Till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 

 
Sommaren 1968

Sommaren1968 ingick Älvsnabben i 1. fregattflottiljen i kustflottan tillsammans med fregatterna Visby och Sundsvall och minsveparna Tärnö, Ornö, Sturkö och Tjurkö. Fartygschef var kk Christer Fredholm, som under vinterhalvåret tjänstgjort som sekond på långresan. Fartygets huvuduppgifter var kadettutbildning, utbildning av värnpliktiga läkare, samt utbildning av värnpliktiga minmatroser. Därutöver skulle Älvsnabben tjänstgöra som målfartyg till ubåtarnas och motortorpedbåtarnas torpedskjutningar.

Den 23 april lämnade Älvsnabben Karlskrona och gick till Hårsfjärden. I början av maj besökte Överbefälhavaren och Chefen för kustflottan Älvsnabben under operation "Samverkan". Efter ett besök i Stockholm i slutet av maj återvände Älvsnabben till Hårsfjärdsområdet för att i mitten av juni förflytta sig mot Karlskrona för övningsuppehåll. Förflyttningen skedde öster om Gotland längs de baltiska och polska kusterna.

Efter övningsuppehållet gick Älvsnabben till Trondheim där ett nordiskt kadettmöte avhölls. På återvägen gjordes en avstickare in i den vackra Geirangerfjorden. Därifrån sattes kurs mot Karlskrona där årets amerikasvensk, den från andra världskriget kände krigshjälten amiral Burke, åt middag ombord tillsammans med chefen för marinen.

Efter några veckor i Hårsfjärdsområdet deltog sedan Älvsnabben i kustflottans övningar på Norrlandskusten. I samband med dessa inträffade den s.k. Pragkuppen, vilket i betydande drag påverkade beredskapen inom kustflottan. Efter ett kort besök i Hudiksvall gick Älvsnabben först till Helsingborg och därefter till Visby. Syd Skåne överflögs fartyget på svenskt territorialvatten av västtyskt marinflyg, vilket inrapporterades till militärbefälhavaren.

Huvuddelen av september månad var fartyget förlagt till Hårsfjärdsområdet. Därifrån skedde förflyttning till Västkusten, där Älvsnabben deltog i årets krigsförbandsövning som avslutades den 8 oktober, varpå fartyget avgick till Karlskrona, där fartygschefen den 10 oktober nedhalade sitt befälstecken.

Nedtecknat av Christer Fredholm

Till början