Bladskärarmyror

Bladskärarmyrorna (Atta och Acromyrmex) kallas även parasollmyror och lever i det subtropiska Sydamerika.

Med vassa käkar biter de av stora bladbitar från såväl vilda som för människor värdefulla växter. Bladbitarna bärs hem till jättelika underjordiska samhällen, där bladen blandas till en matmassa med tillsats av vissa svamparter såsom våra egna hattsvampar. Härigenom bildas en näringsrik föda, som myrsamhället lever av. Att det skulle röra sig om diverse jästsvampar och att myrsamhällena skulle vara ”ständigt på lyran”, stämmer inte!

De underjordiska boplatserna kan ha en volym överstigande sex kubikmeter och rymma många hundra tusen invånare.

Arbetarna, som är ”könlösa” tillhör tre kategorier: De, som sköter boet och svampsubstansen, de som skär loss och bär hem bladen och slutligen kraftiga soldater, som försvarar boet mot inkräktare.

Härtill kommer som hos alla andra samhällsbildande steklar (getingar, bin, humlor, myror med flera) hannar och en eller ett fåtal honor, vilka står för fortplantningen. Vilken sorts arbetare eller fortplantare det skall bli av larverna bestäms bland annat av kostsammansättningen…

Hur detta komplexa och helt ofattbara beteende ryms i myrornas små skallar är för oss än i dag minst sagt gåtfullt…

 

IS

 

Klicka på denna rad för att komma tillbaka till sidan om îles du Salut (frälsningens öar)!