Till
Älvsnabbens
startsida

Till sidan om
resan 1957-58

 

 

 

 
45- och 50-årsträffarna för resan 1957-58

 


45-årsträffen 3-4 juni 2003

Denna artikel var först publicerad i tidningen Flottans Män nummer 3, 2003. Ansvarig utgivare Olle Melin har vällvilligt gett sitt medgivande till att även ha med den på Äbnsidorna. Hans Pettersson från Karlskrona har nedtecknat vad som hände under träffen. Hans började sin karriär i marinen 1956 som 3:e klass sjöman och slutade många år senare som Örlogskapten. Han har även varit med på långresorna 1959-60, 1969-70 och 1975-76.

I december 2002 utkom sekondorder nr 1 av år 2002 med anledning av 45-årsminnet av  HMS Älvsnabbens långresa runt Sydamerika 1957-1958. Dåvarande sekonden, kommendör Lennart Lindgren, kallade nu till jubileumsresa med MS Birger Jarl den 3-4 juni 2003. Ett sjuttiotal före detta besättningsmedlemmar, varav ett tjugotal är medlemmar i FM, hastade till post och bank för att anmäla sitt intresse för deltagande i jubileet.

Vid samlingen i Ånedinlinjens terminal den 3 juni konstaterade vi, att trots i vissa fall både 30 och 40 år förflutet sedan en del av oss sågs, kom snart igenkännandets leende fram. Sekonden inledde jubileet med ett välkomsttal och några minnesord, över vår bortgångne fartygschef , kommendör Fredrik Taube, innefattande även övriga bortgångna skeppskamrater. Därefter vidtog jubileumsmiddagen med efterföljande samkväm innehållande många trevliga "komihåg".

Björn Kihls förslag att vi skulle köpa MS Birger Jarl och fortsätta resan till långresans första hamn Malaga, mottogs entusiastiskt, men tyvärr kunde inte rederiet medverka till denna affär med hänsyn till övriga passagerare.

Vid onsdagens lunch bildades en arbetsgrupp med Ulf Adlén i spetsen för att förbereda 50-årsjubilet av vår långresa. Förutom sekonden uppmärksammades vid lunchen även de två övriga deltagarna, som passerat 80-års strecket, nämligen vapenuppbördsmannen kapten Gunnar Johansson 87 år och fartygspastorn Carl-Magnus Magnusson 84 år.

En kort information om FM av kassören i Karlskronaföreningen ledde till fem nya medlemmar, nämligen:

Leif Alm, Stockholm
Åke Benediktsson, Malmö
Björn Kihl, Norrtälje
Per Lilja, Göteborg
Per-Åke Lindström, Göteborg

Lennart Lindgren, f.d. vice ordförande i FM riksförbund, överlämnade FM föreningsnål till de nya medlemmarna. Medlemsanmälningarna och i förekommande fall inbetalda avgifter är överlämnade till respektive förening.

När vi återkom till Stockholm onsdag eftermiddag sprang den alltid lika flyhänte f.d. artillerihantverkaren Gösta Blomqvist nättupp iland på första kasttåget och framförde en kort men distinkt begäran till keyboardspelaren i den orkester, som spelade vid tilläggsplatsen. Såväl debarkering som avskedstagande kunde nu ske till tonerna av för jubilarerna välkända melodier, vilka framfördes på en såväl musikalisk som volymmässig mycket hög nivå och när La Paloma tonade ut över skeppsbron och vidare in i Gamla Stans gränder, så var det med all säkerhet en och annan som drömde sig tillbaka till Florida bar vid Praca Maua i Rio de Janeiro.

Sekonden Lennart Lindgren omgiven av två Flottans Män, Bo Nilsson Sundsvall till
vänster och Hans Pettersson, Karlskrona till höger. Bilden har Gösta Blomqvist tagit.

Hur var då MS Birger Jarl som plattform för vår träff? Jo, snyggt, trevligt med god mat och dryck samt sympatisk och skicklig personal, med andra ord mycket prisvärt.

Undertecknad slutar nu med förhoppningen, att vi som deltog och många fler av våra skeppskamrater får träffas till jubileet år 2008 och sist men inte minst, ett stort tack till sekonden med medhjälpare för ett fint arrangerat jubileum.

Hans Pettersson


50-års träffen i Karlskrona 17-18 maj 2008

Bilderna är tagna och inskickade av Åke Benediktsson, Malmö, som själv var med på träffen.

    

 

    

Ulf Adlén, Lennart Lindgren och Peder Juel.

 

    

Till början