Älvsnabbenmedaljong


Älvsnabbens hemsida
 
HMS Älvsnabbens långresor

På väg in mot Salvador i Brasilien, långresan 1977-78.

På väg in mot Salvador i Brasilien, långresan 1977-78.

 

Älvsnabben gjorde totalt 25 långresor utomlands varav 2 stycken var världsomseglingar. 1966-67 medföljde även dåvarande Kronprins Carl Gustav som aspirant.

Man kan undra om försvarsminister Sköld vid beställningen av Älvsnabben anade att så många tusen svenskar skulle få komma ut och se så mycket av världen med denna båt.

Målsättningen med långresorna var bl a:

-att utbilda aspiranter och plutoffelever i fartygstjänst och gott sjömanskap.

-att visa den svenska örlogsflaggan i främmande vatten och därigenom skapa intresse för Sverige.

 

Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.

Älvsnabbens vapen, som fastsatt på en träplatta delades ut till värdarna vid varje hamnbesök.

 

Långresorna i korthet

Vintern 1953-54 gick Äbn ut på sin första långresa under befäl av kk Krokstedt. denna första resa till främmande vatten innefattade hamnbesök i Västafrika, Sydamerika, Västindien, Mexico och USA.

Nästa år, 1954-55 gjorde Äbn sin första världsomsegling med besök bl a i Thailand och Japan.

1955-56 gick Gotland sin sista långresa, men vintern därpå 1956-57 var Äbn åter ute på långfärd. På grund av Suezkrisen blev emellertid denna ganska kort. Västindien och Centralamerika besöktes.

Sommaren 1957 gjorde fartyget en expedition till Spetsbergen och efterföljande vinter 1957-58 gick routen till och runt Sydamerika.

1958-59 besöktes åter västindien och därefter nordamerikanska västkusten ända upp till Vancouver i Kanada.

Hitills hade resorna gått mest i västerled, men vintern 1959-60 gick färden genom Suezkanalen till Indien och Östafrika.

Efter så många långresor var Äbn i stort behov av generalöversyn. Hon fick därför stanna hemma vintern 1960-61, då jagarna Öland och Östergötland gjorde en resa till Portugal, Spanien, Italien och Frankrike.

Året därpå 1961-62 var Äbn ute igen. Denna gång i västra Medelhavet och Västafrika.

Vintern 1962-63 gjorde hon en resa till Västafrika, Sydamerika, Västindien och Nordamerika för att påföljande vinter 1963-64 gå genom Panamakanalen till USA's västkust. Under denna resa besöktes även några hamnar i Sydamerika, bl a Cartagena.

1963-63 gick färden under kk Berggrens ledning till Kanarieöarna, Västindien, Panamakanalen, västra Mexiko, USA's västkust, Galapagos och Azorerna.

1964-65 styrde kk Låftman färden till Västafrika, Sydamerikas ostkust, Magellans sund, Sydamerikas västkust, Västindien, England och hem igen.

Nästa resa 1966-67 gjorde Äbn en ny världsomsegling på närmare 6 månader med bl a dåvarande Kronprinsen ombord.

Vintern 1967-68 blev Äbn's 14:e till främmande vatten.

1968-69 gick Äbn's resa via ett flertal Medelhavshamnar till Västindien och USA.

 

Inför ett hamnbesök under långresan 1977-78. Besättningen är klädd i sommarpermissionsuniform och uppställda på paradstationer.

Inför ett hamnbesök under långresan 1977-78. Besättningen är klädd i sommarpermissionsuniform och uppställda på paradstationer.

 

Vintern 1969-70 besöktes olika hamnar i Västindien, Norra Sydamerika och efter passagen av Panamakanalen några hamnstäder längs Nordamerikanska västkusten upp till Vancouver i Kanada.

Långresan 1970-71 gick till Afrika och Karibiska sjön med bl a hamnarna Alger, Dakar, Matadi, Bridgetown, San Juan och Colon. FC var kk Tornerhjelm.

1971-72 gick via Panama till Galapagosöarna och Chile med visit i Medelhavet på hemvägen.

Resan 1972-73 gick över Atlanten via Funchal till Fort de France, vidare genom Panamakanalen till Pärlöarna. Upp till Los Angeles och Seattle i USA. Tillbaka via Acapulco, genom Panamakanalen till Tampa i Florida. Och sedan via Nassau och Ponta Delgade tillbaka till  Göteborg. Befälhavare var Kommendörkapten Rolf Nerpin.

Kk Ekman styrde 1973-74 färden till Västafrika, östra och västra Sydamerika, Panamakanalen, Azorerna och hem.

1974-75 gick färden åter igen till Västafrika, Sydamerika, Västindien, USA, Funchal, England och hem under kk Tynnerströms befäl.

Långresan 1975-76 gick till Sydeuropa, Afrika, Sydamerika, USA's västkust, Mexiko, Galapagos, Västindien, Funchal, Frankrike och åter till Sverige under befäl av kk Hellström.

1976 gjorde kk Hellström en sommarresa till USA's 200 års jublileum.

Under befäl av kk Samuelsson gick1976-77 färden till Italien, Grekland, Israel, Indien, Pakistan, Bali och åter.

1977-78 gick resan till bl a Senegal, Brasilien, Djävulsön, Västindien, Mexiko, USA, Bermuda, Marocko och Frankrike under befäl av dåvarande kk Bertil Daggfeldt. Se vidare under "Långresan 1977-78".

1979-80 var kk Klintebo FC och färden gick till Medelhavet, Västafrika, östra Sydamerika, Västindien, USA's ostkust, Funchal, Skottland och hem.

1979-80, som var den 25:e och sista långresan, gick färden under kk Hammasköld befäl till Azorerna, Västindien, Panamakanalen, Mexiko, USA's västkust, Canada, Västindien och åter hem till Karlskrona.
till toppen