Internetsekondens fjärilssamling

 

Klicka på bilden för att förstora!

 

Fjärilar fångade i Salvador (Bahia), Frälsningens Öar, Cozumel och Mexiko. Som kuriosum kan nämnas, att den stora svarta med gult fläckbräm i understa raden till vänster är en äkta
Papilio fångad på Djävulsön Luciamorgon 1977. I detta överflöd av fjärilar ställdes man inför
ett delikat problem: Antingen ett fåtal stora för att skryta med formatet eller ett flertal
mindre för att visa på faunans rikedom. TL valde en medelväg: För att beskriva vad han
menar kan berättas att två (2) seglande blå Morphos lätt hade fyllt lådan!!
 

IS

 

Klicka på denna rad för att komma tillbaka till sidan om Cozumel!