Hamnar   Sommaren 1967

 

Göteborg 6 maj  
Karlskrona  
Karlshamn  
Hårsfjärden  
Västervik  
Göteborg  
Frederikshavn, Danmark 28 juli
Malmö  
Norrköping  
Märsgarn  
m.fl.