Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Långresorna
1953-1971

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Kort om långresorna mellan 1953-1971


HMS Älvsnabbens hemsida

Tillbaka till
långresesidan

 

 Vintern 1953-54 gick Älvsnabben ut på sin första långresa under befäl av kk Oscar Krokstedt. Denna första resa till främmande vatten innefattade hamnbesök i Västafrika, Sydamerika, Västindien, Mexico och USA. Om denna resa berättar Kjell Hartvig mer om under "Långresan 1953-54".

 

Karta över långresan 1953-54. Klicka på den för att förstora!

Karta över långresan 1953-54.
Klicka på den för att förstora!

 


Nästa år, 1954-55 gjorde Äbn sin första världsomsegling med besök bl a i Thailand och Japan. Vid besöket i Bangkok skedde även ett dubbelt barndop ombord. Läs mer under "Långresan 1954-55", "Barndop i Bangkok" och "Besöket i Bangkok 1955". Kartan har Bengt-Göran Söderlund skickat.


Karta över långresan 1954-55. Klicka på den för att förstora!

Karta över långresan 1954-55.
Klicka på den för att förstora.


1955-56 gick kryssaren HMS Gotland sin sista långresa. Om denna resa har Ulf Lewerentz berättat om. Se "HMS Gotlands långresa 1955-56". Kartan har Bengt-Göran Söderlund skickat. Se även "Långresor och expeditioner före Älvsnabben".


Karta över Gotlands sista långresa. Klicka på den för att förstora!

Karta över Gotlands sista långresa.
Klicka på den för att förstora.


Sommaren 1956 gjorde Älvsnabben en sommarexpedition till Norge, runt de brittiska öarna och hem genom Kielkanalen. Kartan har Bengt-Göran Söderlund bidragit med.


Karta över sommarexpeditionen 1956. Klicka på den för att förstora!

Karta över sommarexpeditionen 1956.
Klicka på den för att förstora.


Långresan 1956-57 startades som planerat i november 1956 men fick avbrytas redan efter ett par dagar på grund av oroligheter i världen. Den kunde dock återupptas igen i förkortat skick januari 1957. Omständigheterna kring allt detta berättar Jan Kanflo. Läs mer om detta under "Långresan 1956-57".  Kartan har Bengt-Göran Söderlund skickat.

 


Karta över resan 1957. Klicka på den för att förstora!

Karta över resan 1957.
Klicka på den för att förstora.


Sommaren 1957 gjorde fartyget en resa norrut till bl a Nordkap och Spetsbergen. Med på denna resa var Olle Silfverling som skickat ett par bilder. Olle var även med på resan 1977-78. Se vidare under "Sommarexpeditionen 1957". Kartan i färg har Bengt-Göran Söderlund skickat.
 

Karta över sommarexpeditionen 1957. Klicka på den för att förstora!               Karta i färg över sommarexpeditionen 1957. Klicka på den för att förstora!

Kartor över sommarexpeditionen 1957.
Klicka på dem för att förstora.


Vintern 1957-58 gick routen bl a runt hela Sydamerika. Kartan har Bengt-Göran Söderlund skickat. Denna resa hade 45-årsträff 2-4 juni 2003. Läs mer om detta på "Långresan 1957-58".


Karta över långresan 1957-58. Klicka på den för att förstora!

Karta över långresan 1957-58.
Klicka på den för att förstora.


Älvsnabben för ankars utanför Martinique, långresan 1977-78.

Älvsnabben för ankars utanför Martinique, långresan 1977-78.


Sommaren 1958 gjordes en expedition till Spetsbergen igen. Bl. a. för att hämta hem de forskare som lämnats där sommaren innan. Man lämnade även en ny omgång som också skulle stanna ett år.  Även Murmansk och de norska hamnarna Tromsö och Kirkenes besöktes berättar Bo Nyman som på den tiden var en "envinklad kadett utan krona", nyss kommen från försvarets läroverk, enligt honom själv. Bo har därefter även varit med på den korta sommarresan 1960, långresorna 1972-73 och 1977-78. Kartan har Bengt-Göran Söderlund skickat.

Se vidare under "Sommarexpeditionen 1957".

 

Klicka på kartan för att förstora!

Klicka på kartan för att förstora!

 


1958-59 besöktes åter Västindien och därefter nordamerikanska västkusten ända upp till Vancouver i Kanada. Med på resan var värnpliktiga Ralph Andersson, Bo Hedlund och Dan Frostberg. Läs mer om deras reseskildringar på "Långresan 1958-59".


Klicka på kartan för att förstora!

Klicka på kartan över
långresan 1958-59 för att förstora


Hittills hade resorna gått mest i västerled, men vintern 1959-60 gick färden genom Suezkanalen till Indien och Östafrika. Kartan har Bengt-Göran Söderlund skickat.

Läs mer om denna resa på "Långresan 1959-60".


Klicka på kartan över långresan 1959-60 för att förstora!

Klicka på kartan över
långresan 1959-60 för att förstora


Sommaren 1960 deltog Älvsnabben i firandet av 500-års minnet av Henrik Sjöfararens död. De stora festligheterna ägde rum i Lissabon. Detta berättar Bo Nyman som på denna resa var flaggkadett. Resan varade bara i ett par veckor och räknas kanske inte som en "riktig" expedition, tycker Bosse som senare på hösten tog sitt "gesällprov" i manöver och navigering på just Älvsnabben.


Efter så många långresor var Älvsnabben i stort behov av generalöversyn. Hon fick därför stanna hemma vintern 1960-61, då jagarna Öland och Östergötland gjorde en resa till Portugal, Spanien, Italien och Frankrike. Läs mer om denna jagarexpedition på "Jagarexpeditionen 1961".

 

Klicka på kartan över jagarexpeditionen 1961 för att förstora.
 

 


Till ankars utanför Martinique, långresan 1977-78.

Till ankars utanför Martinique, långresan 1977-78.


Året därpå 1961-62 var Älvsnabben ute igen efter översynen. Denna gång i västra Medelhavet och Västafrika. Det blev dock en förkortad tur p.g.a. oroligheter i världen. Lars Eriksson och Stig Simander har bidragit med bilder och information om denna resa.
Läs mer under "Långresan 1961-62".

 

Klicka på kartan över den tänkta resrutten för
långresan 1961-62 för att förstora

 


Vintern 1962-63 gjorde hon en resa till Västafrika, Sydamerika och Nordamerika.

Göran Johansson i Vårgårda har bidragit med text och bilder från denna resa. Läs mer under "Långresan 1962-63".


Karta över långresan 1962-63.

Klicka på kartan över
långresan 1962-63 för att förstora


1963-64 gick färden under kk Berggrens ledning först till Las Palma på Kanarieöarna istället för Dakar som dom inte kunde besöka p g a politiska problem i landet. Sedan bar det vidare till norra Sydamerika, Mexiko och två hamnar i USA.

Med på denna resa var bl.a. värnpliktige kocken Göran Lindqvist, känd som muraren, och officersaspirant nr 21 Bertil Carlsson. Göran har bidragit med kartan och kommentarer till hamnarna. Bertil har skickat några bilder. Läs mer under "Långresan 1963-64".


Karta över långresan 1963-64

Klicka på kartan över
långresan 1963-64 för att förstora


1964-65 styrde kk Låftman färden till Västafrika, Sydamerikas ostkust, Magellans sund, Sydamerikas västkust, Västindien, England och hem igen.

Kartan och en berättelse om resan har Jöran Westling bidragit med. Läs mer under "Långresan 1964-65".


Karta över långresan 1964-65

Klicka på karta över
långresan 1964-65 för att förstora


1965-1966 var kk Nils Rydström fartygschef och då gick resan till bl a Lissabon, Dakar, Venezuela, Jamaica, Long Beach osv.

Med på resan var bl.a. motorman Ulf Svensson som bidragit med kartan nedan. Besättningen har hittills haft träffar vart 5:e år och senast var det i Karlskrona där det kom ca 70 st.

Läs mer under "Långresan 1965-66".


Karta över långresan 1965-66.

Klicka på kartan över
långresan 1965-66 för att förstora


Nästa resa 1966-67 gjorde Älvsnabben en ny världsomsegling på närmare 6 månader med bl.a. dåvarande HKH Kronprinsen ombord.

Kommendörkapten Kent Pejdell har påbörjat berättelsen om denna resa. Kartan har Lars Nilsson, furir på resan, bidragit med.
Läs mer under "
Långresan 1966-67".


Klicka på kartan över världsomseglingen
1966-67 för att förstora.Sommaren 1967 gjorde Älvsnabben ett antal turer och övningar inom Sveriges gränser, men även en kortare resa utomlands till kadettmötet i Fredrikshamn. Detta berättar Bengt Rydberg som var med ombord under denna sommar. Klicka här för att läsa mer om detta!

 


Resan 1967-68 gjordes av bl a Charles Eriksson med skeppsnummer  444 och Owe Lising som skickat kartan. FC hette Lennart Ahrén och sekonden Christer Fredholm. Resan startade i november 1967. P.g.a. ett fel i elsystemet blev första anhalt Las Palmas på Kanarieöarna. Därefter gick man mot Rio i Brasilien där man firade jul i en liten vik utanför staden. Nyår firades i Buenos Aires, Argentina. Därifrån tillbaka till San Salvador i Brasilien och så vidare till Cartagena i Columbia, svenskön S:t Thomas och Barbados i Västindien. Sedan blev det Key West, Wilmington och Philadelphia i USA. Vägen hem gick via Azorerna och Bordeaux i Frankrike till Göteborg.

Läs mer under "Långresan 1967-68".

Besättningen hade första återträff 1973 i Karlskrona och har haft ytterligare flera träffar sedan dess, varav den senaste 1998.


Klicka på kartan från långresan
1967-68 för att förstora.


Sommaren 1968 gjordes, förutom övningar i svenska vatten, ett utlandsbesök till det nordiska kadettmötet i Trondheim och även en avstickare in i den vackra Geirangerfjorden. Detta berättar kk Christer Fredholm som var FC. Läs mer under "Sommaren 1968".

 


 

1968-69 gick Älvsnabbens resa via ett flertal Medelhavshamnar till Västindien och USA. FC var Kommendörkapten Bengt Odin. Första besöket Gibraltar ändrades till Tanger i Marocko.

Med på denna resa var Christer Svanbeck som skickat kartan.
Läs mer under "
Långresan 1968-69".


Klicka på kartan för att förstora!

Klicka på kartan över
långresan 1968-69 för att förstora


Sommaren 1969 gjordes en resa över till bl.a. England. Besättningen utgjordes endast av reservofficerare och c-besättning berättar Göran Påhlsson som var med. Läs mer om detta under "Sommarresan 1969".

 


Vintern 1969-70 besöktes olika hamnar i Västindien, Norra Sydamerika och efter passagen av Panamakanalen några hamnstäder längs Nordamerikanska Västkusten upp till Vancouver i Kanada. Även Madeira besöktes fast det inte är med på kartan. FC var Kommendörkapten av första graden Per Broman.

Med på denna resa var bl.a. elektrikern Ronny Lindkvist som bidragit med kartan nedan. Läs Kai Munch berättelse om denna resa under "Långresan 1969-70"!


Karta över långresan 1969-70.

Klicka på kartan över
långresan 1969-70 för att förstora


Om Sommaren 1970 berättar Lars Wendt följande:

Vi mönstrade på Älvsnabben efter dess hemkomst från långresan 69-70 någon gång under mars månad. Älvsnabben var då ett av fartygen i den så kallade kustflottan och vi var stationerade både i Karlskrona och ute på Horsfjärden. Hamnar som vi besökte var då mestadels svenska hamnar. Stockholm, Göteborg, Lysekil, Malmö och Ystad. Det var något som kallades för Nordiskt kadettmöte i Ystad. Där var vi tillsammans med fartyg i från hela Norden. Vi besökte också Amsterdam i Holland tillsammans med resten av kustflottan. En annan hamn som vi besökte var Arendal i Norge. Under övningar var Äbn också målfartyg för torpedbåtarna. Sedan blev det lagom för denna sommarbesättning att mönstra av, till nästa långresa som jag tror startade någon gång November 1970.
 


Långresan 1970-71 gick till Afrika och Karibiska sjön med bl a hamnarna Alger, Dakar, Matadi, Bridgetown, San Juan och Colon. FC var kk Tornerhjelm.

Palle Trobrandt har skickat kartan över denna resa. Lite information och bilder kommer från Roger Arnefalk. Läs mer under "Långresan 1970-71".


Karta över långresan 1970-71.

Klicka på kartan över
långresan 1970-71 för att förstora


Klicka här för att läsa om långresorna mellan 1972-1980!

 

Vissa långresor har jag väldigt lite information om.

Om någon som varit med på dessa resor vill bidra
med mer information är ni varmt välkomna!

Skicka ett mail till Webbmaster

 

Till början