Till
Älvsnabbens
startsida

 

Jetong om resan
skänkt av Kjell Högman.
Klicka för att förstora!


Från Karlskrona
via Kielkanalen
till Dakar

Dakar Senegal

"Sota för linjen"

Fernando
de Noronha

Salvador
Brasilien

Fortaleza
Brasilien
och
ekvatorpassage
på väg norrut

Djävulsön

Lucia

Fort de France Martinique

Mayero Island

Willemstad
Curacao

Sexton Glas

Isla Cozumel
Mexico

Vera Cruz
Mexico

New Orleans
USA

Gun Cay
Bahamas

Washington DC
USA

Hamilton
Bermudas

Lågtrycket Agda

Tanger
Marocko

Toulon
Frankrike

Hemkomsten


Slutord av fartygspastorn

Livet ombord:
Tjänst

Livet ombord:
På frivakt och utfärder

Besök ombord
och
Cocktailpartyn

Musiken
ombord

"Stårisar"


Jubileumsträffar

Senaste:
45-års träffen
24-25 mars 2023

Skåneträffar


In Memoriam


VPL Tomas Wallins reseorder för kommendering till Äbn. Klicka för att förstora!

 

Stefan Leos ID-kort ombord, utskriven av Bertil Daggfeldt. Klicka på för att förstora!

Stefan Leos ID-kort
ombord, utskriven av
Bertil Daggfeldt.
Klicka för att förstora!

 

VPL Mats Bengtssons (målarbengtsson) vaccinationskort.

VPL Mats Bengtssons (målarbengtsson) vaccinationskort. Klicka för att förstora!

VPL Mats Bengtssons (målarbengtsson) vaccinationskort.
Klicka för att förstora!

 

Mats Bengtssons fototillstånd ombord. Dessa regler bröt vi nog alla mot! Klicka för att förstora!

Mats Bengtssons
fototillstånd ombord.
Dessa regler bröt
nog alla mot!
Klicka för att förstora!

 

T-shirt med Äbntyck. Kunde säkert köpas i markan på de flesta resor. Detta är Stefan Leo's, som efter många tvättar krympt och på senare år använts av hans dotter. Fram till nu, då den inte passar henne heller. Hur många av er andra har sin kvar?
Klicka för att förstora!

 

Peter Weinerts fina brygglicens Utfärdad
på hans 21-års dag!
Klicka för att läsa mer!

 

Vår käre pastor
Börje Johansson höll äktenskapsskola för oss nere i utbildningsrummen i mindurkarna. Många har säkert haft nytta av detta i sitt fortsatta liv. Klicka för att förstora!

 

Stefan Leos tjänstgöringsbetyg för värnpliktig. Klicka
för att förstora!

 

Stefan Leos tjänstgöringsintyg från Älvsnabben. Klicka
för att förstora!

 

Ett av de två Mullbärsträd som vi köpte i Toulon. Klicka för att läsa mer!

 

Flera smalfilmsklipp på
totalt 10 minuter från
Öfu Per Mårtensson.
Klicka för att se!

 

Karaff från plutoff-
mässen som tillhört Malte Matrinsson. Bilden skänkt av hans son Mikael.
Klicka för att förstora!

 

Regoff-karaff från Strömbergshyttan
som skänkts av
Christer Buscks änka.
Klicka för att förstora!

 

 

 

 
Långresan 1977-78

Berättelsen om denna långresa har Stefan Leo sammanställt. Jag har använt delar ur min egen dagbok och egna bilder från resan. Tandläkaren Carl F Ebeling har tillfört massor med fakta, bilder och annan information. Mycket har hämtats ur tidningen Snabbnytt med artiklar skrivna av bl.a. fartygspastorn Börje Johansson och artillerimatros Sten Söderlind. Delar ur FC:s slutrapport om resan har också använts. Dessutom har fartygsfotografen Anders Börjesson, VPL Tomas Wallin och MantjC Olle Silvferling bidragit med bilder. Carl F och FC har även bidragit med olika ljud inspelat på deras medhavda kassettbandspelare. Anders har även hjälpt till att scanna in mina diabilder.

 


Vi har haft 45-årsjubileum i
Göteborg 24-25 mars 2023!

Klicka på bilden för att läsa allt.
 

 

Karta över resan. Klicka för att förstora!

Karta över resan. Klicka för att förstora!

Under befäl av kommendörkapten Bertil Daggfeldt och med örlogskapten Bo Nyman som sekond
startade Älvsnabben sin 22:a långresa den 4 november 1977 från Karlskrona.

FC Kommendörkapten Bertil Daggfeldt

Klicka för att lyssna när FC Bertil Daggfeldt berättar om resrutten i Radio Blekinge strax före avgången!


 

Efter en begränsad men välbehövlig generalöversyn hissades flagga och befälstecken redan den 5 september. Rustningsarbetena leddes av blivande sekonden, örlogskapten Bo Nyman. När kommendörkapten Bertil Daggfeldt övertog befälet den 1 oktober var provturerna i det närmaste klara.

Vår förtöjningsplats vid Kastellholmen i Stockholm den 26 oktober 1977.
 

Eftersom fartyget inte skulle delta i höstens krigsförbandsövning, medgav tiden provturer längs den svenska kusten före avgången från Karlskrona. Vi besökte Göteborg den 5 oktober och låg i Malmö veckoslutet 7-9 oktober. Allt fler mönstrade på och den 25 oktober lämnade vi Karlskrona och gick till Stockholm. Den 26 oktober, kort efter att vi förtöjt, kom deras Majestäter Konungen och Drottningen ombord. Hans Majestät ville gärna visa sin Drottning det fartyg med vilket han gjorde långresan 1966-67 jorden runt. Nere i 1. kvarterets aspirantdäck fick Drottningen se hur dåvarande Kronprinsen bott under sex månader.

Ledartrion. Från vänster Sekonden Bo Nyman, FC Bertil Daggfeldt och Maskinchiefen Folke Holm.

Måndagen den 31 oktober inmönstrade årets 73 aspiranter vid en traditionell inmönstringsceremoni på halvdäck. På eftermiddagen var det så dags att lämna Stockholm och ta farväl av vänner och anhöriga. Med 30 regionsmusiker i flottans uniform och med flagga och flaggvakt marscherade besättningen till Carl Johans kyrka på skeppsholmen för korum. Fartygspastor Börje Johansson förrättade denna andakt i en kyrka som var fylld till sista plats. Chefen för Ostkustens örlogsbas, konteramiral Christer Kirkegaard överlämnade det vackra nattvardssilvret.

Traditionell inmönstringsceremoni på halvdäck. Klicka för att förstora!

Aspiranterna mönstras in på Kastellholmen i Stockholm av fartygschefen (FC) och hans Adjutant. Det är en mycket högtidlig stund i den blivande sjöofficerens liv. Lägg märke till, att paradtrall är utlagd på halvdäck! Vid inmönstringsbordet sitter Sekonden. Bordet är enligt tradition täckt av ett s.k. slupkläde. Ombord blev det det kyrkkaffe och när avskedets stund sedan kom vinkades det frenetiskt från Kastellholmen och paradstationerna på Äbn vinkade tillbaka.

Avsked från Kastellholmen i Stockholm.

Åter i Karlskrona vidtogs de sista förberedelserna inför avfärden från Sverige.

Musiken till vår avfärd från Karlskrona leddes av Egon Kjerrman.

Klicka för att höra en bit av flottans paradmarsch.

Efter sedvanligt korum i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia och kaffe ombord för de anhöriga,
kastade Älvsnabben loss den 4 november kl 10.30. Chefen för marinen,
viceamiral Bengt Lundvall, tog farväl och debarkerade på yttre fjärden åtföljd av våra första salutskott.

Från korumet i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia i Karlskrona. Klicka för att förstora!

 

Två bilder från Blekinge museum. Foto Sydbild.

 


Fler tidningsartiklar från avfärden skänkta av Öfu Jan Karlsson.
Det är Jan som i mitten av bilden tar ömt farväl av sin dåvarande fästmö.

         

Tidningsartiklar från  Christer Buscks änka Britt-Marie.

    


Hela besättningen uppställd på livbåtsdäck. Bilden är tagen på trettondagen, 6 januari 1978,
dagen innan vi kom fram till Isla Cozumel utanför Mexiko.
 

Besättningen bestod av totalt 263 man
 

21 regementsofficerare varav 1 fartygspastor, 2 läkare och 1 tandläkare

15 kompaniofficerare

10 plutonsofficerare

22 gruppchefer

73 regementsofficersaspiranter

38 plutonsofficersaspiranter

84 värnpliktiga ur åldersklassen

Alla regementsofficerare. Klicka på bilden för att förstora!

Alla regementsofficerare.


När Älvsnabben återkom till Sverige i mars 1978 efter drygt 4 månader i främmande farvatten ankrade vi på Karlshamns redd för tulldeklarering och slutinspektion av CM personligen. Den 16 mars passerades åter angöringsbojen vid Karlskrona. På minuten förtöjde vi vid mobkajen som var svart av väntande, längtande anhöriga och vänner.

Kören gjorde nu sitt sista framträdande och avslutade resan med ett specialnummer som överraskade och roade. Resan var slut. Den var minnesvärd och gav ett gott utbyte. Besättningen var densamma som vid avfärden - alla 262- genomförde hela resan - men ändå inte densamma. Många hade nu blivit sjömän.

Vi hade besökt 10 hamnar och ankrat och gjort strandhugg vid ytterligare ett par platser.

Läs om de olika hamnbesöken genom att välja i menyn uppe till vänster!

Till början