Hela staten Kalifornien väntade på Älvsnabben

NEW YORK (TT:s korr) Älvsnabbens besök i San Francisco har fått stor publicitet, i pressen med reportage och massor med bilder som skildrar det första officiella flottbesöket i staden av ett svenskt marinfartyg sedan 1852, omtalar generalkonsul Manne Lindholm.

Älvsnabben fick lots vid fyrskeppet i leden till San Francisco kl 6.30 på tisdagsmorgonen, fick sedan amerikanska flottans lots ombord vid 2-tiden i närheten av Golden Gate-bron och samtidigt brakade den nationella saluten med 21 skott över vattnet som badade i soldis.
Själv saluterade Älvsnabben viceamiral Maurice E. Curts med 15 skott och på dessa kom svarssalut från Skattkammarön, Treasure Island, som flottbasen i sundet kallas.

Älvsnabben låg förtöjd vid pir 37 i San Francisco hamn på slaget 9 då omedelbart en presskonferens ägde rum. Kommendörkapten Gunnar Norström tog emot och svarade på en stormvåg av frågor med konsul Lars Hedström som assistent. I full parad gjordes sedan en rad visiter hos generalkonsul Lindholm, viceamiral Curts, konteramiral G. L. Russell, stadens borgmästare George Christopher och kustgardets chef amiral R. E. Wood. I vanlig ordning gjorde samtliga dessa sedan sina återvisiter ombord.

Svenska generalkonsulatet hade i god tid före Älvsnabbens ankomst förberett lokalpressen utmed hela västkusten, genom en serie bulletiner och skildrade inte bara Älvsnabben utan hela den svenska flottan och dess uppgifter utmed den långa och klippiga svenska kusten. Bl.a. omtalades sådana nyheter som skyddsrum insprängda i berget och pressen i staten Kalifornien är nu fylld av dessa skildringar.

Älvsnabbens första dag i San Francisco, där man stannar t. o m. den 4 januari, markerades av generalkonsul och fru Manne Lindholms Stora mottagning i det vackra tegelpalatset vid Jackson Street som ursprungligen byggdes av Lysekilspojken, sedermera storskeppsredaren William. Matson. Besättningen svängde runt i en stor välkomstdans ordnad av amerikanska försvarets underhållningsdetalj. Svenska flickor hade inbjudits till balen.

På nyårsafton gav viceamiral, och fru Curts mottagning för särskilt inbjudna medan ”internationella gästfrihetscentrum” svarade för att ett antal officierare, underofficerare, kadetter och andra var inbjudna till privata nyårsaftonsfester.

TILL DEN FÖRSTENADE SKOGEN
Resten av Älvsnabbens uppehåll i San Francisco omfattar långa utflykter med svenska företag som Dux och Isoflex som värdar. Facit och Gense svarar för utflykter till vindistriktet, ”den förstenade skogen” och andra sevärdheter i området kring staden. Det blir också svensk högmässa med sjömanspastor Torsten Malmeström som officiant i sjömanskyrkan den 4 januari. Vidare blir det fotbollsmatch mellan ett lag från Älvsnabben och ett lokalt skandinavisk lag samt besök ombord för den svenska kolonin.

Klicka här för att komma tillbaka till sidan om besöket i San Fransico!