även med sina damer och ofta är det även med besättningsmän från andra delar av landet.

 

Långresa Jubileum År Deltagare
1954-55 40 år 1995 94
  50 2004 65
       
1957-58 50 2008 ?
       
1959-60 30 1988 80
  50 2010 ca 60
  53 2012 6
       
1963-64 50 2015 4
       
64/65 Aspiranter 50 2014 ?
       
1965-66 15 1981  
  20 1986  
  25 1992  
  30 1996  
  40 2006 ca 80
  45 2011  
  50 2015 84
       
1966-67 30 1996 ?
  35 2002 (1 år försent) ?
  50 2016 114
       
1967-68 35 2002 26
  40 2007 38
  45 2012 ca 60
  50 2017 47
       
1969-70 35 2005 ? ?
       
1970-71 35 2006 ?
       
1971-72 10 1981 ?
       
1973-74 30 2004 ?
       
73/74 Aspiranter 50 2023 ?
       
1977-78 5 1983 114
  10 1988 86
  15 1993 110
  20 1998 50
  25 2003 70
  30 2008 60
  35 2013 59
  40 2018 55
  45 2023 56
77/78 Skåneträffar Varje år i ca 20 år 10-20
       
1978-79 20 1998 ?
       
1979-80 20 1999 ?
  30 2010 16

Till början