Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Maskin och stormljud

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

 


Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 

 

Under långresan 1977-78 spelade FC Bertil Daggfeldt in maskin
och stormljud vid ingången till kajutan vid skylight till maskin,
den s.k. maskinkappen. Det är detta ljud som ni hör i bakgrunden.

Älvsnabben var vid inspelningstillfället på väg över Atlanten
mellan Bermuda och Marocko i sällskap med lågtrycket Agda.
Som lägst visade barometern 729 mb och vindhastigheter
omkring 25 m/s uppmättes.

Klicka på denna bild för att ladda hem en liten bit av inspelningen.

 

På väg mellan Bermuda och Marocko över Atlanten  i början på februari
1978 förföljdes vi av ett envist lågtryck som fick namnet Agda. Men efter
all tid till sjöss hade besättningen fått sjöben och ingen rapporterades
sjösjuk fastän eländet varade nästan en vecka.

 

Klicka här för att lyssna igen på
maskin- och stormljudet i mp3-format!

 


Utdrag ur pressrapport efter denna överfart av
FC Bertil Daggfeldt på långresan 1977-78:

"Älvsnabben krossar inte Atlanten ensam. Med på färden har vi i snart en vecka haft ett envist lågtryck som legat strax norr om oss. Detta har
inneburit hårda vindar, tidvis halv storm, grov sjö och häftiga regnskurar. Älvsnabben rör sig emellertid graciöst i sjön - när hennes skrov ritades
under kriget var hon avsedd som handelsfartyg med oceanerna som arbetsfält."


 

Vi lät helt sonika Fader Neptun skapa ett jämviktsläge när det
gällde möblering av Gunrummet. På durken sitter Anders
Olsson, Per Kjellström och Gunnar Karlsson.
Bilden är tagen från resan 1977-78.

 

Kommentar av krumeluren "Älvsnobben", skapad av
marintandläkare Carl Ebeling,
Från tidningen Snabbnytt på resan 1977-78:

"Är det inte märkvärdigt, att hur än vinden vänder och vrider sig,
den alltid blåser rakt på Älvsnabben!"

 

 

Till början