Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Långresan
1954-55

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Från Lennart Hansson


Tillbaka till
Älvsnabbens hemsida

 

Tillbaka till sidan
om resan 1954-55

 

 

 

 

 

 

 


 

Lennart Hansson var med ombord som matros med korprals grad. Han bodde i Tjustorp Skåne i sin ungdom och avled 7 aug. 1993. Från Lennarts släktingar kommer följande alster som dom hade sparat efter hans död.

.

 

 

 

 

Broschyr för besökare som beskriver fartyget, resan och lite om Sverige.

 

Här ser vi resrutten från broschyren, sett ur ett annat perspektiv.

 

 

Till början