Innehåll

 

Fler bilder på HMS Älvsnabben. Klicka för att förstora!


Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

 

 

Från resan 1976-77 vid vid Langkawi Islands.
Läs mer om denna resa på Anders Mobergs sidor.

 

Från resan 1966-67.

 

Detta vykort togs den 2 februari 1968 utanför Venezuelas nordkust från en av livbåtarna
som sjösatts för att fartygets fotograf Thomas Broberg, numera Schreiber, skulle kunna ta
några bra bilder. Vid tillfället forcerar Äbn med 14 knop! Detta berättar kk Christer Fredholm, Sekond 67-68 och FC sommaren 1968. Vykortet är skänkt av Jonas Malmberg, motormek på resan 1972-73.

 

Jan Nilssons första långresa 1973-74. Ankomst Karlskrona 22/3 1974.

 

I Dakars hamn från resan 1977-78. Tagen av Mikael Nilsson.

 

Förtöjd i Bombay på resan 76-77. Tagen av Anders Moberg.

 

Förtöjd i Bombay på resan 76-77. Tagen av Anders Moberg.

 

Bild från Caj Eli Söndborg. Bilden är tagen i New Orleans
på resan 1953-54 och har varit med i en tidning där.

Klicka för att förstora och läsa texten som står på baksidan av fotot.

 

Bild från Caj Eli Söndborg. Okänt ursprung och år.
Klicka på delförstoringarna nedan.

          

 

På väg in mot Vera Cruz på resan 1977-78. Tagen av fotograferna ombord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med de vita neutralitetsränderna.

 

 

 

 

Älvsnabben anlöper Uddevalla. Skänkt av Hans Wallengren.
Det är taget den 1/7 1957 av Arne Andersson för tidningen Bohuslänningen.
Numera tillhör det Bohusläns museum.

 

I Härnösand 1957.

 

Troligen från resan 53-54. Skänkt av Lennart Sundqvist.

 

På väg i Panamakanalen. Från sista resan79-80.
Klicka här för att se fler bilder från denna genomgång.
Skänkt av Tommy Axelsson, fotograf på resan.

 

Nedan två bilder från Sven Björbacken som tror att de ev. är från Kfö 1976.


Vacker nattbild från Stockholm 1959 ett par veckor innan avfärd. Från Hans Idh.

 


 

Humlan som användes vid målskjutningar.

 

Till början