Till
Älvsnabbens
startsida

Tillbaka till
historiesidan

 

 

 


Det stora äventyret

Carl F Ebeling, tandläkare på resan 1977-78 berättar

Hade sysslat mycket med blåsmusik under min tid på Tandläkarhögskolan i Malmö. Dessförinnan hade jag stiftat bekantskap med militärmusiken på KA4, där jag tjänstgjorde som "sommarsergeant" på Befälsskolan. Där (på musikkåren) fick jag lära mig mycket, bl.a. arrangemang för militärmusikkår. Fick idén att göra några arrangemang åt dylika musikkårer strax efter Salvador.

Tog radiokontakt med gamle vännen Egon Kjerrman, som på den tiden "vevade" Flottans Musikkår i Karlskrona. Han skickade mig några  så kallade klaverutdrag  ("dirigentstämman") plus ett gäng s.k. marschkartonger, dvs. notkartong, som man klämmer fast på instrumentet (med undantag för flöjtisterna som sätter den i rem på underarmen för att den inte får plats på flöjten).

Sagt och gjort, sittandes i värmen akter om väbelskvarteret vid maskinkappen arrangerade jag fyra marscher, varav en skulle vara Kungl. Södermanlands Regementes marsch på önskan av FC. De andra var Flottans Defileringsmarsch, Flottans Paradmarsch och Kungl. Svea Livgardes marsch av Körner. Den senare var mitt eget val, då jag anser den vara Sveriges bästa regementsmarsch!

Arrangemangen var klara lagom till Vera Cruz, där "Sörmland" överlämnades till Mexikanska Sjökrigsskolans musikkår. Döm om min förvåning när kåren spelade den utan noter när vi satte av från Vera Cruz!

I New Orleans överlämnades alla fyra arrangemangen till Sv. Marinattachén Forsman för vidare befordran till Washington DC.

                                          

Ned Muffley, Director of the US Navy band, som gjorde inspelningarna på the Sail Loft US Navy Yard Washington DC.

Ned Muffley, Director of the US Navy band, som gjorde inspelningarna på the Sail Loft US Navy Yard Washington DC.

 

US Navy Band

Väl där en dryg månad senare och sedan 5 min uppankrade på US Navy Yard blev jag kommenderad till fallrepet för vidare transport till "The Sail Loft", dvs. US Navy Bands repetitionslokaler på US Navy Yard i Washington. Där emottogs jag under pompa och ståt av the "Very Boss" of the US Navy Band, LtCdr Ned Muffley, den 30 januari 1978. Han överlämnade en inspelad kassett och frågade om arrangemangen var korrekt instuderade. Jag svarade, efter att ha hört på kassetten, Yes indeed Lt Commander Sir!

Marscherna nedan är de som var med på kassetten (klicka på dem för att lyssna). De är inspelade i stereo på Sail Loft i Washington DC av US Navy Band conducted by Cdr Ned Muffley. LA Int Airport och Battle Hymn  är skapelser av US Navy Bands egen countrygrupp för att visa på en dylik orkesters oerhörda bredd i sin yrkesutövning!!

 

Marinens Paradmarsch av C.F. Wagner

 Kungl. Flottans Defileringsmarsch av Ernst Urbach

Kungl. Södermanlands Regementes marsch av C. Lundvall

 Kungl. Svea Livgardes marsch av W. Körner

L A International Airport

Battle Hymn of the Republic

 

US Marine Corps Band, USMC Band eller kort och gott: The Presidents Own

Att ryktet spridit sig till USMC band kom sedan att innebära några av mina allra största musikupplevelser! Nästa dag stod en bil på kajen och jag kördes Till USMC Barracks strax norr om Capitolium. I concerthallen väntade den jättelika orkestern och dess ledare Cdr Jack T Kline.

 

The Presidends Own: The United States Marin Band i sluten koncertgruppering i stor parad kring sin mycket omtyckte ledare Kommendörkapten Jack T Kline rakt nedstigande i befattning från Den Store J P Sousa. Klicka på bilden för att förstora!

The Presidents Own: The United States Marine Band i sluten koncertgruppering i stor parad kring sin mycket omtyckte ledare Kommendörkapten Jack T Kline rakt nedstigande i befattning från Den Store J P Sousa. Klicka på bilden för att förstora!

 

De höll just på med en generalrepetition inför en ny grammofonskiva. Dessa är aldrig till salu utan delas ut i försvars upplysnings-, värvningssyfte och för arkivering. Cdr Kline höjde taktpinnen och så bar det iväg! När allt hade klingat färdigt frågade Kline "Well Doctor, what did You think of this rehearsal?" och fick svaret " Well Sir, This was no rehearsal but a very nice concert". Då svarade Kline: "Äntligen har vi fått ett namn på den förbannade skivan".

Som Ni skall höra presenteras den som US Marine Band in Concert. Gissa om man "jäste"! Skivan kom med posten 1978-06-05 och några nummer är med här nämligen presentationen, Nationalsången, 2nd  Regiment Connecticut av D W Reeves och slutligen the Rifle Regiment av John Philip Sousa The Great! Dessa båda dagar utgör min största musikala upplevelse ännu vid 62 års ålder!

Jack T Kline himself.

Jack T Kline himself (i rakt nedstigande led efter den store J P Sousa).

 

Introducing US Marine Band

The Star-Spangled Banner

The 2nd Connecticut Regiment March

Rifle Regiment

 

The Presidents Own paraderar och ger uppvisning i figurativ marsch. I Bakgrunden ses den delen av marinkårsbataljonen som vaktar bl.a. Capitolium och andra offentliga byggnader. Jämför med vår Högvakt. Klicka på bilden för att förstora!

The Presidents Own paraderar och ger uppvisning i figurativ marsch. I Bakgrunden ses den delen av marinkårsbataljonen som vaktar bl.a. Capitolium och andra offentliga byggnader. Jämför med vår Högvakt.

Till början