Pansarkryssaren Fylgias
långresa 1931-32

 

Innehåll

 

Tryggve Kastrup berättar


Tillbaka till Startsidan
för Fylgias långresa

Aden, Jemen

 

 

"Sotaredagen"

 

Onsdagen den 16 dec.

Detta är den stora “sotaredagen”, då den redan nämnda sotningen skall gå av stapeln. På fm vidtogs förberedelserna för vad som komma skulle. Bl.a. tillriggades en stor bassäng av presenningar av babordssidan nedanför hyttan. En väl insåpad rutschbana riggades upp från hyttan ner i bassängen. Kl 1400 var den tid, som Neptunus kungjort för sin ankomst. Kl 1345 gjorde besättningen uppställning i divisioner och avlämnades till fartygschefen. Några minuter före k1 1400 anlände Neptunus’ skrivare och meddelade oss diverse saker. På slaget 1400 anlände så havets härskare åtföljd av sin stora svit alla klädda i de mest fantastiska och praktfulla klädnader. Fartygschefen avlämnade divisionerna till konungen, varpå denne hälsade besättningen, vilket vi besvarade med “God dag, Era Majestät”. Därefter gick han upp och tog plats på den åt honom iordningsställda tronen och bredvid honom tog hans drottning plats. Därpå reste han sig och meddelade oss med hög och myndig röst avsikten med hans besök ombord. Efter detta framträdde hans svit en efter en och presenterade sig med några kvicka och väl valda ord. Där var barberaren, doktorn, klipparen, negerhövdingen och många, många andra. Därpå tog sotningen sin början.

Förste man var sekonden kapten Alarik Wachtmeister följd av fartygsingeniören, kapten Boldt Christmas, kapten Isacsson, löjtnant af Ugglas samt underofficerarna, fänrikarna, kadetterna med prins Bertil i spetsen samt slutligen den övriga delen av besättningen i nummerordning. Då jag hade ett av de lägsta skeppsnumren, blev jag en av de första. Den förste, man gjorde bekantskap med, var doktorn, som tömde ett glas medicin bestående av ricinolja, senap och ettika i mig. Näste var barberaren, som tvålade in mig i ansikten med en pensel och vit oljefärg, varpå han försökte raka mig med en över metern lång rakkniv av trä, varvid han noga såg till, att färgen blev ordentligt inmatad i huden.

 

Glada sotare! Klicka för att förstora!

 

Bilder från sotningen. klicka för att förstora!

 

Jag fortsatte min vandring och kom till hårklipparna. Där stod en med en jättesax av trä och låtsades klippa mig i håret med denna, medan den andre klipparen med en stor riktig sax klippte tre “vackra” hack i mitt hårsvall. Nu återstod emellertid det värsta: dopet hos negrerna i bassängen. Jag lyftes upp på den tidigare omtalade insåpade rutschbanan på vilken jag med en hisklig fart åkte ner i bassängens djup. I bassängen stod 8 jättelika negrer redo att ta emot mig med händerna fulla av en svart smörja bestående av maskinolja och sot. Behandlingen var ganska hårdhänt och jag överdriver inte, då jag säger, att jag var längre tid under vattenytan än över. Nåväl, även denna procedur hade sitt slut. Jag skrev nyss, att denna sista programpunkt var den värsta. Detta är emellertid en tvivelaktig sanning, ty det värsta återstod: att göra sig ren med tvål och ....saltvatten !. Jag arbetade frenetiskt i precis två timmar, men är ändå inte ren ännu. Efter rengöringen var det bestämt, att en del skämttävlingar och annat skoj skulle äga rum på backen, men eftersom sekonden hade mist för mycket hår hos hårklipparen, var han ur humör och lät inställa hela programmet. Så fick hela besättningen lida för att hårklipparen varit alltför nitisk och sarnvetsgrann. Men roligt hade vi haft och säkert är, att denna episod med sotningen den 16 dec 1931 glömmer jag aldrig.

 

Fler bilder från sotningen. klicka för att förstora!

 

Klicka i menyn längst upp till vänster för
att läsa om Aden, Jemen!

 

 

Till början