Till
Älvsnabbens
startsida

Tillbaka till
sidan om
långresan
1954-55

 

 

 

 
50-års återträff för långresan 1954-55

Besättningen på långresan 1954-55 hade 50-årsträff i Karlskrona 16-17 oktober 2004!

 

Arrangörer av denna jubileumsträff: Rune Stang, Kommendörkapten Magnus Ubby, Kommendör Lars Thomasson och Lars-Åke Svenheden.
 

Rune Stang berättar följande om denna träff:

I samma anda som för tio år sedan genomfördes 2004-10-16 - - 17 ett 50-års jubileum med anledning av Älvsnabbens långresa 1954 - 55. Skillnaden var att vi saknade en del. Efter det förra jubileet Äbn 40 som vi hade på Berga, fick vi, Lars Åke Svenheden och jag ta emot en hel del dokumentation i bildform från långresan av sekonden Åke Gattberg. Han hade den förhoppningen att dessa bilder skulle komma till användning någon gång. Alla jubilarerna, sponsorer och en del övriga erhållit har erhållit den lilla "jubileumsboken" som bifogas som en PDF-fil.

"Älvsnabbenjubileet" är i hamn och deltagarna var mer än nöjda när de efter besöket på Marinmuseet som avslutades med en matig landgång och en lättöl innan jubilarerna åkte därifrån.

Men vi börjar från början. L-Å Svenheden och jag åkte ner till Karlskrona på fredagen så att vi kunde nå de befattningshavare innan tjänstens slut, som vi tidigare bara haft kontakt med via telefon och e-brev. Detta visade sig vara ytterst värdefullt. Vi orienterade oss om att förläggningen skulle fungera och vilka krav vi skulle uppfylla ang återställning. På MarinB S infoavdelning klarade vi ut hur vi skulle få tillträde till modell- och mönstersalarna på lördagen. Efter en promenad till af Trolle och ett samtal med "husfar" (manlig husmor) var vi förberedda för att även kunna ge de övriga 65 deltagarna väganvisning för att komma dit på söndag för frukost.

Efter en nostalgisk promenad på Marinbasen, varvet och de gator och platser i Karlskrona som man trodde sig känna igen var det dags att jobba lite till.

Detta gjorde vi emellertid under mycket trevliga former. Vi hade nämligen blivit inbjudna av ett par före detta värnpliktiga maskinmän på en "macka och en öl". De två hade hjälp till att skaffa fram en del informationsbroschyrer från turistbyrån och även hämtat ut en del info om marinbasen som vi fått från informationsavdelningen. Detta satt vi och stoppade ner i de kuvert som jubilarerna skulle få vid ankomst högvakten. Under kvällens lopp berättade värden, Lennart Liljequist att hans morfar varit med i besättningen på Ångkorvetten Vanadis världsomsegling 1883 - 85. Detta noterades givetvis och vid den presentation som var och en gjorde i modellsalen på lördagen fick de närvarande veta att vi i vår långresebesättning haft en vars morfar seglat med Vanadis jorden runt.

På lördagen var vi vid högvakten i god tid för att kunna ta emot våra skeppskamrater. De flesta kom i mycket god tid. För att det inte skulle bli en alltför stor samling vid vakten fick jag tillstånd av vakten att slussa in folket i grupper för att "inandas lite örlogstradition". Kl 1300 var det bara ett kuvert kvar men eftersom det stod Gunnar Nordanfors på klisterlappen var jag lugn. När han anlände, fem över ett med pipan i munnen till synes lika spänstig som man kom ihåg från förr var alla samlade.

 

Pastor Inge Löfström, som var äldst med sina 89 år, höll korum.

 

Efter lite mingling, korum ( som SP Inge Löfström höll ) och presentation, då vi berättade vilka vi var, gick vi en våning ner där det serverades kaffe och en fralla i mönstersalen. Några journalister från olika tidningar var på plats och talade med jubilarerna. När allt detta var överstökat återvände vi till modellsalen där L Thomasson introducerade föredragshållaren Kmd Tommy Åsman, chef för örlogsskolorna. Han försökte bl a att på ett pedagogiskt sätt förklara för oss de dramatiska förändringar som kommer att äga rum inom försvarsmakten. Efter det att T Åsman fått en hel del frågor som han besvarade på ett för frågeställaren tillfredställande sätt avtackades han.

 

Kmd Tommy Åsman, chef för örlogsskolorna.

 

L Thomasson höll därefter ett kortare föredrag om "Vad hände med ubåtsjakten" och började då med Huvudskärsincidenten troligtvis föranledd av vår utvidgning av territorialhavet. Auditoriet lyssnade uppmärksamt, ställde frågor och tyckte sammanfattningsvis att de nu fått en annan syn på vad den svenska flottan åstadkommit under denna tid..

 

Kmd LThomasson och hornblåsare.

 

Med detta avslutade vi aktiviteterna i modell- och mönstersalarna och gick efter återställning där, till förläggningen för inkvartering och omklädsel för middagen på sjöofficersmässen.

Kl 1830 var alla på plats och efter att ha fått något i glasen höll G Nordanfors en mycket uppskattad fördragning om mässens historia. När sedan alla letat upp sina platser påhejade av Magnus Ubby, satte vi oss till bords. Under Magnus ledning avnjöt vi alla sedan en mycket god middag, varunder hälsningar från skeppskamrater som inte kunnat närvara framfördes och sånger sjöngs. Vid kaffet efter middagen satt vi i mindre grupper och samtalade, några av oss växlade runt lite för att få tillfälle att prata med så många som möjligt.

Vid pass 23-tiden började en del göra avtropp och en timma senare var nog de flesta nöjda och såg den hägrande kojen framför sig. På logementen var det väl en del som släckte ner med en liten virre, för att varva ner.

Vid 0630- tiden började det slamra lite lätt i dörrarna och folket vaknade successivt till liv, ivriga som arabiska fullblod inför dagens begivenheter. Det förföll även som den väganvisning för att komma till frukost, en enkel kartbild, med förklarande ord hade memorerats av alla.. Vägen dit var blöt och blåsig vi hade nämligen drabbats ett kvalificerat "Karlskronahöstlågtryck". Efter frukost hämtades vi av en buss för transport till HMS Carlskrona där vi skulle visas runt. M h t rådande väder uppskattades denna transporten av deltagarna.

Vid fallrepstrappan mottogs vi av ManO och två fänrikar som sedan under två timmar, med avbrott för kaffe, guidade oss runt och berättade om fartyget. Efter detta mycket uppskattade besök ombord där givetvis alla gjort sina egna jämförelser mellan då och nu, embarkerade vi ånyo bussen för transport till marinmuseet där Kk Lars Larsson mötte upp. Med hög och klar stämma visade han oss runt och berättade mycket initierat om valda delar av museets rika samling av marin kultur. Besöket på marinmuseet avslutades som nämndes inledningsvis med landgång och öl.

Arbetsgruppen (Kmd L Thomasson, Kk Magnus Ubby, Kn Lars-Åke Svenheden och Kn R Stang) Äbn 40 och 50 fick under hela jubileet ta emot uppskattande beröm från deltagarna, som även enträget ville se en fortsättning, ett 60-års jubileum. Samtliga i arbetsgruppen var dock rörande överens om att ett sådant svårligen skulle låta sig göras. Möjligheten att få den hjälp och det stöd från myndighetschefer som erfordras, minskar ju längre vi fjärmar oss från den dag vi lämnade tjänsten. I en framtida minskande organisation med knappare resurser kommer förbandschefer och andra i beslutsställning heller inte att kunna ge det ekonomiska stöd som onekligen behövs, om inte kostnaderna skall rusa i höjden för den enskilde. Förhoppningsvis förstod i alla fall de flesta detta.

Kan även nämna att vi genom den generositet som sponsorer och övriga visat fick ett överskott på 5400:- som skickats till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne.

 

Gruppfoto från deras 40-årsträff.

 

 

Rune Stangs bilder

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


Lars-Åke Svenhedens bilder