Pansarkryssaren Fylgias
långresa 1931-32

 

Innehåll

 

Tryggve Kastrup berättar


Tillbaka till startsidan
för Fylgias långresa

Port Said

 

 

Malta

 

Klicka för att förstora!

 

Engelska jagare hälsar oss välkomna till Malta.
Klicka för att förstora!

 

Torsdagen den 3 dec.

Kl 0800 siktade vi ön Malta, en dag tidigare än vad innan resan var beräknat. Detta gillade givetvis besättningen i mycket hög grad, ty därigenom fingo vi ligga i hamn ett dygn längre och det är alltid välkommet. Maskinerna stoppades en timmes tid, ty en del utombordsarbeten såsom målning o.d. voro av behovet absolut påkallade. Medan vi lågo stilla passerade fyra moderna engelska jagare oss under mycket hög fart för att bringa oss en första välkomsthälsning. De var på väg ut för skjutövningar, ty på något avstånd bogserades en del mål mot havsbandet. Som bekant är Malta bas för den engelska medelhavsflottan. Hur stor denna är, skulle vi snart få en liten aning om.

 

 

 

Sedan de sedvanliga saluterna växlats, styrde vi in i den ypperliga hamnen, vilken som en lång smal vik sköt minst en kilometer in i staden. Denna heter inte Malta utan bär det mera sydländskt klingande namnet La Valetta. Vid vår infart i hamnen mötte oss en storslagen anblick. Här låg en hel flotta med stora hypermoderna kryssare av vilka troligen ingen understeg 8000 ton. Dessutom låg i en sidohamn ett stort hangarfartyg vilket enligt uppgift var på 35.000 ton, kunde taga ombord 80 flygplan samt kunde göra en fart av 36 knop. På kvällen var jag iland och gjorde en del uppköp

 

Bilder från hamnen i Valetta. Klicka för att förstora!

 

Fredagen den 4 dec

ägde kolningen rum. Här var det en annan fart än i Vigo. Vi tog in ungefär 400 ton, vilket allt gjordes under fm. Det påstås, att Malta skall vara en av världens bästa hamnar att kola i och det beror på att “degusarna” (så kallas alltid infödingarna i hamnarna söderut) här arbetar så raskt och att kolen är av så hög kvalitet. Efter kolningen gjordes avspolning av däck, utombordsrengöring och en del andra arbeten.

Kl 1600 fick fria vakten gå iland, vilket alltså även jag gjorde. I land träffade jag ett par engelska flottister, vilka tycktes vara synnerligen “all right”. Trots min dåliga engelska kommo vi bra överens och förstod varandra rätt så bra. De bjödo mig på en åktur runt sta’n en hel timme. Det var ofantligt intressant, men ändå trevligare om jag bättre förstått mina ciceroner. Efter åkturen bjödo de mig på biograf men stycket var alltför barnsligt och i hög graf “fjantigt” för att det på något vis skulle kunna roa mig. Den engelsktalande publiken tycktes emellertid gilla detsamma i mycket hög grad, ty det skrattade inte så litet. Den engelska rotvälskan, som högtalaren presterade (jag förstod nämligen knappast ett ord) gjorde nog sitt till, att jag inte kunde finna något nöje i stycket.

 

 

Efter föreställningen var jag tvungen gå ombord, ty någon timme senare skulle jag besöka den engelska kryssaren Resource och där övervara en aftonunderhållning. Då vi kom till kajen hade slupen nyss gått från land, varför jag hade varit nödsakad att vänta en timme till nästa slup. Enge1smännen bjöd mig emellertid på en åktur i en s.k. “daysa” med vilken jag for ombord efter att dessförinnan ha tagit ett hjärtligt farväl av mina frikostiga engelska vänner. Kl 0845 samma kväll voro c:a 50 svenskar ombordbjudna på som förut nämnts den engelska kryssaren HMS Resource på en aftonunderhållning eller Christmas Concert. Denna blev verkligt intressant, roande och i hög grad skrattretande. Den bestod först och främst av en teaterpjäs. Dessutom förekom sång, musik, dans, trollerikonstnärsuppträden och mycket annat. Kl 0000 avslutades det hela och efter att ha avhurrat och avtackat våra värdar for vi hem igen d.v.s. till Fylgia.

 

Vykort från Malta. Klicka för att förstora!

Vykort från Malta. Klicka för att förstora!

 

Söndagen den 6 dec.

Idag har jag vakt, varför jag inte kunnat fara iland och åse den fotbollsmatch, som skulle spelas mellan Fylgia och engelska medelhavsflottans fotbollslag. Här hade vi svenske inställt oss på ett svidande nederlag, då det engelska laget anses vara mycket starkt och dessutom populärt. Resultatet blev emellertid ett
helt annat, än vad som tippats: 1 — 1. Leve svenskarna!

 

Klicka för att förstora!

 

Måndagen den 7 dec.

Kl 0900 voro vi klara fortsätta vår färd öster ut. Vädret var strålande, vilket man tyvärr inte kunde säga om dagarna tidigare i Valetta. Då regnade det tidvis ganska ordentligt. Detta tycks följa oss i varje hamn. Men det skall säkert bli andra bullar i fortsättningen Alltså: Kl 0900 kastade vi loss från våra angöringsbojar. Efter att ännu en gång ha saluterat styrde vi ut ur hamnen och med relativt hygglig fart hade vi snart lämnat Malta utom synhåll akteröver.

 

Fylgia på utgående. Klicka för att förstora!

 

Tisdagen den 8 - torsdagen de 10 dec.

Inga sensationer att förtälja under vår färd genom Medelhavet österut. Övningar av olika slag såsom skjutningar, “klart skepp”, livbåtsexercis, signalkontakt med mötande fartyg osv. Vädret bra men i blåsigaste laget. Trots den hårda vinden ville inte sjön vredgas utan höll sig ganska lugn. Under hela torsdagen hade vi Kreta inom synhåll på vår babordssida.

 

 

Klicka i menyn längst upp till vänster för
att läsa om nästa hamn, Port Said!

 

Till början