Älvsnabbenmedaljong


Långresorna i korthet

Ljud från Älvsnabben

Långresan 1977-78

  Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök. HMS Älvsnabben
 
HMS Älvsnabben

Minfartyg och långresefartyg

HMS Älvsnabben var minfartyg under åren 1943 till 1952 och flottans långresefartyg mellan 1953 till 1980.

Hon började byggas under andra världskriget som ett vanligt handelsfartyg. På grund av bristen på "riktiga" örlogsfartyg inköptes hon genom ett kraftigt initiativ av dåvarande försvarsminister Per Edvin Sköld på stapelbädden av staten och färdigbyggdes som minfartyg.

Vy på 21:a kanon och de två 15,2 cm m/98 pjäserna i aktern.

Vy på 21:a kanon och de två 15,2 cm m/98 pjäserna i aktern.

Den 19 Januari 1943 sjösattes Äbn på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Man utgick från ritningarna till ett handelsfartyg. Dessa ritningar modifierades så att man erhöll ett fartyg som dels kunde ta ombord och lägga ett stort antal minor, dels hade en icke föraktlig vapenutrustning. Ordern tecknades i augusti 1942. Själva byggandet av fartyget gick på förhållandevis mycket kort tid och när Äbn väl hade sjösatts dröjde det inte mer än tre månader förrän hon kunde levereras till flottan i april 1943.

De första åren utnyttjades Äbn i sin egenskap av minfartyg. Fartyget utförde flera riktiga minfällningar och många övningsminfällningar. Den praktiska minutbildningen i flottan bedrevs till stor del på Äbn. Man skulle kunna säga att hon var ett minörernas "flaggskepp".

Endast några månader efter leveransen utsattes Äbn för ett allvarligt tillbud. Den 26/10 1943 kolliderade fartyget med s/s Vindö på Mysingen. Ett stort hål revs upp i bordläggningen och fartyget var i sjunkande tillstånd, då det sattes på grund vid Söderhälls fyr. Efter några dagar kunde Äbn tas flott för inbogsering till varv, där reparation skedde.

När långresorna efter kriget åter sattes igång utnyttjades till en början kryssarna Fylgia och Gotland som långresefartyg. Fylgia utrangerades emellertid efter några år och även Gotland började bli gammal. Man såg sig om efter ett lämpligt långresefartyg och fann att Äbn skulle lämpa sig väl. Hon hade stora utrymmen i mindurkarna, vilka kunde utnyttjas som lektionsutrymmen och som förråd, hon var ett mycket sjödugligt fartyg med stor aktionsradie och var framför allt billig i drift. Normalt förbrukade hon endast 10-11 kbm olja/dygn.

Besättningens mössband. Buren av flera tusen svenska sjömän under ett 30-tal år och sedd i flera länder över hela jordklotet.

Besättningens mössband. Buren av flera tusen svenska sjömän under ett 30-tal år och sedd i flera länder över hela jordklotet.

Älvsnabben kom att göra totalt 25 långresor utomlands varav 2 stycken var världsomseglingar. Dessutom gjordes 1 sommarresa 1976. 1966-67 medföljde även dåvarande Kronprins Carl Gustav som aspirant. Läs mer om dessa resor under rubriken "Långresorna i korthet".

När Äbn kom hem efter den 25:e och sista långresan 1979-80, räknade maskinchefen Folke Holm ut med ledning av maskinjournaler att motorn gått över 13 år i gångtimmar. Något hade bytts ut under åren, bl a kolvar och däckel. På grund av slitage hade varvtalet reducerats från 133 v/min till 116 v/min under senare år. Maskinfolket döpte motorn till "Matilda", efter australiska soldaters marschsång på 116 steg/min (sv flottans var 117/min, varje steglängd 87 cm, räknat från häl till häl).

Maskinchefen Folke Holm gjorde 10 långresor och 1 sommarresa med Äbn.

1982 såldes Äbn som skrot till Lindbladhs skrot i Karlskrona. Karlskrona stad erbjöds att köpa barlasten, ca 60.000 bohusländska gatstenar på ca 8 kg/st för att läggas framför dåvarande Marinmuseét. Tyvärr blev det ingen affär, så en tysk slottsherre köpte dem istället. De ligger nu på hans borggård. Folke holm köpte dock 100 st för 3,79 kr/st, de ligger nu som kantsten i hans trädgård. Den 100:e stenen gav sedan Folke som present till Äbn's siste FC, kkn Hammarskjöld, på hans 50 årsdag.

Vid skrotningen förlades Äbn till Verkö. Under arbetet och bränningen sjönk midskeppet vid en storm så att Äbn hängde i förtöjningarna.

Under skrotningen blev Folke Holm tillfrågad om han kunde visa var oljetankarna var belägna, vilket han också välvilligt gjorde. Som tack fick han sin hyttventil, vilket gladde honom mycket, då han bott i denna hytt under alla sina långresor med Äbn.

Älvsnabben förtöjd i Willemstad på Curacao, långresan 1977-78.

Älvsnabben förtöjd i Willemstad på Curacao, långresan 1977-78.

facts_se.gif

Längd överallt 102,175 meter

Bredd överallt 13,56 meter

Deplacement fullt rustad 4.460 ton

Största djupgående fullt rustad inkl fyllda förråd av bränsle och matarvatten 4,77 meter

Högsta fart 12,5 - 13 knop

Bestyckning:

2 st 15,2 cm pjäser m/98

2 st 57 mm apjäs m/50

2 st 40 mm apjäs m/48

2 st 10,3 cm lysraketställ m/24

1 st 57 mm lysraketpjäs m/60

Minförråd

Maskineri:

B&W 9 cyl 2 takt enkelverkande på 3000 ihk vid 133 varv/min

Motortyp 950 V. F-90

Tillv. nr. 380 Eriksbergs Mek Verkstad Göteborg 1942


Älvsnabbensidorna är senast uppdaterade 6/1 1999

Texterna är skrivna av:
Bertil Daggfeldt, FC under långresan 1977-78
Folke holm, maskinchef under flera långresor.
Börje Johansson, fartygspastor under långresan 1977-78.
Stefan Leo, värnpliktig skrovhantverkare under långresan 1977-78.
Sten Söderlind, värnpliktig under långresan 1977-78.
Bilderna är tagna av:
Anders Börjesson, värnpliktig fotograf under långresan 1977-78.
Stefan Leo.till toppen