Till
Älvsnabbens
startsida

 

Göteborg till Valparaiso

Resan hemåt

Bilder från
Ronny Hultman

Bilder från
Lars TörnbergBilder från
Phillip Nielsen

 

Jackmärke från resan
71-72. Skänkt av furir
Lennart Thörnberg.
Klicka för att förstora!

 

Jetong om resan
skänkt av Kjell Högman.
Klicka för att förstora!

 

T-shirt från resan.
Klicka för att förstora!

 

 

 

 
Långresan 1971-72

Denna långresa har från början nedtecknats av av dåvarande aspirant i 1:a kvarteret, Hans Wallengren. Alla bilder är också tagna av Hans. I menyn till vänster kan man också se massor av bilder från värnpliktige Ronny Hultman och överfurirerna Lennart Törnberg och Phillip Nielsen som också var med på resan.

Fartygschef på resan var Kk1 Torsten Malm och sekond var Kk2 Thor Widell. Hans W var officersaspirant i 1:a kvarteret. Resan började officiellt den 24/11 1971 i Göteborg med hemkomst till Karlskrona den 17/3 1972. De besökte hamnar i främst Västindien, Sydamerika och Medelhavet.

 

Karta över långresan 1971-72. Klicka på den för att förstora!

Karta över långresan 1971-72. Klicka på den för att förstora.

 

Hela besättningen på resan 1971-71. Klicka för att förstora!

Den som vill veta mer om långresan bör söka efter vår under gång dagligen utkommande skeppstidning, "Snabbnytt". I efterhand gavs de ut i bunden version och ligger säkert och dammar på något marint arkiv.

Berättat av dåvarande aspirant i 1:a kvarteret, Hans Wallengren.

Hans Wallengren.


Gåvor till FC

Från major Malte Davidsson på Muskö kommer bilder på ett antal sköldar som FC Torsten Malm fick på denna resa. Klicka på bilderna för att förstora!

 

Vapensköld från Chilenska marinens segelfartyg B E Esmeralda.

 

 

 

 

Till början