Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.

Avresan
från
Karlskrona

Medaljong från resan 1958-59. Klicka på den för att förstora!

 

Innehåll

 

Dan Frostberg berättar


Tillbaka till
Älvsnabbens hemsida

Tillbaka till Dans sida
om resan 1958-59

 

 

 

 

Avresan från Karlskrona

 

CM - Chefen för Marinen - Stig H :son Ericsson, talar till Älvsnabbens besättning när de ligger vid Kastellholmen i Stockholm, innan avresan från Karlskrona. Han önskar oss god och lycklig resa, givande övningar för att fostra till sjömanskap och ge oss sjövana. Framför CM står FC Gunnar Norström och snett bakom FC från vänster de tre fänrikarna Holmberg, Sondén och Hammarsköld. Till vänster om CM fartygsläkaren Sverker Westin.
 

Pastor Magnus Johansson skriver:

Det började som sig bör med Korum i Amiralitetskyrkan. En gudstjänst som grep djupt i mannahjärtan. Varen vid gott mod, I män var amiralitetspastor Elmgårds avskedsord i predikan. Flottans musikkår inramade gudstjänsten och ackompanjerade en psalmsång, som inte är vanlig(t) i svenska kyrkan. Efter nedmarsch till kajen, troppades fanan under sedvanliga ceremonier, vilka i den bleka höstsolen blev ännu mer stämningsfulla.

Anhöriga bjöds sedan på kyrkkaffe ombord och kl 11 00 blåstes "Främmande från bord".

 

Det vankas kaffe ombord!
Unga och gamla - här kan man kanske känna
igen någon från Karlskrona i november 1958?

 

På Mats Våhlbergs bilder från avresan kan
kanske en och annan känna igen sig?

 

Tänk -  jag får ju inte se honom igen förrän om nästan ett halvår!

 

Tänk - om man kunde få följa med!

 

Flottans musikkår spelar

 

 

Älvsnabben gled sedan ut från kajen medan musikkåren spelade Kungssången och Hedersvakt ur Karlskronaskolorna paraderade. Som sista avskedshälsning saluterade jagaren Östergötland när vi passerade. Vi stävade över Östersjön med Kielkanalen som första mål. Anförvanters avsked hade tagit hårt på besättningen varför eftermiddagen ägnades åt vila.

 

T 109 och 74 Magne mannar reling när vi lämnar Karlskrona.

 

Paradstationer på både T 109 och på Magne t.h. när Älvsnabben passerar.

 

620 Larén ensam uppe på backen i dimman genom Kielkanalen.
Den långa resan har börjat. Vad har han i tankarna?

 

Kielkanalen - vi passerar bron vid Kiel.

 

 

Till början