Till
Älvsnabbens
startsida

Sören Strands
radiominnen

Rune Stang
berättar om
resan

Runes
bildspel
om resan

Lars-Åke
Svenheden
berättar
om resan

Kristina Baker
blev döpt
ombord!

Mer om
besöket i
Bangkok
1955

En liten
berättelse om
ett strandhugg
"Asado Bequla"

Caj Söndborgs
bilder från
besöket på
Midway

 


Massor med
diabilder från
Sten Gattberg:


 

 


Denna resa har
haft 40-årsträff
8-9 april 1995
med
94 deltagare!

 

 


Denna resa har
haft 50-årsträff
2004!
Klicka för att
läsa mer om detta!

 

 

Lars-Erik Andreassons dopbevis som hans son Roland Wanner har fotograferat. Klicka
för att förstora!

 

 

 

 

 
Världsomseglingen 1954-55


Detta var Älvsnabbens första jordenrunt-resa (av två). Fartygschef var kk Willy Edenberg och Sekond Åke Gattberg. Efteråt skrevs det två böcker om resan:

Med Älvsnabben över de sju haven
av Gunnar Ulvås och Per-Edvin Friberg
Klicka
här för att läsa och se bilder från boken.

Jorden runt som skeppspräst
av skeppspastorn Inge Löfström. Den gavs även ut på danska.
Läs om denna bok
längre ned på sidan.


Karta över långresan 1954-55. Klicka på den för att förstora!

 

Klicka på bilden ovan för att läsa hela broschyren i pdf-format!

 

    

Färdvägen ur ett annat perspektiv.
Klicka på den för att förstora!

"Älvsnabben bogseras ut från varvskajen på Örlogsvarvet i Karlskrona.
Två bogserbåtar tog ut henne en bit varefter hon startade för egen maskin sin jordenrunttripp".
Så står det på baksidan av detta foto som Caj Söndborg bidragit med. Klicka för att förstora!

Baksidan av fotot.


Bild från Flottans Mäns årsmöte 2016. Text och bild av Olle Melin. Klicka för att förstora!


Det blev även ett dubbelt barndop i Bangkok. Klicka på bilden för att läsa mer om detta!

His Serene Highness Prince Diskul efter sitt besök ombord. Klicka på bilden för att läsa mer om detta!


Karl-Axel Broström har scannat in alla sina bilder och massor av tidningsurklipp om resan.
Klicka på bilden för se dem!


Lennart Hansson var med ombord som matros med korprals grad. Han bodde i Tjustorp Skåne i sin ungdom och avled 7 aug. 1993.
Från Lennarts släktingar kommer följande alster som dom hade sparat efter hans död.

    

 

     


Bokgåva på Ceylon

Gåva från Kenneth och Maria Pettersson

När Älvsnabben kom till Ceylons huvudstad Colombo på jorden-runt resan 54-55 överlämnades en specialgjord sångbok för denna resa till den svenske konsuln på Ceylon, Erik Elmstedt, vid hans besök ombord. Boken signerades även av flera ur besättningen och här kan man se att det skedde 26 december 1954.

Denna bok har sedan följt med tillbaka till Sverige och nu har Kenneth och Maria Pettersson utanför Stockholm skänkt boken till Älvsnabbensidan. Erik Elmstedt var Marias farfar och hennes far Freddie var också med ombord fast att han inte var så gammal vid tidpunkten. Men han kommer fortfarande ihåg vilken upplevelse det var att hissas ner i livbåten efter besöket ombord.

Boken är tryckt på Marinstabens tryckeri 1954 och innehåller massor av gamla sånger, bl a "Sång till Älvsnabben", och en massa olika sjömanslekar. Dessutom en bild på Älvsnabben. Många av dessa sånger och lekar fanns även med i en senare bok som hette "Alle mans tjim" och gavs ut av Folkuniversitetets förlag bl a 1956.

     Klicka på bilden för att förstora!

Framsidan av boken och den signerade insidan. Klicka på bilderna för att förstora!

 

Klicka på bilden för att förstora!

Bild från boken på fartyget vid denna tid.

 

Klicka på bilden för att förstora!     Klicka på bilden för att förstora!

Exempelsidor med sånger och lekar.


Film från besöket i Manilla

Marcus Varland har bidragit med en ca 20 minuter lång digitaliserad film från besöket i Manilla 26-29 januari 1955. Denna 8 mm film tillhörde Edvin Varland som var svensk generalkonsul i Manilla. Han nämns även i boken "Med Älvsnabben över de sju haven". Klicka på bilden nedan för att se den!
 


 


Med Älvsnabben över de sju haven

av Gunnar Ulvås och Per-Edvin Friberg

Denna beskrivning och bilder är hämtade ur en bok från september 1955 som gavs ut av Gebers förlag nästan direkt efter långresan. Boken har varit utlåningsbok på Djursholms stadsbibliotek och Danderyds bibliotek. Sista utlåningsstämpel är från 4 april 1969. Långt därefter hittade Roland Bagnasco den i ett antikvariat i Stockholm. Roland gav sedan boken till Stefan Leo på 25-årsträffen för långresan 1977-78 den 29 mars 2003.


Omslaget till boken.

 


Så här står det på baksidan av boken:

Med Älvsnabben över de sju haven

Gunnar Ulvås - Per-Edvin Friberg

Färgfotografier av Sven-Erik Lundström

Den 4 november 1954 lossades förtöjningarna till Älvsnabben i Karlskronas hamn och det svenska krigsfartyget gled ut på sin berömda jorden-runt-kryssning - den första som ett svenskt marinfartyg företagit sedan Vanadis gick ut på de sju haven 70 år tidigare. Ombord befann sig 255 man, officerare, underofficerare, högbåtsmän, officersaspiranter, och värnpliktiga, som nu fick ett avundsvärt tillfälle att komma ut och studera all jordens länder och folk.

Om denna världsomsegling berättar löjtnant Gunnar Ulvås och flaggradiomästare Per-Edvin Friberg i sin bok MED ÄLVSNABBEN ÖVER DE SJU HAVEN. Det har blivit en frisk och trevlig skildring av en innehållsrik resa. Läsaren får leva med mannarna i det dagliga rutinarbetet ombord med rostknackning, sjömannsdrill, övningsskjutning m. m. Men framförallt får han läsa om svenska sjömän på besök i i främmande hamnar och följa dem på strandhugg på exotiska kuster; upptäcktsfärder i Bombays basarer och butikskvarter, utfärder till Ceylons kokosplantager, en nattlig "barbecue" hos svenske konsuln i Manilla och många andra roliga och intressanta upplevelser.

MED ÄLVSNABBEN ÖVER DE SJU HAVEN är en reseskildring av alldeles speciellt slag, som måste roa inte bara alla dem, som haft släkt och vänner med på färden utan också den stora allmänhet, som med spänt intresse följde tidningsrapporterna om det svenska fartygets uppmärksammade kryssning. Boken är rikt illustrerad med okonventionella och livfulla fotografier i färg och svart-vitt.

23:50, inb 29:-

1955: Almqvist & Wiksell / Gebers förlag AB, Stockholm


Karta över långresan 1954-55. Klicka på den för att förstora!

Karta över långresan 1954-55.


Förord av fartygschefen

H.  M. S. Älvsnabbens världsomsegling 1954-55 gav deltagarna en sådan mängd skiftande intryck och upplevelser, att en  bok inte tillnärmelsevis kan skildra dem alla. Här föreliggande reseberättelse ger dock med ett friskt grepp på ämnet ett tvärsnitt genom minnesalbumet, som kommer att locka fram igenkännande leenden hos flertalet av besättningen .

Det har naturligtvis inte kunnat hjälpas, att hamnbesöken, som endast upptog en fjärdedel av tiden, kommit att överskugga de många dagarna - och nätterna - till sjöss av lektioner, övningar, instruktioner, arbeten och icke minst vakter. Därigenom kan dock boken måhända tilldra sig ett större intresse från en utomstående sida - och det är den väl värd.

Willy Edberg
Kommendörkapten
Stockholm i september 1955

Fartygschefen kommendörkapten Willy Edenberg och direktör Carl Fredrik Gadde som medföljde
som svenska exportrådets representant för att främja svenska varor och svensk kvalitet.


Efter Eugenie och Vanadis

Överst:
Fregatten Vanadis med fyllda segel och hennes efterföljare HMS Älvsnabben

Nederst t. h.:
Vanadis chef, kommendör Lagerberg, och en infödingskvinna på Tahiti år 1884

Nederst t. v.:
Älvsnabbens chef, kommendörkapten Edenberg, och en infödingskvinna på Haiti 1955

Den första världsomseglingen inom flottan ägde genomfördes åren 1850-53 av fregatten Eugenie. Det var en stor bedrift, som våra gamla kollegor den gångne utförde, ty de seglade ut mot dåligt utforskade områden med endast vinden att lita till, och under hygieniska förhållanden i fråga om mat och förläggning, som vi knappast kan göra oss en föreställning om.

Trettio år senare gick fregatten Vanadis ut på de sju haven och styrde ungefär samma kurs som Eugenie. Vid den tidpunkten hade emellertid ångan börjat sätta sin prägel på tillvaron, varför man inte helt och hållet behövde lita till Eolus nyckfulla vindar. Maskinen betraktades dock som en reservkraft, som skulle anlitas endast vid besvärliga situationer, varvid man "hissade skorstenen". I övrigt skulle den vara "firad" och fregatten stolt segla fram över världshaven, befriad från all sot och smuts, som den gryende maskinåldern förde med sig.

Nu får ni följa med oss sena tiders örlogsmän ut på flottans tredje världsomsegling, en resa, som kanske inte kan jämföras med de två tidigare, då vår moderna teknik i hög grad förkortat avstånden mellan jordens länder och gjort färderna till sjöss betydligt bekvämare. Kanhända är vi veklingar i jämförelse med med de gamla saltvattenseglarna, men även i det tjugonde århundradets sista hälft kan sjön kräva hårda tag och fodra mod och beslutsamhet i kritiska situationer, varför Älvsnabbens pojkar får god skolning i sjömannens krävande men tjusande yrke.

Ett har vi dock gemensamt med Eugenie och Vanadis och det är havet, ständigt sig likt med blånande vidder, över vilka Älvsnabben ömsom skall rullas mjukt av av långa dyningar, ömsom få kämpa hårt mot vredgade, vitskummande vågor.

Vi kommer att på samma sätt som våra föregångare möta avlägsna länder med gamla kulturtraditioner, där religion och levnadsvanor är oss så främmande, att vi tycker oss ha hamnat i en helt annan värld. En enkel sjöman möter under en resa som denna så mycket nytt att det rutinmässiga livet ombord kommer i skymundan och glöms bort, när dag boken på lediga stunder anförtros tankar och minnen. När vi nu skall stäva ut mot hägrande mål, blir det därför mest upplevelserna på främmande kuster som ni får läsa om, ty minnena från den vardagliga örlogsrutinen till sjöss, full av vakter, övningar, lektioner och arbeten, har skingrats för Medelhavets, Indiska oceanens, Stilla havets och Atlantens alla friska vindar.


Valencia, Spanien 20-24/11 1954

Svenska sjömän besöker en tjurfäktarskola i Valencia, där de blivande matadorerna trimmas efter alla konstens regler av - en kvinna


Port Said 1/12 1954

En arabisk handelsman med säng, kamel och varulager


Aden 8-9/12 1954

Sekonden och fartygspastorn tillsammans med en färgstark arab under uppehållet i Aden

Överst: Ibrahim har brett ut sitt varulager på Älvsnabbens däck Nederst: En ridtur i öknen


Jul och nyår

Överst: "Nu är det jul igen..." Nederst: Malabarkustens infödingar samlar upp konservburkar från julmiddagen

Med 16 glas på skeppsklockan hälsas det nya året


Colombo, Ceylon 26-29/12 1954

En liten Ceylonesiska frestar furir Johannesson med sina tropiska frukter

Överst: Svenska sjömän framför guldbuddhan i Colombo Nederst: En liten ridtur på Ceylons speciella dragdjur

 

Klicka här för att läsa om sångboken som överlämnades till svenske konsuln på Ceylon!


Singapore 7-10/1 1955

Överst t.v.: Den originelle kinesens fula gorilla i Tiger Balm Garden
Överst t.h.: Värnpliktige Bergström åker trishaw i Singapore
Nederst: Från det högtidliga dopet ombord i Singapore.
Från vänster doktor A. Karlén med fru, fartygschefen. vice konsul T. Hallerström med fru, son och nydöpt dotter samt pastor Inge Löfström


Bangkok, Thailand 15-18/1 1955

Överst: Tempelmotiv från "Kungliga palatset" i Bangkok Nederst: På kamerajakt bland malajhyddorna i Singapore

 

Överst: Svensk-Thailändsk förbrödring efter fotbollsmatchen på Bangkoks stadion.
Nederst till vänster: Svenska flottister bekantar sig med buddistiska noviser.
Nederst till höger: Generalkonsul Folke Enstedt hälsar Älvsnabben välkommen till Bangkok

 

I Bangkok blev det även ett dubbelt barndop!

Det var Carl och Margit Parkner med dottern Kristina till vänster och Ingrid och Sven Anderfelt med dottern Eva till höger på bilden. Dopet förrättades av fartygspastorn ombord, Inge Löfström.

Föräldrarna hade tidigare blivit tillfrågade av dåvarande svenska generalkonsuln Folke Enstedt om de ville döpa sina barn ombord. Därför var t ex Kristina över 1 år när hon blev döpt. Kristinas föräldrar, Carl och Margit Parkner, var de första utsända till fjärran östern av SAS och bodde där mellan 1951 till 1959.

Som dopfunt användes en silverskål och den har Kristina kvar som minne. Hennes son döptes även i denna 1982. Kristina bor idag i England och har fortfarande kontakt med den andra flickan Eva, gift Sophonpanich, som bor kvar i Bangkok.

 

Bland Älvsnabbens historiesidor kan ni läsa mer om detta dop och om besöket i Bangkok. Klicka nedan:

Dubbelt barndop i Bangkok 1955

Besöket i Bangkok 1955


Manila, Filippinerna 26-29/1 1955

Överst: Fartygschefen nedlägger en krans vid nationalhjälten Rizals grav i Manila.
Nederst: Här vilar hjältarna från Bataan och Corregidor.


Tokyo, Japan 7-11/2 1955

Överst: En liten söt japanska lockar sjömännen med sina varor
Nederst: Värnpliktige Wennström och Blomqvist klarar pinnarna suveränt vid svenska kolonins fest på en japansk restaurang


Honolulu, Hawaii 28/2 - 4/3 1955

Kransnedläggning på krigskyrkogården i Punchbowl vid Honolulu


San Diego, USA 15-19/3 1955

Överst: Mamie van Doren skriver autografer åt värnpliktige Larsson och Blomqvist Nederst: Bakom "Vilda Västerns" kulisser


Balboa och Panamakanalen 30/3 1955

Överst: Havssköldpaddan och dess fångstman löjtnant Salander
Nederst: "Mulorna" drar Älvsnabben genom Pedro Miguel-slussen


Ciudad Trujillo 4-8/4 1955

Paraden genom Ciudad Trujillos gator

Permissionsdags i Ciudad Trujillo


Ponta Delgada, Azorerna 20/ 1955

Vid de heta källorna på Azorerna

Blommande hortensior och grönskande dalar på Azorerna


Hemkomsten till Karlskrona

Överst: Världsomseglaren löper in mot mobiliseringskajen i Karlskrona Nederst: En tusenhövdad skara väntar på kajen


Jorden runt som skeppspräst

Den svenska upplagan från 1955! Klicka för att förstora!      Den danska upplagan från 1957! Klicka för att förstora!

Klicka på bilderna för att förstora!

Ytterligare en bok har 1955 getts ut efter denna fantastiska resa. Det är fartygspastorn Ulf Inge Löfström som skrivit boken "Jorden runt som skeppspräst". Den handlar om hur Ulf Inge upplevde sin tid ombord. En lite annan synvinkel på resan än boken ovan av Ulvås och Friberg. Boken är en gåva av Göran Hagman från flottans män i Malmö.

Denna bok har också getts ut 1957 i en dansk översättning! Det är Birgitte Hansen från Fyn i Danmark som bidragit med denna danska version. Den låg i en flyttkartong, tillsammans med en massa andra böcker, som hon köpte på ett loppis anordnat av Lions lokala Club.

Böckerna är identiska förutom att det fattas två kapitel i den danska, "Orientering ombord" och "Klart skepp!". Dessa två kapitel handlar om var allt finns placerat ombord och vad som händer vid "klart skepp". Man kan förstå att det var lite hemligt på den tiden, 1957. Då var ju fartyget bara 14 år gammalt och en vital del i svenska flottan.


Klart för det stora kalaset!

Denna bild hittade Bernt Ekdahl (VPL på resan 72-73) på den bildbyrå där han arbetar.Texten är från ett tidningsurklipp.

Karibiska sjön i februari. Strax före kl. 13 denna minnesrika dag var vissa delar av Älvsnabbens besättning i febril verksamhet. Ett berg av olika förnödenheter hopade sig på akterdäck. Elva intendentaspiranter for av och an som skottspolar, dirigerade av andre fartygsintendenten löjtnant Floryd, förrådsuppbördsmannen flaggkonstapel Broman, och kassaredogöraren flaggkonstapel Adenborg. Sågar, brännoljepytsar, fårkroppar och mycket annat stuvades ned i en motorbåt, snabbt för att ingen skulle se vad som var i görningen.

Operation "Asado Bequla" hade börjat! Båten styrde in till stranden, där den hastigt lossades. Varorna transporterades upp till en glänta ovanför sandstranden. Stekställningarna riggades upp, och fåren fästes på dem. Stora vedhögar samlades, och slutligen när allt var klart, sattes eld under fåren.

Under ledning av FU och "redis" tillagades kvällens asado. Snart började negrerna samlas kring eldarna ditlockade av stekdoften. Slutligen omgavs "köket" av cirka fyrtio synnerligen intresserade öinvånare, vilka alla försökte bistå med goda råd.

Till början