Till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 


I regulär tjänst sommaren 1967

Sommaren 1967 gjorde Älvsnabben ett antal turer och övningar inom Sveriges gränser, men även en kortare resa utomlands till kadettmötet i Fredrikshamn. Detta berättar Bengt Rydberg som var med ombord under denna sommar. Bengt var även med på vinterexpeditionen 1966-67. Uppgifterna nedan har Bengt fått från krigsarkivet.

Maj

6 Förtöjd vid pir på Nya Varvet, Göteborg efter att ha kommit hem från långresan
8 Under gång
9 Förtöjd vid mobiliseringskajen, Karlskrona
10 Under bogsering till Polhemsdockan
12 Verkstadskajen, Karlskrona
23 Under gång mot Karlshamn. Förtöjd vi Oceankajen, Karlshamn
24 Yttre manöver på Karlshamns yttre redd. Under gång till Karlskrona, Hårsfjärden
25 Förtöjd vid Norra Jagarbryggan, Märsgarn
30 Skärgårdsnavigering i området Södra Mysingen - Skramsösund. Till ankar Södra Mysingen
31 Styrd varierande kurs i Stockholms södra skärgård
 

Juni

1 Förtöjd på kfp. Förtöjd vid Norra Jagarbryggan
6 Styrt varierande kurser i Stockholms södra skärgård. Till ankar utanför Nynäshamn
7 Under gång
8 Förtöjd mobiliseringskajen Karlskrona
9 Förtöjd mobiliseringskajen ÖHK
13 Under gång mot Västervik. Förtöjd Lucernkajen Västervik
14 Under gång inomskärs
15 Till ankar Södra Mysingen. Förtöjd  Norra Jagarbryggan, Märsgarn 20 Under gång 21-30 Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona varv
 

Juli

1-25 Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona varv
25 Till Göteborg
26 Förtöjd Nya Varvet, Göteborg
28 Förtöjd Nordlag Fredrikshamn
 

Augusti

1 Förtöjd Nya Varvet Göteborg
3 Under gång innanskärs Göteborgs skärgård
4 Förtöjd kajplats 517 Malmö
7 Tvärs Kalkgrundets fyr
8 Till ankar Västervik
9 Under gång Västervik-Gotland. Till ankars Kappelhamnsviken. Under gång i Gotska sjön
10 Till ankar Arkösund. Styrt varierande kurser mot Norrköping
11 Förtöjd Norrköping
15 Mot Karlskrona
16 Karlskrona redd. Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona
17 Förtöjd kajplats 9 Kalmar.
22 Kalmarsund. Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona
23 Till ankar Tromsöfjärden. Undergång i krigsled mot Hanö
24 Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona. Under manöver Nord Borholm
25 Under manöver Nord Borholm. Förtöjd Drottninghallskajen Karlskrona 30 Mot Mysingen
31 Mot Näsbyviken, till ankars
 

September

4 Till kaj Norra Jagarbryggan, Märsgarn
5 Mot Mysingen.  Älvsnabbsbassängen
6 Under gång norrut innanskärs/lotsled. Till ankar Syd Hasselö
7 Förtöjd Norra Jagarbryggan, Märsgarn
19 Under gång inomskärs
20 Till ankar Stabsfjärden. Under gång mot Hårsfjärden
21 Förtöjd Norra Jagarbryggan märsgarn
26 varierande kurser för utbildning
27 Till ankar Hanstensfjärden
28 Förtöjd Norra Jagarbryggan, Märsgarn

Till början