Till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 

 


Om HMS Älvsnabbens webbplats

Denna webbplats är från början gjord för besättningen på långresan 1977-78 efter en idé av de värnpliktiga besättningsmännen Johan Bruno och Sten Söderlind. På resans 20-års jubileum i Karlskrona 1998 föreslog Johan och Sten att Älvsnabben borde ut på Internet och alla var överens. Stefan Leo sammanställde text och bilder från sina egen dagbok och hämtade dessutom mycket från tidningen Snabbnytt, slutorden av FC och berättelser och bilder från andra besättningsmän.

Webbplatsen har legat ute på Internet sedan augusti 1998. Registrerade domännamn är alvsnabben.se och alvsnabben.com. Allt eftersom tiden har gått har allt fler och fler bidragit med berättelser och bilder från sina långresor och möten med Älvsnabben och hennes besättningar under de 25 långresorna. De allra flesta (se listan nedan!)har tagit kontakt med webbmastern via e-post. Sedan december 2006 är alla dessa 25 vinterexpeditioner dokumenterade på något sätt av sina respektive besättningsmän, liksom ett par av hennes sommarresor och en del från hennes tid i reguljär tjänst före långresorna. Dessutom finns berättelser från flera resor med andra fartyg med på denna webplats.

Men det finns förstås fortfarande mycket kvar att berätta om den gamla Damen och alla hennes resor runt om i världen och i svenska vatten! Så alla som känner att de har något att bidra med, stort som litet, tveka inte att höra av er! Alla som haft något med Älvsnabben att göra är fortfarande hjärtligt välkomna med bidrag, stora som små!

 

Bilden är tagen i en fotoautomat på Martinique 1977         

Webbmaster är Stefan Leo
VPL Skrovhantverkare på resan 1977-78Stefan Leo har utnämnts till IFC (Internet-FC) på Älvsnabbens eviga Internetlångresa

Detta skedde 29 mars 2003 när långresan 1977-78 hade 25-årsträff i sjöofficersmässen på Skeppsholmen i Stockholm. FC på deras resan var Bertil Daggfeldt och eftersom Bertil gått i pension överlämnade han befälet och sin kaptensmössa till Stefan. Denna Internetlångresa beräknas att aldrig ta slut. Stefan titulerar sig numera IFC, Internetfartygschef!

  

Från denna brygga styrs numera Älvsnabben på sin långresa i cyberspace, den som aldrig tar slut. Till höger, Stefan Leo och Bertil Daggfeldt.


Älvsnobbens pappa har utnämnts till InternetSekond (IS)

På grund av sitt stora intresse för webbplatsen, sin smittande entusiasm, sitt outtröttliga arbete med bidrag av olika slag och inte minst för sina ständigt återkommande Älvsnobbar på förstasidan, beslöt IFC Stefan Leo enhälligt att utnämna Carl Fredrik Ebeling till InternetSekond (IS) för Älvsnabbens fortsatta resa i Cyberspace! Han var även en stor inspiratör och pådrivare (i positiv mening) till IFC i det fortsatta arbetet med att utveckla webbplatsen. Carl F hade en bakgrund som bl.a. tandläkare på långresan 1977-78, samma resa som IFC Stefan Leo var med på.

I tjänsten ingår även att sköta diverse disciplinärenden runt webbplatsen och Internetlångresan, vilket är en traditionell uppgift för en Sekond.

Utnämningen kungjordes i och med detta inlägg 2007-07-17. Den formella utnämningen skedde våren 2008 i Göteborg då resan 1977-78 hade sitt 30-års jubileum i Göteborg. Carl F dekorerades då med en s.k. IS-middaj i renaste guld (nåja, guldglimrande i alla fall). Carl Fredrik lämnade tyvärr oss 2019-01-10.

    


Artikel om www.alvsnabben.se

Föreningen FIottans Män har en medlemstidning som i sitt  3:e nummer 2007 har med en lång artikel om Älvsnabbens webbplats! Den är skriven av Stefan Leo och berättar om webbplatsens tillkomst och hur den har vuxit fram under de senaste 9 åren med alla dess medarbetare runt om i Sverige och utomlands. Klicka på raden nedan för att läsa denna artikel i PDF-format!

Artikel om Älvsnabbens webbplats i Flottans Mäns tidning

Länk till Flottans Mäns webbplatsWebbmaster hedrad av KÖMS


16 november 2007 blev en stor dag för Stefan Leo! Han erhöll denna dag på Vasamuseet i Stockholm ett Hedersomnämnande för sitt arbete med webbplatsen om HMS Älvsnabben. Detta är förmodligen det finaste en lekman kan erhålla från en Kunglig Akademi! Här handlar det om Kungliga Örlogsmannasällskapet, vilken är vår äldsta Kungliga Akademi, grundad 1771. Vi var mycket stolta när vi fick få vara med på hans Stora Dag. Han ledsagades av sin dotter Cecilia, som dagen till ära bar en mycket smakfull mörklila festklänning. Kalfaktor för Webbmaster var Internetsekonden. Som kronan på verket bar Stefan Älvsnobbens värnpliktsmedalj i miniatyr! / IS

     

Webbmaster tar emot tecknet på sin Värdighet av Kungliga Örlogsmannasällskapets dåvarande ordförande Konteramiral Leif Nylander. Till öger ser vi Stefans dotter Cecilia "beslås" för några ögonblick av Kalfaktorn, tillika Internetsekonden utanför Örlogshemmet inför avfärden till Vasamuseet och Högtidssammanträdet.Webbmaster hedrad av Flottans Män

På riksårsmötet för Flottans Män i Höllviken våren 2008 fick Älvsnabbensajtens webbmaster emotta ytterligare en fin utmärkelse, FM Hederstecknet, för sitt arbete med HMS Älvsnabbens hemsida. Det var då avgående ordförande kommendör 1 gr. Gunnar Bengtsson som delade ut. Motiveringen var "Dessa insatser månar i allra högsta grad om Flottans mäns ledord "Kamratskap och örlogstradition". Det bestod av nedanstående diplom och två stycken FM-märke att bära vid högtidliga tillfällen.

  

 

Webbmaster hedrad igen av Flottans Män

På Flottans Mäns riksårsmöte i Karlshamn sista helgen i maj 2013 hedrades åter Stefan Leo för arbetet med denna hemsida. Gåvan bestod av ett diplom och en reproducerad tavla av Älvsnabben, målad av Lars-Åke Svenheden. Lars-Åke har även själv varit med på resan 1954-55. Tyvärr var inte Stefan närvarande i Karlshamn, utan ordförande i FM Malmö, Jörgen Persson fick överlämna gåvan vid deras höstmöte måndagen den 16/9 2013.

  

 

På Flottans Mäns Riksårsmöte 2018 på båten till Tallinn blev en mycket stolt webbmaster än en gång hedrad för arbetet med hemsidan. Denna gång med deras Ankarmedalj nr 168 i guld.

             Hyllning från besättningen på resan 1977-78

Vid den årliga Skåneträffen som ett antal besättningsmän från resan 77-78 brukar ha, samma resa som webbmaster var med på, överlämnade f.d. diskaren Johnny Gustafsson och hans sambo Lisa en fin skulptur som tack för arbetet med hemsidan och våra regelbundna träffar. En mycket stolt webbmaster tog emot denna gåva.

  Hittills är det 206 olika personer som hjälpt till med att skapa denna webbplats
 

Agö Lars Bilder och berättelser om återträffar för 67-68
Ahlin Rolf Kadettbefäl på jagarexpeditionen 1961
Andersson Ralph Vpl artillerimatros på resan 1958-59
Andersson Tommy Bilder på Äbn i Panamakanalen 1979-80
Anonym Souvenirankare från Äbn
Arnefalk Roger Vpl skepparens karl på resan 1970-71
Arvidsson Ragnar Bidrog med barlaststenen
Axelsson Lars Vpl däcksmatros på resan 1972-73
Axelsson Tommy Sommaren 1964
Baker Kristina England. Om hennes eget dop i Thailand 1955
Benediktsson Åke Bilder från 50-års träffen för 1957-58
Bengtsson Mats Vpl målarförrådsföreståndare på resan 1977-78
Bergquist Stig Tipsade om digitalmuseum.se och bilder från 1965-66
Björbacken Sven 2 bilder på Äbn från Kfö 1976
Bladner Per Bilder från sin pappas resa 75-76 och 78-79
Blomqvist Michael Elektriker på resan 1976-77
Blomstrand Anders Fpa på resan 1967-68
Borgenststam Curt Bild på Äbn från 1951
Borglin Johan Aspirant på resan 1971-72 och info om MS Fylgia
Brorsson Bo Vpl i reguljär tjänst 1952
Bäck Torbjörn Bilder från resan 1964-1965
Börjesson Anders Vpl fotograf under långresan 1977-78. Har även hjälpt vissa av oss andra att skanna in våra bilder
Carlsson Bengt Långresan 1978-79. Bild på SCIB-signalen
Carlsson Bertil Aspirant på resan 1963-64
Carlsson Hans Text till bild av Äbn i stridsövning och massor av andra bilder på Äbn
Carlsson Leif Vpl skrovhantverkare på resan 1979-80
Carlsson Lennart Vpl fotograf på resan 1966-67
Cederström Thomas Bild på Äbn i Venedig 1968-69
Chirilas Florin Skickade Bills tändare till mig inom Sverige
Coyle Bill Skickade tändaren från Tuscon Arizona
Cruse Björn Vpl tubmek i förliga pannan sommaren 1974
Daggfeldt Bertil FC på långresan 1977-78
Dahlquist Lars Aspirantledare på resan 1979-80
Davidsson Malte Minnessköldar från resan 1971-72.
Dufbäck Bertil Vpl Skrovmekaniker på resan 1977-78
Ebeling Carl F InternetSekond för webbplatsen. Tandläkare på resan 77-78. Har skapat Älvsnobben och massor med ljud, bildtexter och artiklar
Edlund Stefan Vpl kock på resan 1970-71
Ekberg Kenneth Tidningsurklipp om 75-årsdagen av sjösättningen. Äbn sång 66-67
Ekdahl Bernt Långresan 1972-73
Ekelund David Bilder från resan 1972-73
Eklöf Einar Långresan 1958-59
Ekman Janne Sommaren 1964
Eneberg Leif Kartan om Gotlands resa 1937-38
Ericzon John Bilder från hans bror Michaels resa 76-77
Eriksson Lars Vpl motorman på resan 1961-62. Har även seglat med systerfartyget M/S Froste
Ferm Pelle Om 50-årsträffen för resan 1959-60
Fernlund Peter Löjtnant på resan 1975-76
Filipsson Christer Bild på flaggan i aktern och film om 73-74
Forell Jörgen Bilderna då Äbn bogseras till skrotning
Fransson Ola Bild på Folke Holm
Fredholm Christer Uppgifterna om Äbn på vykortet i början och om sommaren 1968
Friberg Tommy Hovmästare på resan 1970-71
Frostberg Dan Vpl skeppshantverkare på resan 1958-59
Gahmberg Lars-Göran Skrivbiträde på resan 1959-60
Garcia Marie Oklahoma USA. Om hennes farfars besök ombord 1966 i Puerto Rico
Garin Anders Aspirant 1977-78, bild på Andréemonumentet
Gattberg Sten Son till sekonden på resan 54-55. Diabilder från resan.
Gebring Göran Sin pappas bilder från 1967-68
Gnojek Jan Marinnytt 1979, Vpl på resan 1975-76
Gran Gunnar Om HMS Gotlands vinterresa 1952 och flera jetonger från andra långresor
Gustavsson Johnny Vpl diskare på resan 1977-78 som har bidragit med alla foto från resans 25-årsträff
Hagland Birger Korrekta uppgifter om HMS Gotlands långresa 1936-37
Hagman Göran Flottans män i Malmö. Har skänkt Inge Löfströms bok om resan 1954-55
Hahne John-Erik Actionbild på Äbn
Hallén Bengt Tidningsartikel till 1975-76
Hallström Johan Har skickat flera bilder på minnessaker
Hammarlund Bengt Furirsaspirant på resan 1959-60
Hammarskjöld Sophie Skivan som spelades in av besättningen på resan 1979-80
Hammarstedt Nils-Åke Har hjälpt till att skanna in diabilder
Hansen Birgitte Från Fyn i Danmark. Har skänkt Inge Löfströms danska bok om resan 1954-55
Hansson Lennart Lennarts änka har skänkt flera saker från hans resa 1954-55
Hartvig Kjell Signalfurir på första långresan 1953-54
Havir Jiri Plut-off aspirant 1977-78. Om Folke Holms julaftonskåseri 1977
Hedenström Tommy Karta och broschyr till 1962-63
Hedlund Bo Vpl på resan 1958-59
Heimsten Dick P-elev på resan 71-72. T-shirt från 71-72. Bild på mullbärsträd från resan 1977-78. Hjälp med inscanning av bilder från många resor.
Helgesson Anders Tidningsreportage från FIB Aktuellt och Posttidningen om Äbns sista resa 1979-80
Hellström Hans Flottans Män Malmö. Vykort på Äbn, utdrag ur flera Snabbnytt och böcker om Äbn
Henrysdotter Eva Filmer från resan 1973-74
Hofsten von Gustaf Bilder på Äbnvapnet på Dansköya
Holm Bo Folke Holms son. Tog bilder i Folkes hem
Holm Folke Legendarisk maskinchef under flera långresor
Holmberg Håkan Notis från MVT om sjösättningen 1943
Hultman Ronny Vpl på resan 1971-72
Håkansson B-G Vpl matros på resan 1977-78
Hägglund Sture Fpa på resan 1978-79
Högman Kjell Jetonger från flera långresor
Idh Hans Nattbild på Äbn i Sthlm 1959
Jershed Bo Om sommaren 1964
Johanson Ingmar Berättar om syltastenen och stadsbuden
Johansson Börje Fpa på långresan 1977-78
Johansson Lars G. FC Hovmästare på resan 1967-68
Johansson Tommy Vpl skräddare på resan 1969-70
Jonson Marianne Folkes Holms dotter. Har bl.a. skänkt hans hyttventil
Jugner Joachim Bilder från hans pappas resa 69-70 och 1976
Jönsson Stefan Bilder från hans pappas utlandsexpedition sommaren 1958
Kanflo Jan Vpl kryptotekniker på resan 1956-57
Karlsson Jan Öfu på resan 1977-78. Tidningsurklipp
Kittel Claes Resan 1976
Kjellstrand Tom Musikman på resan 1968-69
Krabbe Peter Reservoffaspirant 1963-64
Kraepelien Thomas Jagaren Hallands resa till USA 1967
Kvist Thomas Vpl på resan 76-77. Berättade om fotot från Taranto på förstasidan
Larsson Glenn Bilder från sin fars album från resan 1957-58
Leo Stefan Webbmaster och Internet-FC för webbplatsen. Var vpl skrovhantverkare under långresan 1977-78
Leveau Peter Kock på resan 1977-78. Bild på hans modelll av Äbn
Levin Nisse Berättelse och bilder från resan 1964-65 och sommaren 1964
Lewerentz Ulf Om HMS Gotlands resa 1955-56
Lilliehöök Anders Utlandsexpeditionen 1957
Lind Freddy Resan 1976-77
Lindgren Lennart FC på resan 1966-67
Lindkvist Ronny Karta över resan 1969-70
Lindquist Bruno Om m/s Albatross långresa 1955-56
Lindquist Eva och Karlolof Om HMS Fylgias långresa 1947-48
Lindqvist Göran Vpl kock på resan 1963-64
Lindström Åke Om 50-årsträffen för 1966-67
Lising Owe Resan 1967-68
Luhnevåg f.d. Larsson Anders Massor med tidningsurklippp från 1979-80.
Lönnbom Ingemar Tidningsartikel från BLT om Älvsnapsen
Magnusson Conny Vpl fotograf på resan 1974-75
Magnusson Stefan Frejas långresa 1890-91
Malmberg Jonas Motormek på resan 1972-73
Martinsson Mikael Bild på karaff från 1977-78
Mattsson Ingvar Karta till 1965-66
Melin Olle Bilder från skrotningen
Midlöv Erling Fotograferade barlaststenen på Fisktorget i Karlskrona
Midlöv Ingemar Elektriker på resan 1958-59. Tipsade om plåten med namnet i aktern
Moberg Anders Segeant på resan 1976-77
Mondini Stefan Sommarexpeditionen 1976 och långresan 1978-79
Munch Kai Högbåtsman på resan 1969-70
Nallesdotter Bea Om HMS Gotlands långresa 1948-49
Nath Ylva Om af Chapman 1934
Neander Lars Bilder från resan 1967-68
Nielsen Phillip Info och bilder om resorna 1970-71, 1971-72 och Fidras 1920. 11e tb div 1969, Falken & Gladan 1982 och 13e tb div 1979 & 80 & 81. Barlaststen till webbmaster.
Nilsson Bo AU:s karl på resan 1963-64
Nilsson Inger Fylgias långresa 1920-21
Nilsson Jan Bild på Äbn i Azorerna 1979-80, pollare m.m.
Nilsson Lars Väbel på Halland 1981. Info om Hallands resor 81 och 82
Nilsson Mikael Bild på Äbn i Dakars hamn 77-78
Nilsson Peter Kockums. Jagarexpeditionen 1961
Nilsson Roland Bilder från sommarresan 1976
Nilsson Rolf Kommendörkapten på resan 1966-67
Nordenman Jan Byggt modellen av Äbn som finns på foto på denna site
Nyström Roland Vpl kock på resan 1962-63
Närkhammar Kjell I reguljär tjänst 1946-47
Ohlsson Rolf Journalist på Blekingetidningen Sydöstran
Olander Björn Info om aspirantjubileet för 1964-65
Olsson Lars Vpl målare på resan 64-65
Olsson Olle Bilder från resan 61-62
Olsson Ove Bilder från resan 56-57
Orwallius Claes Jetong till af Chapmans resa 1934
Palm Arne Skickat bild på certifikat från resan till Spetsbergen 1957
Pejdell Kent Regoff aspirant på resan 1966-67
Persson Björn Fotograf som bidragit med foto på Äbn-monumentet och Kapellön
Persson John E. Har tecknat en rolig julbild
Persson Tommy Vpl på resan 1963-64
Petersson Benny Sommarresan 1976
Påhlsson Göran Vpl MAG på sommarresan 1969
Pärlhem Rolf Berättar om Älvsnabbensundet vid Kinnvika m.m.
Rydberg Bengt Information om sommarresan 1967
Sandberg Lennart Ritning på Älvsnabben
Saur Henrik Bild på Äbn som han fått av sin far Tommie (Gunnar)
Schreiber (f.d. Broberg) Thomas Fotograf på resan 67-68. Har tagit vykortsbilden som finns överst på första sidan.
Silvferling Olle MantjC under långresan 1977-78 och kadett på sommarresan 1957
Simander Stig  Vpl elektriker på resan 1961-62
Sjöstrand Sven-Åke Bilder från resan 1956-57
Sjövik Thomas Har hjälpt till med ljudfiler
Stang Rune 2:a klass sjöman på resan 54-55
Strachan Alexander Tackkort från FC på resan 73-74
Strand Sören Radioamatör på långresan 1954-55
Stridh Jerry Vpl fotograf på resan 1974-75
Sundberg Stephan Chief på HMS Carlskrona som skickade ett Carlscronagram om linjepunsch
Sundkvist Örjan Öfu 77-78. Bilder från NO och på fiskaregumman
Sundqvist Lennart Bild på sin far på resan 1953-54 m.m.
Svanbeck Christer Furir på resan 1968-69
Svenheden Lars-Åke 2:a klass sjöman på resan 54-55
Svensson Bengt Vpl Fotogaraf på långresan 1970-71
Svensson Harry R:son Urklipp om Äbn från Marinens pressdetalj och om Kungsholms fort m.m.
Svensson Rolf Bild på sin hyttventil
Svensson Sven-Erik Uppgifter om systerfartyget MS Fylgia
Svensson Ulf Motorman på långresan 1965-66
Säfwe Jan Vpl hovmästare på resan 1973-74
Söderhäll Staffan Annonsen om skrotningen av Äbn. Var med 57-58
Söderlind Sten Vpl artillerimatros på långresan 1977-78
Söderlindh Bernt 77-78. Vykort på Älvsnabbenmonumentet och minnessaker
Söderlund Bengt-Göran Har bidragit med flera resors kartor på vykort
Söndborg Caj Eli Foto på Äbn i New Orleans 1953-54 och 54-55
Sörenson Ulf Bilden på Älvsnabbenmonumentet
Ternstedt Göran (f.d. Johansson) Motorman på långresan 1962-63
Thörnblad Lars Vpl fotograf på resan 1962-63 och 1966-67
Törnberg Lennart Furir på resan 1971-72. Jagarflottiljen 71.
Varland Marcus Film från besöket i Manilla resan 1954-55
Våhlberg Mats Vpl hovmästare på resan 1958-59
Waerndt Staffan Bild från 50-årsträffen för 1966-67
Wallengren Hans Regoff aspirant på långresan 1971-72
Wallin Tomas Vpl ekonomiman på resan 1977-78
Wanner Roland Vars pappa var med 1954-55. Bild på fåtölj från gunrummet
Wegler Robert Tidningsarktiel om 1964-65
Welander Fredrik Information om Äbns elva systrar
Wendel Mikael Aspirant 1975-76
Wendt Lars Sommarresan 1970
Westergren Jan-Olof Bilder och text från resan 1976-77
Westling Jöran Furirsaspirant på resan 1964-65 och kadettledare på resan 1973-74
Wisting Sophie Om hennes besök ombord i Panama 1979
Ågren Peter Vykort från sista poststämplingen 1978-80 och bilder från den resan.
Öhlin Gert Bild på sig själv från resan 1964-65
www.faktaomfartyg.se Uppgifterna om hennes fyra systerfartyg

Till början