Till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 

 
Korvetten Frejas långresa 1890-91

Från Stefan Magnusson kommer lite info om HM Korvetten Frejas långresa 1890 -1891. Detta har funnits i Facebook-gruppen "Du vet att du kommer från Karlshamn om..." och där var det Stig Svensson som startade tråden med att lägga upp urklippen och sjökortet (se nedan).Målning av Jabob Hägg hämtad från sidan om HM Freja på Wikipedia.
Översta bilden: Freja. Skeppsgosse"brigg". Foto Karl Karlsson Karlskrona. Från digitaltmuseum.org

HM Korvett Freja var en svensk ångkorvett som byggdes av Kockums och sjösattes den 25 juli 1885. Hon var då det största fartyg som någonsin byggts helt av stål i Sverige och även det sista seglande fartyget inom svenska flottan som var avsett för stridande tjänst. Hon var bestyckad med 18 kanoner. Mellan åren 1886–1906 gjorde hon flera långresor.

Enligt listan om alla Flottans långresor på den här
webbplatsen kan man läsa följande om resan:

 

1890-09-12 Karlskrona
Arendal
Portsmouth
Gibraltar
Neapel
Malta
Corfu
Alexandria
Pireus
Chanak (Dardanellema)
Konstantinopel
Tunis
Gibraltar
Cherbourg
Matvik
1891-05-05 Karlskrona

Vid återfärden i Gibraltar deltog Frejas besättning på ett synnerligen förtjänstfullt sätt i bärgningen av de överlevande från den sorgligt ryktbare emigrantångaren "Utopia", som under orkanen och mörkret kolliderade med ett engelskt örlogsfartyg och sjönk strax för om Freja. Läs gärna mer om detta här och här.

 

Följande fanns bl.a. att läsa i Facebookgruppen:

Anlöpte Cherbourg den 4:e april 1891
(klipp från Blekinge läns tidning 7:e april):

 

Avgick från Cherbourg den 15:e april 1891 (BLT 17:e april):

 

Hemma i Karlskrona igen (BLT 25:e april 1891):

 

Avlämning (BLT 28:e april 1891):

 

Vid återkomsten till Sverige inträffade
följande tillbud enligt dessa tidningsurklipp:

Efterspel (BLT 20:e juni 1891):

 

Utslag (BLT 23:e juni 1891):

 

Pilen visar den troliga grundstötningspostionen den 21:e april 1891. Matvik ligger utanför den övre bildkanten i farledens fortsatta östliga riktning, dvs en bit norr om Västra Bokö. Den markerade positionen för grundstötningen verkar rimlig och stämmer så vitt jag kan bedöma med Freja troliga kurs.

Hällaryds skärgård öster om Karlshamn

Klicka på kartan för att förstora!


Lotsen Anders Svensson blev sedemera mästerlots på Tärnö och tog namnet Strömberg en bit in på 1890-talet. Han var ursprung-ligen placerad på Mjöö en bit nordost om Tärnö, men när lotsstationen på Mjöö drogs in 1885, flyttade Anders till Tärnö med familj, hus och allt. Anders var även fyrvaktare på Tärnö mellan 1887 och 1907.

Det finns en annan historia om mästerlotsen Anders Strömberg och en kunglig grundstötning på Soneholmsgrundet (Sonaholmsbåden). Jag läste den i "Historisk beskrivning av Hällaryds skärgård", Kristianstads Boktryckeri AB, 2002, av framlidne Sven-Åke Kullberg, men jag kan inte hitta några andra källor som behandlar denna händelse, så kanske det är en förväxling med Frejas grundstötning.

Mästerlotsen Anders Strömberg ska ha varit lots ombord då Oscar II’s jakt Drott (f.d. min- och torpedkryssaren Ran) gick på exakt samma grund i början av 1900-talet. Det verkar lite osannolikt att samma lots skulle göra samma misstag två gånger, och dessutom med koppling till kungahuset båda gångerna. Drott var ju ett välkänt fartyg på sin tid och jag kan tänka mig att det var mer spännande att berätta om kungajakten som gick på grund än ett av flottans många fartyg med enbart en prins som fartygschef.
Det finns ju också en del berättelser om Drotts grundstötningar i Marstrand som kan ha påverkat.

Fotnot: Den nuvarande fyren på Tärnö byggdes 1910 och lär vara Sveriges äldsta träfyr fortfarande i drift.

Till början