Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.


Långresan
1958-59

Medaljong från resan 1958-59. Klicka på den för att förstora!

 

Innehåll

 

Dan Frostberg berättar


Tillbaka till
Älvsnabbens hemsida

Tillbaka till startsidan om resan 1958-59

Avresan från
Karlskrona

Martinique

Cartagena

Panamakanalen

Dopet

Galapagosöarna

Acapulco

Julfirandet

San Francisco

Vancouver

Los Angeles

Puntarenas

Kingston

Key West

Haiti

San Miguel

Dover

Bilder från
livet ombord

 

 

This little beautiful cent couldn´t possibly be spent!
Men -
spendera med måtta..
spara den här från 1958!

 

Jag i båtmössan ej längre är ute och far. Därför så roligt ha märket kvar!

 

Världens högsta träd alla kategorier år 1958! 111 m högt och 14,33 m i diameter.

 

 Detta bidrag kommer från Dan Frostberg i Kalmar. Dan har bidragit med flera foto och även tidnings-artiklar från Kalmartidningen Barometern, vars chefredaktör Gunilla Andreasson gett sin tillåtelse att publicera dessa. Dan har också bidragit med kartan som finns på startsidan för denna resa.

 

 

Här kommer hon forsande! Så här såg hon ut - "Min Älvsnabben" - när vi var ute och seglade på de stora haven. Under backen innanför och strax över nedre ventilen nr 2 hade jag min sovplats i tolv månader. Två riktiga "krutgubbar" av -98 års modell och 15.2 cm kaliber i muskulaturen vakade över mig. Fast helst skulle dom hålla tyst där uppe för dom var fruktansvärda när dom "talade"!

 


 

  

FC Kom. Kapten 1gr Gunnar Norström och Sekonden HP Hans Petrelius Kk 2gr

 

Fartygschefens summering
inför slutet på långresan

 

Vi ha alla ombord tyckt om vårt fartyg och varit rätt så stolta över henne, även ur synpunkten långresefartyg. Besättningen har fått sjövana och vana att leva ombord. Vi ha trivts bra tillsammans. Vi ha strävat efter att visa svenska örlogsflaggan på fördelaktigaste sätt, genom att söka uppträda med örlogsmässighet, stil, korrekthet, vänlighet och glatt humör och hoppats att människorna i de hamnar som besökts därmed fått ett gott - och således riktigt intryck av det svenska folket.

Färdrouten Västindien, ekvatorpassage och Stillahavskusten av den nordamerikanska kontinenten har gjort oss rika på minnen av underbara händelser och fyllt oss med tacksamhet för att ha fått förmånen deltaga i resan.

Samförstånd genom många goda minnen från gemensamma upplevelser borde när vi i framtiden mötas, kunna utläsas i våra blickar.
 

Gunnar Norström


Officerare

 

Officerare på resan 1958-59. Klicka på bilden för att förstora!

Klicka på bilden för att förstora!

Främre raden (5): Sekonden Kk 2 Hans Petrelius, FC Kk 1 Gunnar Norström, FI Kapten Björklund, 1-e Kadettofficer Kapten Gillis Ekström, Signalofficer Lf O Löjtnant Nils Ingvar Dahl.

Närmast bakom (3): FP 2 4-e Kadettofficer Löjtnant Kurt Edman, Inre tjänsteofficer Fänrik Nils-Erik Nilsson-Westin, Navigationsofficer NO Kapten Eric Eurén.

Tredje ledet (2): AO Artilleriofficer Kapten Stig Weine, DiBlv 12  Luftvärnsofficer Fänrik Jan Sondén.

Fjärde ledet (5): Marinläkare 1 gr Löjtnant Åke Hjalmers, Marinläkare  Löjtnant Sverker Westin, SKI  Mariningenjör 2 gr  Håkan Uno Jakobsson, TL Tandläkare  B. Kalme, SLO  Stridsledningsofficer Fänrik Nils Ingvar Jakobsson.

Femte ledet (3): Fartygspastor Komminister  Magnus Johansson, Fot O  3-e Kadettofficer Löjtnant Henrik Breide, Min O 2-e Kadettofficer Löjtnant Karl-Erik Wik. Lys O Lysofficer Fänrik Ulf Drake af Hagelsrum.

Sjätte ledet: Skymd bakom Kalme måste vara  ManO manöverofficer Kapten Sven-Olof Hagvall, Signalofficer Fänrik Carl-Gustav Hammarskjöld. FI  Marindirektör  Bengt af Ekenstam. DiBlv Luftvärnsofficer Fänrik Cay Holmberg. (23)

 


I korthet berättar Dan följande
om sin tid på Älvsnabben

Jag var skeppshantverkare (skhv) värnpliktig. Skyddstjänstutbildad på Örlogsberga (ganska tufft).  Vi var sex man på Äbn och bildade eget vaktkvarter vilket ju som regel var synnerligen förmånligt när det gällde fritiden i hamn!  Vi slapp t ex mängder av uppställningar på akterdäck och livbåtsdäck. Jag hade binge i snickareverkstan tillsammans med Håkansson från Malmö, tvåmansrum således. Detta privilegium lyckades vi utverka på eget initiativ. Men det var en ruskig hävning här i fören under backen när det var storm! Vi blev riktiga sjömän här i verkstan, Håkansson och jag vill jag nog påstå ! Min sammanhängande vistelse på Älvsnabben varade i tolv månader,1958-59, + en repmånad 1971.

 

Dans identitetskort ombord!

Dans identitetskort ombord. 

 

Dan berättar mer om sin binge i skrovverkstaden längst fram i fören:

Bingen hade jag själv monterat ovanför ventilen i skrovverkstaden, högt upp på skottet och med kedjor i en balk upptill. Rikthyveln som stod placerad under bingen var mitt enda "trappsteg" - resten fick jag svinga mig upp. Hur f-n kommer du upp dit var det många som undrade! Vi hade åtminstone två hela veckor i följd av rejält stormväder på Stilla havet och på hemvägen innan vi nådde Ponta Delgada på Azorerna. Hävningen i min och Håkanssons "privathytt" här framme i fören var då närmast otrolig - mellan tio-femton meter åkte vi med i hissen upp och ner, jag med rikthyveln långskepps och Håkansson tvärskepps tillsammans med hyvelbänken! Vi hade "slingerställ" i båda bingarna förstås!

 

En dag ute på Atlanten meddelades att man kommer att skjuta med förliga 15.2 cm-kanonen. Någon varning utfärdades inte - men var beredda på skott! Det dröjde och det dröjde länge - jag hade nästan helt glömt vad som komma skulle och säkert många med mig. Jag var på väg uppför lejdaren som leder upp från skrovverkstaden och var nästan uppe - när skottet gick! Milda makter - vilket skott! Jag tappade taget om ledstången i den våldsamma skakningen och av chocken - rasade hela lejdaren ner och landade på durken! Hade vi blivit träffade av torped eller hade en explosion ägt rum? Så småningom fick man klart för sig vad som hänt. Mängder av attiraljer och målarfärg hade släppt från sina fästen. I flera av mässarna hade hela ventilationsanläggningar rasat ner. Det var en skjutövning som minsann inte gick av för hackor! Själv fick jag dras med en smärtsam slitning i vänster axel som följd av att nästan ha fått vara med i det "verkliga sjökriget"!

 

Dans vaccinationsbevis. Klicka på det för att förstora!

Många sprutor blev det inför resan! Här ovan är en del - av totalt 14-15 - dokumenterade. Med så många injektioner i kroppen var vi antagligen garderade mot det mesta. Jag minns bara en av dem alla - den mot fläckfeber - som sattes in vid vänster skulderblad. Först kändes ingenting men efter fem sekunder kom rena "explosionen" som varade ungefär lika länge! Den som sig i "leken" ger får leken tåla!

 

En dag efter middagstid undrade Våhlberg, som var ledig från tjänstgöring, om han kunde få låna min binge i verkstan. Han ville knoppa av en stund i lugn och ro, ifred från all oro som vanligtvis rådde i "ekonomistmässen"  under dagen. Här hade han annars sin hängmatta upphängd nattetid. Dagtid var denna nedmonterad och undanstuvad. Naturligtvis fick han det! Jag vill minnas att jag visade honom hur han via rikthyveln skulle bära sig åt för att ta sig upp till min upphöjda "himmelssäng". Väl installerad däruppe sov han snart sin godaste sömn. Olyckligtvis varade inte tuppluren så värst länge förrän fänrik Drake af Hagelsrum - av någon anledning - tittade in i verkstan och fick syn på den sovande däruppe - på arbetstid!. - "Frostberg"  skrek han av sina lungors fulla kraft och upp for Våhlberg som ett skott!  Visande upp en nuna, som ju inte var min, fick han yrvaket förklara sitt legitima sovande vid så "olämplig" tidpunkt på dagen!  Drake lämnar  verkstan utan ett ord. För en "trött och utkörd" hovmästare var det ändå omöjligt att somna om efter ett så his(s)nande uppvaknande!

 


Fakta om långresan 1958-59

(Ur Snabbspegeln nr 6 , 2/4 1959)

Sammanlagd distans under resan: 22 815 distansminuter (4.225 mil)

Gångtimmar 2 141 timmar
Dagar till sjöss 86
Dagar i hamn 63

Lite om navigering m.m. :

Antal sjökort: 203 olika (2 av varje ger 406)
Antal astronomiska observationer 306
Antal väderleksrapporter 307
Varmast hade vi utanför Puntarenas 33 grader i luften 30 grader i vattnet
Kallast hade vi i Vancouver +4 i luften +6 i vattnet

Antal länder vi besökt är 10:

Frankrike - (Isles des Saintes),  Martinique
Colombia - Cartagena
Ecuador - Galapagos
Mexico - Acapulco
USA - San Francisco, Los Angeles, (Santa Barbara), Key West
Canada - Victoria, Vancouver
Costa Rica - Puntarenas
England -Jamaica -Kingston, (Cayman Island), (Pidgeon Island), (Dover,London)
Haiti - Port au Prince
Portugal - San Miguel, Azorerna

Antal salutskott 210 - för 9 olika nationer och 141 - för 9 personer

Antalet hundvakter 93 -372 dryga timmar

Propellervarven är 13 000 000
Bränsleåtgången 700 m3

Underhållningsfilmer ombord 20 - längd 35 timmar
Lektionsfilmer 50 - längd 35 timmar
Fotograferna har tagit 7 000bilder

Sjukskrivna har varit 380
Operativa ingrepp har gjorts på 11man
Magnecyl - antal utdelade 4 000
Sprutor m. glädje utdelade av sjukisarna 600
DDT (!?) har delats ut till mässarna i pulverform 4 kg och i flytande form 6 liter
Tandläkarbesök 600
Fyllningar 1 200
Utdrag av tänder 60

Inkommande post 400 kg
Utgående post 150 kg
Antal rek som inkommit 250
Posthytten har haft en omsättning på 140 000 kr
Telegram som gnistarna tagit emot 500
Meddelanden som gnistarna sänt 1 150
Signalpersonalen har anropat 150 fartyg 19 olika nationer
Förbrukat i hamnarna/redg Egerland försorg. 485 000 kr

Togs ombord från Sverige 12 ton djupfryst mat
38 ton vanlig mat
Vi har druckit upp 32 000 öl
50 000 läsk
? vin och sprit
Glassmaskinen har levererat 12 000 bägare

Biblioteket har lånat ut 513 böcker
"Frisse" Gerlofsson har klippt för 815 kr
Målarlyet gm skhv Lundins försorg förbrukat 3 000 kg färg

 


Ur SvD:s nekrologregister 2004

 

FC Gunnar Norström avled 1999 05 10. 90 år gammal

Sekond Hans Petrelius avled 2002 04 11. 82 år gammal

 


 

Broschyr om resan 1958-59

Klicka på bilderna för att förstora och läsa.

  

   


Från Snabbspegeln

 

Om inte reportern råkade ha kameran i högsta hugg när det hände intressanta saker ombord fick han ta till pennan! Sådana här övningar vågade man inte genomföra mer än några få gånger med fänrikarna dirigerande spelet. En kraftig värnpliktig fiskarson från Östergötland (vill jag minnas att han var) tog över "spelverken" ombord - med ackuratess!

Meddelar Dan (- som själv såg den farliga övningen)

PS En tecknare och en kåsör efterlystes i Snabbspegeln. "Wanted dead or alive" stod det i annonsen och anmälan skulle ske till Pastor Johansson!

 

Ur Snabbspegelns frågelåda:

Svar till "Bäsibörs": Nej, Ni får ej sälja styrbords livbåt ens efter omröstning ombord. Eder kassa får Ni stärka på annat sätt.
 

Mer ur Snabbspegeln:

Snabbspegeln låter meddela sina torrlagda läsare under däck att "efter Frisco rullade Snabben så mycket att underofficerarna fick tejpa fast grogglasen och dricka med sugrör, Trägen vinner." Innan vi avgick från San Francisco hade sjöfartsmyndigheterna varnat oss för att avgå till Victoria i det oväder som rådde. Men vad hjälpte det när främsta målet var att härda svenska sjömän! Iväg bar det bara några timmar försenade

 

Om han var gynekolog vet jag faktiskt inte. Han gav mig ändå fin vård efter min matförgiftning i Acapulco.

 

 

 


Vilken hamn var bäst?

Resultat av Snabbspegelns gallupundersökning.

 Hämtat ur "Snabbspegeln" No 3,  14/2 1959:

Det finns som bekant tre sorters lögn; den vanliga (omoraliska) lögnen, nödlögnen och statistik. Även detta yttrande är fr.o.m. nu lögn, enär Snabbspegelns statistiker bestämt att nedan publicerade resultat är sanningen och inget annat.   Se själv!

C:a 140 svar har inkommit. De som avstått att rösta har antagligen inte kunnat bestämma sig för den bästa hamnen och därav drages den slutsatsen, att alla hamnarna varit bäst.

Rangordningen mellan hamnarna kan sägas vara:

1) San Francisco, 2) Acapulco, 3) Los Angeles, 4) Vancouver, 5) Cartagena, 6) Galapagos, 7) Puntarenas, 8) Port au Prince, 9) Kingston,
10) Fort de France, 11) Key West.

 Intressantast (mest sevärt): Los Angeles 67/136

Roligast: San Francisco 45/131

Vilsammast (skönast): Pidgeon Island 38/135

Bästa pinalhamnen: Acapulco 51/128

Billigast: Cartagena 66/128

Dyrast: Los Angeles 47/129

Bästa mottagandet (program m.m.): San Francisco 83/130

Helst vill komma tillbaka till: San Francisco  48/128

Sammanlagt bästa hamn: San Francisco 74/135

 

Uteankringsplatserna kan knappast placeras in i hamnrangrullan liksom inte heller Ponta Delgada (Azorerna) och Dover (London). Ordningen dem emellan torde vara 1) Pidgeon Islands (Karibiska sjön) 2) Cayman Islands (nära Jamaica) 2) Santa Barbara (norr om Los Angeles) o.s.v.

 


 Skeppsvisa


Från Älvsnabbens långresa 1958 - 59.

Mel: "Let him go, let him terry".1. Från den sköna, tysta, fjällhöga och fria, gamla Nord
Älvsnabben gått över midjan på vår jord.
Från sekonden via kockarna till eldaren ombord
Alla fått sjöben, den saken är nu spord.
Kom ryck ut! Ge salut!
När vi skjuter skall det inte sparas krut.
Från den sköna, tysta etc...

2. Vi har sett, hur Cartagenas långa, trånga gränder gick.
Om Puntarenas vi fick en limerick.
Och i Canada och Frisco, Isles des Saintes och Martinique
Fanns ej en flicka, som inte fick en blick.
Kom ryck ut! Ge salut!
När vi skjuter, skall det inte sparas krut.
Vi har sett, hur Cartagenas etc...

3. Är Galapagos, Key West och Acapulco månne bäst?
Blev på Jamaica pinalinköpen flest?
Nej, när stäven vänts mot norr, så drager ändå allra mest
Allt det därhemma, om man nu tog en test.
Kom ryck ut! Ge salut!
När vi skjuter skall det inte sparas krut.
Är Galapagos, Key West och etc...

4. Fastän månen lyste vackert invid Södra korsets bloss,
vet vi nå´t bättre, som väntar blott på oss.
Och Calypso - det är ingenting mot hennes: "Hej hur måss?"
När Nya Varvet har fått i land en tross.
Kom, ryck ut! Ge salut!
När vi skjuter, skall det inte sparas krut.
Fastän månen lyste vackert etc...
 

 


 

Hemkomsten till Göteborg 4 april 1959

 

Den allra gladaste överraskningen när vi kom hem till Göteborg var....

 

...att Hon stod där nere på kajen!

 

 

Till början