Älvsnabbenmedaljong


Älvsnabbens hemsida
 
Maskin och stormljud

Under långresan 1977-78 spelade FC Bertil Daggfeldt in maskin och stormljud vid ingången till kajutan vid skylight till maskin, den sk maskinkappen.

Älvsnabben var vid inspelningstillfället på väg över Atlanten mellan Bermuda och Marocko i sällskap med lågtrycket Agda. Som lägst visade barometern 729 mb och vindhastigheter omkring 25 m/s uppmättes.

Klicka någonstans på bilden nedan för att ladda hem och lyssna på en kort bit av inspelningen!

Klicka på denna bild för att ladda hem en liten bit av inspelningen.

Klicka på denna bild för att ladda hem en liten bit av inspelningen.
till toppen