Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.

 


Mr Älvsnabben

Älvsnabbenmedaljong

 

Innehåll

 

Från Sydöstran 12 mars 1983


Tillbaka till
Älvsnabbens hemsida


Tillbaka till sidan
om Folke

 

 


 

MR ÄLVSNABBEN kommer till Karlskrona i mars då långresebesättningen 1977-78 5-årsjubilerar. MR Älvsnabben eller Kapten Folke Holm är en av flottans verkliga världsresenärer. Han var med att ta hem Italienjagarna, att bärga en toppmodern tysk ubåt utanför Göteborg 1945 och blev på en bar i Sydamerika erbjuden en krympt människoskalle från vilken av gästerna han behagade. Som maskot i bilen hemma i Sverige. Han fick en "order" att överlämna en gåva till Drottning Silvia och på Älvsnabben gjorde han tio vinterlångresor och en sommarresa. De åtta sista som chief.

 

Skåningen Folke Holm kom till Karlskrona och flottan 1938. Året innan världsbranden bröt ut. Åren före hade han arbetat på en verkstad i Kristianstad. Folke Holm blev antagen vid första yrkeskompaniet (maskinavdelningen) och fick beteckningen 1 YK 268. Det var 680 som sökte och 64 antogs. Grundkurser i land och verkstadsutbildning inledde livet i flottan.

 

KRIGSUTBROTT
Pansarskeppet HMS Drottning Viktoria var Holms första fartyg. Han och en nykarlsskriven skeppsgosse, Olle Dumkey, höll på med att dras tuber i en ångpanna när de nåddes av ropet: Sno er för det skall bli vattenfyllning - kriget har brutit ut! Folke Holm minns att han tänkte på Evert Taubes "Charlie Barr", som somnat i en ångpanna och vaknade först när vattnet strömmade in. Det var en söndag och fartyget låg någonstans i Östersjön.

 

ESKORTTJÄNST
Holm mönstrade av och gick ombord på en av de äldre koljagarna HMS Ragnar i Karlskrona. Fyra skorstenar och fyra eldrum. 32 knop och byggd 1908. Konvojtjänst på sydkusten och upp i Östersjön. Kallt, trångt, obekvämt - men ingen gnydde.

 

ITALIENJAGARNA
I slutet av februari 1940 stod Holm och hans kamrater uppställda på Sjömanskårens (Sparres) kaserngård. Det var fråga om en av de största hemligheterna från svensk sida under kriget. Resa till Göteborg och ombord på Patricia, som då tillhörde Svenska Lloyd. Is långt ut och orientering om ärendet först i rum sjö. De ca 400 svenska flottisterna skulle hämta hem fyra jagare som Sverige köpt i Italien. De låg i La Spezia i norra Italien. Ubåtskriget var ett grymt faktum och svenskarna styrde långt utanför England och Irland och in genom Gibraltarsund. Holm avdelades till "Nicotera", som fick namnet "Psilander". Fick skeppsnummer 503 och därmed blev han den förste svensk att ta första vakt ombord på maskinsida. Man skrev mars månad och den 9 april tog tyskarna Danmark och gick in i Norge. Upprustningen av jagarna påskyndades. Missöden inträffade. Ledarfartyget jagaren Puke fick stopp och Psilander rände stäven i Puke. Varvsbesök i Cartagena i Spanien. Valborgsmässoafton i Lissabon, men där fick fartygen ingen olja förrän oljetankern Castor anlände. Det bar hem över vatten där det totala ubåtskriget rådde. Castor blev uppbringad. Jagarna fortsatte mot Queenstown på Irland och Färöarna där britterna lotsade svenskarna in i en vik. Frankrike var nu kapitulationsfärdigt och England närmast på knä. På morgonen kom engelsmännen tillbaka och expeditionens chef, kommendörkapten Hagman, fick beskedet; Ni får inte fortsätta. Vi fick lämna fartygen och embarkera följefartygen. Ett bittert ögonblick för de svenska. Om händelserna har senare mycket sagts och skrivits, men Folke Holm säger; Ju längre man är från ett problem ju lättare kan det lösas.

 Fartygen fick till slut hämtas i Kirkwall, nya reparationer och äntligen hemfärd. Bombanfall av britterna och så den 10 juli på svenskt vatten. Örlogsfartyg mötte med relingsmanning och hurrarop. Besättningen var "tunn som rakblad" (Holm vägde 47 kilo) men riggade och fina. Tyvärr fick fartygen sämre betyg än de förtjänade slutar Holm den episoden.

 

STOR TUR
De sista åren av kriget befann sig Holm på jagarna Stockholm och Karlskrona. Han kom undan jagarolyckan med blotta förskräckelsen. Hans "Stockholm" blev försenad eftersom den hämtat flyktingar från Gotska Sandön och när man kom till Hårsfjärden var olyckan redan skedd. Han var också med när jagaren Karlskrona deltog i räddningsarbetet från tyska trupptransportfartyget Westfahlen. Det blev också tufft jobb på minsvepare och som dykare.

 U-3503 var en av den tyska flottans allra senaste enheter. En ubåt för operationer långt hemifrån och endast tre månader gammal sänktes av sin besättning i maj 1945 på 22 m djup vid Fotö i inloppet till Göteborg. Tungdykaren Folke Holm var en av dem som skulle hjälpa till att rädda viktiga tekniska informationer åt den svenska flottan. Där fastnade Holm i ett av rummen helt avskild från världen, men klarade sig. Det var en utsjöubåt där varje litet utrymme var fyllt med konserver - hon var ämnad för operationer långt hemifrån. Så småningom tömdes oljetankar och alla ventiler och luckor stängdes. Hon fylldes med luft och flöt upp och togs till Göteborg. Besättningen på 60-talet man hade kapitulerat. Fartygschefen var omkring 26 år.

 

 

UTLANDSTJÄNST
Bananrepubliken Guatemala i Mellanamerika köpte av Sverige äldre vedettbåten Snapphanen. I överfarten deltog Folke Holm, som också stannade som lärare för maskinfolket. Hemma hamn blev Matias De Galvez inne i Karibiska sjön. Snapphanen fick namnet "Jose Franzisko Barrundia" och blev flaggskepp i den nystartade marinen. Många av eleverna var ättlingar till Mayafolket - det gåtfulla folket - som kände till astronomiska hemligheter vid ungefär samma tidpunkt, som våra förfäder höll på med stenyxor. Holm var också med at ta kryssaren Almirante La Torre ex Göra Lejon till Chile. Och det var i Sydamerika som han på en bar blev erbjuden att välja ut någon av de övriga gästerna (om jag ville ha deras huvud krympt - carbeza reducieza) för att ha hängande i bilen hemma i Sverige. Dessbättre lyckades Holm slingra sig från de envisa "huvudkrymparna". I Sydamerika fick han också uppdraget att lämna en gåva till drottning Silvia och togs emot av president Allende.

 

Folkes ID-handling från Guatemalas marin

 

 

ÄLVSNABBEN
Resorna med HMS Älvsnabben har självfallet gett mycket. I Holms hytt ombord på Älvsnabben hängde en tavla med tänkespråk. Sjömannen Holms favorit i den vägen var: Peka inte ut en annans fläck med ett orent finger! Det är typiskt för Mr Älvsnabben, som alltid ställde upp när "kungen" kallade.

Rolf Ohlsson

 

Denna artikel var med i tidningen Sydöstran (www.sydostran.se) lördagen den 12 mars 1983 och den 26-27 mars hade långresan 1977-78 sin 5-årsträff i Karlskrona.

Anna Börje, ansvarig utgivare på tidningen Sydöstran i Karlskrona, har givit sitt välvilliga medgivande till detta. Fotografen är okänd.

 

 

Till början