Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Dubbelt barndop i Bangkok 1955

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Kristina Baker berättar


Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

Tillbaka till historiesidorna

Om
Långresan
1954-55

 

 


1954-1955 var Älvsnabben ute på sin
första jordenrunt-resa. I Bangkok blev
det ett dubbelt barndop ombord

Det var Carl och Margit Parkner med dottern Kristina till vänster och
Ingrid och Sven Anderfelt med dottern Eva till höger på bilden nedan.
Dopet förrättades av fartygspastorn ombord, Inge Löfström.


Carl och Margit Parkner med dottern Kristina till vänster och Ingrid och Sven Anderfelt med dottern Eva till höger.


Föräldrarna hade tidigare blivit tillfrågade av dåvarande svenska generalkonsuln Folke Enstedt om de ville döpa sina barn ombord.
Därför var t.ex. Kristina över 1 år när hon blev döpt. Kristinas föräldrar,
Carl och Margit Parkner, var de första utsända till fjärran östern av
SAS och bodde där mellan 1951 till 1959.


Bild på altaret på däck.

Bild på altaret på däck.


Som dopfunt användes en silverskål och den har Kristina
kvar som minne. Hennes son döptes även i denna 1982.

Kristina bor idag i England och har fortfarande kontakt med den
andra flickan Eva, gift Sophonpanich, som bor kvar i Bangkok.


De nydöpta med sina föräldrar. Generalkonsul Folke Enstedt med fru till höger och fartygspastorn Inge Lövstedt längst till höger.

De nydöpta med sina föräldrar. Generalkonsul Folke Enstedt med fru Millan
till höger och fartygspastorn Inge Lövström längst till höger.


 


Kristina Parkners dopbevis.

Kristina Bakers dopbevis.


Brosch som Kristina fick vid dopet


1965 träffades 120 av resans besättningsmän. De skickade då ett telegram till Kristina eftersom de alla är hennes faddrar.

1965 träffades 120 av resans besättningsmän. De skickade då ett
telegram till Kristina eftersom de alla är hennes faddrar.

 

Till början