Den officiella webbplatsen

Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


HMS
Älvsnabbens webbplats

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Om Älvsnabbens webbplats

Tillbaka till
Älvsnabbens
startsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatyrteckning
(ja, faktiskt!) av Stefan Leo, gjord på ett torg i Vera Cruz. Klicka för att förstora!

 

Dessa sidor är från början gjorda för besättningen på långresan 1977-78 efter en idé av de värnpliktiga besättningsmännen Johan Bruno och Sten Söderlind. På resans 20-års jubileum i Karlskrona 1998 föreslog Johan och Sten att Älvsnabben borde ut på Internet och alla var överens.

Stefan Leo sammanställde text och bilder från sina egen dagbok och hämtade dessutom mycket från tidningen Snabbnytt, slutorden av FC och berättelser och bilder från andra besättningsmän.

Webbplatsen har legat ute på Internet sedan augusti 1998. Registrerade domännamn är alvsnabben.se och alvsnabben.com.

Allt eftersom tiden har gått har allt fler och fler bidragit med berättelser och bilder från sina långresor och möten med Älvsnabben och hennes besättningar under de 25 långresorna. De allra flesta har tagit kontakt med webbmastern (se nedan!) via e-post.

Sedan december 2006 är alla dessa 25 vinterexpeditioner dokumenterade  på något sätt av sina respektive besättningsmän, liksom ett par av hennes sommarresor och en del från hennes tid i reguljär tjänst före långresorna. Dessutom är två vinterresor med andra fartyg mellan åren 1953-1980 nedtecknade.

Men det finns förstås fortfarande mycket kvar att berätta om den gamla Damen och alla hennes resor runt om i världen och i svenska vatten! Så alla som känner att de har något att bidra med, stort som litet, tveka inte att höra av er!

Alla som haft något med Älvsnabben att
göra är fortfarande hjärtligt välkomna
med bidrag, stora som små!

 


Bilden är tagen i en fotoautomat på Martinique 1977         

Webbmaster är Stefan Leo
VPL Skrovhantverkare på resan 1977-78


Från denna brygga styrs numera Älvsnabben på sin
långresa i cyberspace, den som aldrig tar slut.


Stefan Leo har utnämnts till IFC (Internet-FC)
på Älvsnabbens Internetlångresa

Detta skedde 29 mars 2003 när långresan 1977-78 hade 25-årsträff i sjöofficersmässen på Skeppsholmen i Stockholm. FC på den resan var Bertil Daggfeldt och eftersom Bertil gått i pension överlämnade han befälet och sin kaptensmössa till Stefan. Denna Internetlångresa beräknas att aldrig ta slut. Stefan titulerar sig numera IFC, Internetfartygschef!

 

Stefan Leo och Bertil Daggfeldt.


Älvsnobbens pappa har utnämnts
till InternetSekond (IS)
 

På grund av sitt stora intresse för webbplatsen, sin smittande entusiasm, sitt outtröttliga arbete med bidrag av olika slag och inte minst för sina ständigt återkommande Älvsnobbar på förstasidan, har IFC Stefan Leo enhälligt beslutat att utnämna Carl Fredrik Ebeling till InternetSekond (IS) för Älvsnabbens fortsatta resa i Cyberspace!

Han är även en stor inspiratör och pådrivare (i positiv mening) till IFC i det fortsatta arbetet med att utveckla webbplatsen.

Carl F har en bakgrund som bl.a. tandläkare på långresan 1977-78, samma resa som IFC Stefan Leo var med på.

I tjänsten ingår även att sköta diverse disciplinärenden runt webbplatsen och Internetlångresan, vilket är en traditionell uppgift för en sekond.

Utnämningen kungjordes i och med detta inlägg 2007-07-17. Den formella utnämningen skedde våren 2008 i Göteborg då resan 1977-78 hade sitt 30-års jubileum i Göteborg. Carl F dekorerades då med en s.k. IS-middaj i renaste guld (nåja, guldglimrande i alla fall). Se bilder nedan. Klicka för att förstora!

Carl Fredrik lämnade tyvärr oss 2019-01-10.
 

      


Artikel om www.alvsnabben.se


Föreningen FIottans Män har en medlemstidning som i sitt  3:e nummer 2007 har med en lång artikel om Älvsnabbens webbplats! Den är skriven av Stefan Leo och berättar om webbplatsens tillkomst och hur den har vuxit fram under de senaste 9 åren med alla dess medarbetare runt om i Sverige och utomlands. Klicka på raden nedan för att läsa denna artikel i PDF-format!

Artikel om Älvsnabbens webbplats i Flottans Mäns tidning

Länk till Flottans Mäns webbplats


Webbmaster hedrad av KÖMS

16 november 2007 blev en stor dag för Stefan Leo!

Han erhöll denna dag på Vasamuseet i Stockholm ett Hedersomnämnande för sitt arbete med webbplatsen om HMS Älvsnabben. Detta är förmodligen det finaste en lekman kan erhålla från en Kunglig Akademi! Här handlar det om Kungliga Örlogsmannasällskapet, vilken är vår äldsta Kungliga Akademi, grundad 1771. Vi var mycket stolta när vi fick få vara med på hans Stora Dag.

Han ledsagades av sin dotter Cecilia, som dagen till ära bar en mycket smakfull mörklila festklänning. Kalfaktor för Webbmaster var Internetsekonden. Som kronan på verket bar Stefan Älvsnobbens värnpliktsmedalj i miniatyr!

 IS

Stefans dotter Cecilia "beslås" för några ögonblick av Kalfaktorn
tillika Internetsekonden utanför Örlogshemmet inför avfärden till
Vasamuseet och Högtidssammanträdet.

Webbmaster tar emot tecknet på sin Värdighet av Kungliga
Örlogsmannasällskapets ordförande Konteramiral Leif Nylander.

Länk till Kungliga Örlogsmannasällskapet: www.koms.se


Webbmaster hedrad av Flottans Män

Stefan dekoreras av FM:s då avgående ordförande
kommendör 1 gr. Gunnar Bengtsson.

På riksårsmötet för Flottans Män i Höllviken våren 2008 fick Älvsnabbensajtens webbmaster emotta ytterligare en fin utmärkelse, FM Hederstecknet, för sitt arbete med HMS Älvsnabbens hemsida. Motiveringen var "Dessa insatser månar i allra högsta grad om Flottans mäns ledord "Kamratskap och örlogstradition". Det bestod av ovanstående diplom och två stycken FM-märke att bära vid högtidliga tillfällen.

Länk till Flottans Män: www.flottansman.se


Webbmaster åter hedrad av Flottans Män

På Flottans Mäns riksårsmöte i Karlshamn sista helgen i maj 2013 hedrades åter Stefan Leo för arbetet med denna hemsida. Gåvan bestod av ett diplom och en reproducerad tavla av Älvsnabben, målad av Lars-Åke Svenheden. Lars-Åke har även själv varit med på resan 1954-55.

Tyvärr var inte Stefan närvarande i Karlshamn, utan ordförande i FM Malmö, Jörgen Persson fick överlämna gåvan vid deras höstmöte måndagen den 16/9 2013.

Klicka på tavlan för att förstora!

 

En mycket glad webbmaster tar emot gåvan på FM Malmös höstmöte!

 


Webbmaster hedrad igen

 

På Flottans Mäns Riksårsmöte 2018 på båten till Tallinn blev en mycket stolt webbmaster än en gång hedrad för arbetet med hemsidan. Denna gång med deras Ankarmedalj nr. 168 i guld.

 

 


Hittills är det 191 olika personer som
hjälpt till med att skapa denna webbplats

 

Följande har bidragit med berättelser
och i de flesta fall även med bilder:
 

Agö Lars
Bilder och berättelser om återträffar för 67-68
Ahlin Rolf
Kadettbefäl på jagarexpeditionen 1961
Arnefalk Roger
Vpl skepparens karl på resan 1970-71
Axelsson Lars
Vpl däcksmatros på resan 1972-73
Baker Kristina
England. Om hennes eget dop i Thailand 1955
Blomqvist Michael
Elektriker på resan 1976-77
Blomstrand Anders
Fpa på resan 1967-68
Borglin Johan
Aspirant på resan 1971-72 och info om MS Fylgia
Brorsson Bo
Vpl i reguljär tjänst 1952
Carlsson Bertil
Aspirant på resan 1963-64
Carlsson Leif
Vpl skrovhantverkare på resan 1979-80
Daggfeldt Bertil
FC på långresan 1977-78
Dahlquist Lars
Aspirantledare på resan 1979-80
Ebeling Carl F
InternetSekond för webbplatsen. Var tand-läkare på resan 1977-78. Har bidragit med Älvsnobben och massor med ljud, bildtexter och artiklar
Edlund Stefan
Vpl kock på resan 1970-71
Eriksson Lars
Vpl motorman på resan 1961-62. Har även seglat med systerfartyget M/S Froste.
Fernlund Peter
Löjtnant på resan 1975-76
Fredholm Christer
Uppgifterna om Äbn på vykortet i början och om sommaren 1968
Frostberg Dan
Vpl skeppshantverkare på resan 1958-59
Garcia Marie
Oklahoma USA. Om hennes farfars besök ombord 1966 i Puerto Rico
Gattberg Sten
Son till sekonden på resan 54-55.
Diabilder från resan
Gran Gunnar
Om HMS Gotlands vinterresa 1952 och flera jetonger från andra långresor
Hammarlund Bengt
Furirsaspirant på resan 1959-60
Hartvig Kjell
Signalfurir på första långresan 1953-54
Havir Jiri
Plut-off aspirant 1977-78. Om Folke Holms julaftonskåseri 1977
Hedlund Bo
Vpl på resan 1958-59
Holm Folke
Legendarisk maskinchef under flera långresor
Hägglund Sture
Fpa på resan 1978-79
Johansson Börje
Fpa på långresan 1977-78
Kanflo Jan
Vpl kryptotekniker på resan 1956-57
Kittel Claes
Resan 1976
Kraepelien Thomas
Jagaren Hallands resa till USA 1967
Leo Stefan
Webbmaster och Internet-FC för webbplatsen. Var vpl skrovhantverkare under långresan 1977-78
Levin Nisse
Berättelse och bilder från resan 1964-65
och sommaren 1964
Lewerentz Ulf
Om HMS Gotlands resa 1955-56
Lind Freddy
Resan 1976-77
Lindgren Lennart
FC på resan 1966-67
Lindquist Bruno
Om m/s Albatross långresa 1955-56
Lindquist Eva och
Karlolof
Om HMS Fylgias långresa 1947-48
Lindqvist Göran
Vpl kock på resan 1963-64
Lising Owe
Resan 1967-68
Magnusson Conny
Vpl fotograf på resan 1974-75
Magnusson Stefan
Frejas långresa 1890-91
Moberg Anders
Segeant på resan 1976-77
Munch Kai
Högbåtsman på resan 1969-70
Nallesdotter Bea
Om HMS Gotlands långresa 1948-49
Nath Ylva
Om af Chapman 1934
Nilsson Bo
AU:s karl på resan 1963-64
Nilsson Inger
Fylgias långresa 1920-21
Nilsson Rolf
Kommendörkapten på resan 1966-67
Nyström Roland
Vpl kock på resan 1962-63
Närkhammar Kjell
I reguljär tjänst 1946-47
Ohlsson Rolf
Journalist på Blekingetidningen Sydöstran
Pejdell Kent
Regoff aspirant på resan 1966-67
Persson Tommy
Vpl på resan 1963-64
Påhlsson Göran
Vpl MAG på sommarresan 1969
Rydberg Bengt
Information om sommarresan 1967
Silvferling Olle
MantjC under långresan 1977-78 och kadett på sommarresan 1957
Simander Stig
 Vpl elektriker på resan 1961-62
Stang Rune
2:a klass sjöman på resan 54-55
Strachan Alexander
Tackkort från FC på resan 73-74
Strand Sören
Radioamatör på långresan 1954-55
Svanbeck Christer
Furir på resan 1968-69
Svensson Bengt
Vpl Fotogaraf på långresan 1970-71
Svensson Ulf
Motorman på långresan 1965-66
Säfwe Jan
Vpl hovmästare på resan 1973-74
Söderlind Sten
Vpl artillerimatros på långresan 1977-78
Ternstedt Göran (f.d. Johansson)
Motorman på långresan 1962-63
Wallengren Hans
Regoff aspirant på långresan 1971-72
Wendel Mikael
Aspirant 1975-76
Wendt Lars
Sommarresan 1970
Westergren Jan-Olof
Bilder och text från resan 1976-77
Westling Jöran
Furirsaspirant på resan 1964-65 och kadettledare på resan 1973-74
Wisting Sophie
Om hennes besök ombord i Panama 1979

 

Följande har bidragit med bilder, kartor,
minnessaker eller annan information:

Andersson Ralph
Vpl artillerimatros på resan 1958-59
Andersson Tommy
Bilder på Äbn i Panamakanalen 1979-80
Arvidsson Ragnar
Bidrog med barlaststenen
Axelsson Tommy
Sommaren 1964
Benediktsson Åke
Bilder från 50-års träffen för 1957-58
Bengtsson Mats
Vpl målarförrådsföreståndare på resan 1977-78
Bergquist Stig
Tipsade om digitalmuseum.se och bilder från 1965-66
Björbacken Sven
2 bilder på Äbn från Kfö 1976
Bladner Per
Bilder från sin pappas resa 75-76 och 78-79
Borgenststam Curt
Bild på Äbn från 1951
Bäck Torbjörn
Bilder från resan 1964-1965
Börjesson Anders
Vpl fotograf under långresan 1977-78. Har även hjälpt vissa av oss andra att skanna in våra bilder
Carlsson Hans
Text till bild av Äbn i stridsövning och massor av andra bilder på Äbn
Carlsson Lennart
Vpl fotograf på resan 1966-67
Cederström Thomas
Bild på Äbn i Venedig 1968-69
Chirilas Florin
Skickade Bills tändare till mig inom Sverige
Coyle Bill
Skickade tändaren från Tuscon Arizona
Cruse Björn
Vpl tubmek i förliga pannan sommaren 1974
Davidsson Malte Minnessköldar från resan 1971-72.
Dufbäck Bertil Vpl Skrovmekaniker på resan 1977-78
Ekberg Kenneth
Tidningsurklipp om 75-årsdagen av sjösättningen. Äbn sång 66-67
Ekdahl Bernt
Långresan 1972-73
Ekelund David
Bilder från resan 1972-73
Eklöf Einar
Långresan 1958-59
Ekman Janne
Sommaren 1964
Eneberg Leif
Kartan om Gotlands resa 1937-38
Ericzon John
3 bilder från hans bror Michaels resa 76-77
Ferm Pelle
Om 50-årsträffen för resan 1959-60
Filipsson Christer
Bild på flaggan i aktern och film om 73-74
Forell Jörgen
Bilderna då Äbn bogseras till skrotning
Fransson Ola
Bild på Folke Holm
Friberg Tommy
Hovmästare på resan 1970-71
Gahmberg Lars-Göran
Skrivbiträde på resan 1959-60
Garin Anders
Aspirant 1977-78, bild på Andréemonumentet
Gebring Göran
Sin pappas bilder från 1967-68
Gnojek Jan
Marinnytt 1979, Vpl på resan 1975-76
Gustavsson Johnny
Vpl diskare på resan 1977-78 som har bidragit med alla foto från resans 25-årsträff
Hagland Birger
Korrekta uppgifter om HMS Gotlands långresa 1936-37
Hagman Göran
Flottans män i Malmö. Har skänkt Inge Löfströms bok om resan 1954-55
Hahne John-Erik
Actionbild på Äbn
Hallström Johan
Har skickat flera bilder på minnessaker
Hammarskjöld Sophie
Skivan som spelades in av besättningen på resan 1979-80
Hansen Birgitte
Från Fyn i Danmark. Har skänkt Inge Löfströms danska bok om resan 1954-55
Hansson Lennart
Lennarts änka har skänkt flera saker från hans resa 1954-55
Helgesson Anders
Tidningsreportage från FIB Aktuellt och Posttidningen om Äbns sista resa 1979-80
Heimsten Dick
Plutoff-asp på resan 71-72- T-shirt från 71-72. Bild på mullbärsträd från resan 1977-78
Hellström Hans
Flottans Män Malmö. Vykort på Äbn, utdrag ur flera Snabbnytt och böcker om Äbn
Henrysdotter Eva
Filmer från resan 1973-74.
Hofsten von Gustaf
Bilder på Äbnvapnet på Dansköya
Holm Bo
Folke Holms son. Tog bilder i Folkes hem
Hultman Ronny
Vpl på resan 1971-72
Håkansson B-G
Vpl matros på resan 1977-78
Högman Kjell
Jetonger från flera långresor
Idh Hans
Nattbild på Äbn i Sthlm 1959.
Johanson Ingmar
Berättar om syltastenen och stadsbuden
Johansson Lars G.
FC Hovmästare på resan 1967-68
Johansson Tommy
Vpl skräddare på resan 1969-70
Jonson Marianne
Folkes Holms dotter. Har bl.a. skänkt hans hyttventil
Jugner Joachim
Bilder från hans pappas resa 69-70 och 1976
Jönsson Stefan
Bilder från hans pappas utlandsexpedition sommaren 1958
Karlsson Jan
Öfu på resan 1977-78. Tidningsurklipp
Kjellstrand Tom
Musikman på resan 1968-69
Kvist Thomas
Vpl på resan 76-77. Berättade om fotot från Taranto på förstasidan
Lilliehöök Anders
Utlandsexpeditionen 1957
Lindkvist Ronny
Karta över resan 1969-70
Lindström Åke
Om 50-årsträffen för 1966-67
Luhnevåg f.d. Larsson
Anders
Massor med tidningsurklippp från 1979-80.
Lönnbom Ingemar
Tidningsartikel från BLT om Älvsnapsen
Malmberg Jonas
Motormek på resan 1972-73
Melin Olle Bilder från skrotningen
Midlöv Erling
Fotograferade barlaststenen på Fisktorget i Karlskrona
Midlöv Ingemar
Elektriker på resan 1958-59. Tipsade om plåten med namnet i aktern
Mondini Stefan
Sommarexpeditionen 1976 och långresan 1978-79
Neander Lars
Bilder från resan 1967-68
Nielsen Phillip Info och bilder om divese resor, bl.a. 1970-71 och Fidras 1920. Barlaststen till webbmaster.
Nilsson Jan
Bild på Äbn i Azorerna 1979-80, pollare m.m.
Nilsson Lars
Väbel på Halland 1981. Info om Hallands resor 81 och 82
Nilsson Mikael
Bild på Äbn i Dakars hamn 77-78
Nilsson Peter
Kockums. Jagarexpeditionen 1961
Nilsson Roland
Bilder från sommarresan 1976.
Nordenman Jan
Byggt modellen av Äbn som finns på foto på denna site
Olander Björn
Info om aspirantjubileet för 1964-65
Olsson Lars
Vpl målare på resan 64-65
Olsson Olle
Bilder från resan 61-62
Olsson Ove
Bilder från resan 56-57
Orwallius Claes
Jetong till af Chapmans resa 1934
Palm Arne
Skickat bild på certifikat från resan till Spetsbergen 1957
Persson Göran
Ljud till skivan från resan 1973-74.
Persson John E.
Har tecknat en rolig julbild
Petersson Benny
Sommarresan 1976
Pärlhem Rolf
Berättar om Älvsnabbensundet vid Kinnvika m.m.
Schreiber (f.d. Broberg) Thomas
Fotograf på resan 67-68. Har meddelat att han tagit vykortsbilden som finns överst på första sidan.
Sjöstrand Sven-Åke
Bilder från resan 1956-57
Stridh Jerry
Vpl fotograf på resan 1974-75
Svenheden Lars-Åke
2:a klass sjöman på resan 54-55
Svensson Harry R:son
Urklipp om Äbn från Marinens pressdetalj.
Om Kungsholms fort m.m.
Svensson Rolf
Bild på sin hyttventil
Sundberg Stephan
Chief på HMS Carlskrona som skickade ett Carlscronagram om linjepunsch
Sundkvist Örjan
77-78. Bilder från NO.
Sundqvist Lennart
Bild på sin far på resan 1953-54 m.m.
Svensson Sven-Erik
Uppgifter om systerfartyget MS Fylgia
Söderlund Bengt-Göran
Har bidragit med flera resors kartor på vykort
Söndborg Caj Eli
Foto på Äbn i New Orleans 1953-54 och 54-55
Sörenson Ulf
Bilden på Älvsnabbenmonumentet
Thörnblad Lars
Vpl fotograf på resan 1962-63 och 1966-67
Törnberg Lennart
Furir på resan 1971-72
Varland Marcus
Film från besöket i Manilla resan 1954-55
Våhlberg Mats
Vpl hovmästare på resan 1958-59
Waerndt Staffan
Bild från 50-årsträffen för 1966-67
Wallin Tomas
Vpl ekonomiman på resan 1977-78
Wanner Roland
Vars pappa var med 1954-55
Welander Fredrik
Information om Äbns elva systrar
Ågren Peter
Vykort från sista poststämplingen 1978-80 och bilder från den resan.
Öhlin Gert
Bild på sig själv från resan 1964-65
 

Övriga hjälpsamma "diversearbetare":

 

Hammarstedt Nils-Åke Har hjälpt till att skanna in diabilder
Heimsten Dick
Resan 1971-72. Har hjälpt till att skanna in massor av diabilder till flera resor
Sjövik Thomas
Har hjälpt till med ljudfiler
www.faktaomfartyg.se
Uppgifterna om hennes fyra systerfartyg


 

Till början