Till
Älvsnabbens
startsida

Notis i Motala-Vadstena tidning 2023 om
80-årsdagen av
sjösättingen. Skänkt
av Håkan Holmberg.

Notis i Sydsvenska
Dagbladet 2018 om
75-årsdagen.
Skänkt
av Kenneth Ekberg.


 

 

 

 


Historiska bilder från sjösättningen, hantering av minor, Oscarsdockan och tvätten

Alla dessa bilder och dess bildtexter från sjösättningen och fram till 1961 kommer från webbsajten digitaltmuseum.se.

Den 19 januari 2023 var det 80 år sedan Älvsnabben sjösattes!

Älvsnabben beställdes under andra världskriget som ett vanligt torrlastfartyg av Stockholms Rederi AB Sveas dotterbolag Rederi AB Saturnus hos Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. På grund av bristen på ”riktiga” örlogsfartyg övertogs detta skeppsbyggnadskontrakt av Marinen, mycket tack vare ett kraftfullt initiativ av dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld och i augusti 1942 tecknade EMV kontrakt med Kungliga Marinförvaltningen för byggande av ett Minfartyg.

Man utgick från skrovritningarna för ett handelsfartyg av Sveabolagets F-typ, (en fartygstyp som man sammanlagt byggde 12 systerfartyg av) som modifierades så att man erhöll ett fartyg som dels kunde ta ombord och lägga ut ett stort antal minor, dels hade en icke föraktlig vapen bestyckning. Redan den 20 oktober 1942 kölsträcktes NB 341 ÄLVSNABBEN på EMV, för övrigt samma dag som EMV sjösatte NB 330 Jagaren SUNDSVALL. Själva byggandet av fartyget gick på mycket kort tid och fartyget sjösattes den 19 januari 1943 och efter knappt tre månader gick hon på provtur den 12-17 april med leverans till Kungliga Flottan den 9 maj 1943. Hon bär ett stolt namn i den svenska flottans historia, namnet på den gamla ankarplatsen i Stockholms södra skärgård, varifrån Sveriges flottor alltsedan Erik XIV:s dagar utgått på sjötåg till rikets värn. En sommardag 1943 styrde Älvsnabben för första gången förbi den plats, efter vilken hon fått sitt namn, och alltsedan dess fram till 1980 har hon gjort trogen tjänst i kustflottan och lokalstyrkorna.

 

Sjösättningen 19 januari 1943 hos Eriksbergs Mekaniska Verkstad

1943. Amiral Bjurner tar emot paradtruppen vid Älvsnabbens sjösättning. T.v. dir Engberg. Okänd fotograf
 

1943. Från minkryssaren Älvsnabbens sjösättning.
Okänd fotograf.

1943. Amiral Tamm och 2:a kammarens talman Sävström besöker Älvsnabben.
Fotograf: Bogstedt, Ernfrid.

   

1943. 2:a kammaren tittar på Älvsnabben. Kapten Elmér, talman Sävström.
Fotograf: Bogstedt, Ernfrid.

 

1943. Kommendör Gester ger de besökande riksdagsmännen några data om Älvsnabben.
Fotograf: Bogstedt, Ernfrid.

 

Försvarsministern P.E. Skjöld vid besök på Älvsnabben den 8 juni 1943.
Fotograf: Bogstedt, Ernfrid.

 

1943. Kommendör Gester avtackas av talman Sävström efter besöket på Älvsnabben.
Fotograf: Bogstedt, Ernfrid.


Hanteringen av minorna

1945. Mintjänst i kustflottan. Fotograf: Jansson, Bertil/Saxon & Lindströms förlag.

 

1945. Minfällning. Fotograf: Jansson, Bertil/Saxon & Lindströms förlag.

 

1945. Minfällningsövning. Fotograf:Jansson, Bertil/Saxon & Lindströms förlag.

 

1943. I Göteborg. Minräls ombord. Fotograf: Bruce, Fritz Elof.

 

1945. Minor ombord på minkryssaren Älvsnabben.
Fotograf: Jansson, Bertil/Saxon & Lindströms förlag.

 

Hemtagning av mina. Felförankrat minaggregat på Älvsnabben, juni 1944. Okänd fotograf.

 

Återställningsarbete på minaggregat vilken övningsfällts från Älvsnabben i april 1945.
Fotograf: Lindström, Saxon/MPD.

 

1943. Minräls ombord. Okänd fotograf.

 

1943. Ammodurken för 15cm medelsvårt artilleri. Fotograf: Bruce, Fritz Elof.

 

Minorna på däck klara för utläggning. okänd fotograf.

 


Bilder från Oscarsdockan i Karlskrona

1961. Oscarsdockan. Fotograf: Bergqvist, Lennart.

 

1961. Oscarsdockan. Fotograf: Bergqvist, Lennart.

 

1961. Oscarsdockan. Fotograf: Bergqvist, Lennart.


Hantering av tvätten

Älvsnabbens "tvättstuga" låg på styrbords sida under backen.

1958. Tvätten. Fotograf: Bergqvist, Lennart.

 

1958. Tvätten. Fotograf: Bergqvist, Lennart.

 

1958. Tvätten. Fotograf: Bergqvist, Lennart.

 

1958. Tvätten. Fotograf: Bergqvist, Lennart.

 

1958. Tvätten. Fotograf: Bergqvist, Lennart.


Diverse bilder

1955. Oljebrännare till pannan i maskinrum.

 

Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden våren 1946, Baggensfjärden 25 maj.
Fotograf: Norberg, Oscar (1882 - 1961)

 

1951. Fotograf: Ersson, M.S. Foto.

 

1945. Fotograf: Jansson, Bertil

 

1943. Okänd fotograf. Sedd ovanifrån.

 

 1943. 20 mm:s närluftvärn. Okänd fotograf.

 

1959. Radiohytten Fotograf: Bergqvist, Lennart.

 

1954. Värtan, vid dåvarande sjökrigsskolan. Okänd fotograf.

 

1951. Okänd fotograf.

 

1970-talet. Okänd fotograf.

Till början