Till
Älvsnabbens
startsida

 

Tillbaka till
startsidan
för 1976-77


Piraeus
Alexandria

Port Said
Hajfiske
Rostknackning

Luciafirande
Karachi

Julfirande
Nyår i
Singapore

Linjedopet
Bali

Penang
Ombord till sjöss

Colombo
Sri Lanka
Bombay

Skeppsafton
Arbete i maskin

Haifa
Hovmästar-
middag

Taranto
Kiel örlogshamn
Hemkomst

 

 

 

 
Långresan 1976-77

Port-Said

Vid ankomst till Port-Said blev vi anvisade att förtöja vid boj där vi såg vår konvoj försvinna i fjärran. Så var det inte tänkt, vi var föranmälda att gå med konvoj 09:30. Jag minns att någon eller några timmar efter att vi förtöjt vid boj, och återigen blivit uppvaktade av försäljare, lämnade FC Älvsnabben med motorbåt för att efter någon timma komma tillbaka i sällskap med en lots, extrainkallad från ledighet.

Efter FC återkomst ombord gick allt fort, vi gjorde oss klara för gång och kastade loss för att ensamma och med hög fart gå genom kanalen mot Ismailiya vid sjön Timsah Lake, eller var det kanske Great Bitter Lake, där sydgående konvoj väntade på att vi skulle ansluta och nordgående fick vänta på att gå norrut. Passage av kanalen genomfördes på rekordtid nio timmar.

Vad som föregick de egyptiska lotsarnas beslut att lägga oss vid boj, för att några timmar senare kasta loss och jaga ifatt sydgående konvoj, var troligen de egyptiska myndigheternas slarv med vår föranmälan.

Under tiden vid låg förtöjda vid boj spilldes ingen tid det genomfördes livbåtsövning med stor framgång.

Port-Said

 

 

Förtöjd vid boj

 

Vi väntar på FC

 

Livbåtsövning medan vi väntar på FC och lotsen

 

Fanjunkare Paul Franke tar fikarast

 

Tvättmästarn spanar efter lotsen


Hajfiske och rostknackning

Efter passage av Suezkanalen gjordes ett stopp i, ja var det Röda Havet eller Adenviken. Nu skulle det fiskas haj. Hajfisket planerades redan i Karlskrona, under förberedelserna för resan kom en dag ett par Pillemasare ombord och överlämnade hajkroken till Fanjunkare Paul Franke. En krok av prima svenskt stål.

Fiskelyckan log mot oss och snart hade vi en firre på kroken. Den var snart bärgad i ett nafs låg den på däck. Genast tog Köksmästare Sune Persberg itu med styckning av hajen. Smakade den gott? Jag vet inte har inget minne av att jag fick smaka. Men jag har två tänder som minne från fisket liggande i en burk hemma i bokhyllan.

När hajfisket var avklarat gick FI och SjvtjL i vattnet för att ta bort en tross som fastnat i propellern.

Rostbekämpning var något som pågick ständigt. Inte ens maskinfolk och elektriker slapp undan denna krävande arbetsuppgift.

 

Hajfisket kan börja sekonden övervakar

 

Kroken ska knopas fast

 

Kroken på och inspekteras av Ulf

 

Köksmästarn vill också fiska

 

En bra rulle är en förutsättning för ett lyckat fiske

 

Fångsten är bärgad

 

Styckning pågår

 

 

Tross i propellern endast de hårdaste grabbarna badar med hajar!

 

 

Lars målar under full koncentration

 

Bengt tar paus och beundrar sitt arbete

 

Matti kan också måla

 

Skeppskamrater från sin bästa sida

 

Bengt, jag, Nils och Sune

 

Klicka här för att gå vidare till nästa hamn

Till början