Till
Älvsnabbens
startsida

Tillbaka till
långresan 1977-78

 

 

 

 
"Sota för linjen"

Dopet vid ekvatorn 25 november 1977

 

Dopintyget, tryckt på segelduk. Klicka för att förstora!

Dopintyget, tryckt på segelduk.

När en sjöman passerar ekvatorn sjövägen skall han döpas av Neptunus enligt gällande regler. Detta gällde även för de odöpta bland 1977-78 års besättning på Äbn. Ekvatorn passerade vi på vår väg mellan Dakar och den brasilianska ögruppen Fernando de Noronha den 25 /11 runt midnatt. Veteran ombord var maskintjänstechefen Folke Holm med 20 linjepassager. Sammanlagt döptes 230 man. Vi hade blivit förvarnade långt innan, bl.a. genom följande brev i tidningen Snabbnytt:

 

Här kommer löparnisse (Fanjunkare Bengt Jerlmark) ombord efter en simtur.

 

FC och löparnisse annonserar kung Neptunus ankomst.

 

Fyra nervösa VPL skrovhantverkare inväntar sitt dop iförda i för ändamålet lämpliga kläder.
Från vänster Sven-Erik Sjöström, Christer Nelson, Tapani Lillbacka och Perry Andersson.

 

   

Peter Mastborn och Tomas Wallin.

 

Kapten Sture Rydell med fin uniform i Neptunus tjänst.

 

"Neptuni Håv" syns från vänster "negrarna" Toll, Sunkan och Malte.

 

Drottning Fredrik (i det "civile" ITO och alla kvarglömda prylars och fendrars skräck).

 

Vår FC tycks trivas bland damerna i Neptunus hov...

 

Sven Norén som läkare.

Ang HMS Älvsnabbens inpassering i och välkomnande till MINA regioner.

Komplimenteringssändebud

1. Torsdagen den 24 November kl 16.30 avser jag ombordsända mitt komplimenteringssändebud, Löpar-Nisse.

2. Vid nämnda tidpunkt förväntas HMS Älvsnabbens besättning vara uppställda i divisioner med alle man på livbåtsdäck.

3. Sedan hälsningar utväxlats återvänder Löpar-Nisse till sitt med rätta våra element.

Passagen över linjen

4. Vid passagen av linjen förväntar jag mig salut med ett skott, angivet med fem sekunders mellanrum.

5. Fredagen den 25 November kl. 15.00 GMT kommer jag att intaga övervattensläge och strax därefter borda HMS Älvsnabben. Vid embarkering förväntar jag mig att mitt befälstecken hissas på den topp som ej är aktertopp. Att marina melodier muntert musiceras mikrofongänges och att besättningen är tillfinnandes i divisioner akterut.

6. Jag önskar bliva mottagen av FC adjutant som skall ledsaga mig till FC och föreställa mig för denne.

7. Därefter täckes jag tala till FC, föreställa min Drottning mina Prinsessor samt låta mitt hov tala för sig själv i föreställningssyfte.

8. Efter föreställningen kommer jag att finna behag uti att mönstra och inspektera divisionerna samt- beroende på inspektionens resultat- eventuellt utföra någon exercis med och tala till besättningen.

9. Härefter skola alla di utav dom utav di, som tidigare icke passerat linjen under bävan församlas styrbord akter för att uppropas av min sekreterare i den ordning som rang, heder och värdighet och mönsterrulla anger.

10. Vid uppropning ligger det vikt uppå att envar svarar ljudligt "Ja" vilket medför läkarmönstring och behandling, tvålning, rakning, klippning samt slutligen badning och massage av mina negrer. Detta benämns "sotning".

11. I det fall obefaren personal behövs för fartygets säkra framförande skall förfångning snarast ske med redan behandlade.

12. Efter det att alla obefarna fått sota förväntar jag mig att divisioner ånyo blåses, varefter jag har en överraskning i beredskap.

13. Med hänsyn till sjömäns skrockfullhet överhoppas denna orderpunkt.

14. Till slut tager jag farväl av chef och besättning och drager dädan.

Neptuns gröna salar som ovan
Neptun

 

 

Lite av den medicin som vi tvingades intaga.

 

  

  

Stackare som blir klippta, rakade och får medicin. Klicka för att förstora!

 

Själva dopkaret som vi tvingades glida ner i på rygg med huvudet före.

 

Bilden är tagen av vår tandläkare. Klicka på den för att förstora!

Den stackars Toll, på bilden befriad från sitt svarta pigment kämpar förtvivlat med ögonen som i dopfunten
fyllts med surströmmingsspad, saltlake m.m. Han kom sedermera att se ut som en kanin i 14 dagar.

 

 

Klicka på bilderna ovan och nedan för att förstora!

 

 

Här ser vi Öfu Roland Bagnasco på väg ner i badet.

 

Neptuns negrer försöker skrämma de ännu odöpta.

Neptuni negrar försöker skrämma de ännu odöpta.

Löpar-Nisse gestaltades på ett mycket övertygande sätt av Fanjunkare Bengt Jerlmark. Dopet i övrigt genomfördes helt i enighet med brevet. Det blev en oförglömlig upplevelse för alla oss odöpta. På kvällen serverades rostbiff med potatissallad och lite vin till varje backlag som tröst.

Klicka här för att läsa om vårt stopp vid Fernando de Noronha!

Till början