Älvsnabben finns
också på Facebook:

HMS Älvsnabbens vänner


Älvsnobben

Klicka för att förstora och
läsa vad snobben säger.

Klicka här för att se
fler Älvsnobbar!


Innehåll

Om
Älvsnabbens
webbplats

Om namnet
och vapnet

Älvsnabbens
utlandsresor i
korthet mellan
1953 - 1980
med statistik

Generalorder
nr 2058 angående
långresorna från
9 nov 1965

Historier och
annat runt
långresorna

Maskin och
stormljud

Folke Holm

Minnessaker
och delar från
Älvsnabben

Bilder inifrån
fartyget

Bilder från
livet ombord

Julkort

Sprängskiss av
Älvsnabben

Historiska bilder
från sjösättningen,
hantering av minor,
Oscarsdockan och
tvätten

Skrotningen

Fler bilder på
HMS Älvsnabben

De exotiska
växterna på
Kungsholms fort:

När Älvsnabben
blev Älvsnapsen.
Hämtat från
BLT 2020:

Om Älvsnabben i
Jane's Fighting Ships
från 1977-78

De elva
systerfartygen

Ett Carlskronagram
från 2004

Älvsnabben idag?

Älvsnabbens
efterföljare
HMS Carlskrona


Markan


Klicka för att ställa
dig i kö i
markagången
där du kan köpa
Äbn-prylar!


Långresorna

Alla långresor
i korthet med
grafik och statistik

 

Långresan 1953-54
 

Långresan 1954-55

Läs om deras
 50-års träff!

 

HMS Gotlands
långresa 1955-56

 

Sommaren 1956
 

Långresan 1956-57
 

Utlands-
expeditionen
norrut 1957

 

Långresan 1957-58

Läs om deras
45 och 50-års träff!

 

Utlands-
expeditionen
norrut
1958

 

Långresan 1958-59
 

Långresan 1959-60

Läs om deras
50-års träff!

 

Sommaren 1960


Jagarexpeditionen
1961

 

Långresan 1961-62
 

Långresan 1962-63
 

Långresan 1963-64
 

Sommaren 1964
 

Långresan 1964-65
 

Långresan 1965-66

Läs om deras
50-års träff!

 

Långresan 1966-67

Läs om deras
50-årsträff!

 

Sommaren 1967
 

Långresan 1967-68

Denna resa har
haft 50-års träff!

 

Sommaren 1968
 

Långresan 1968-69
 

Sommarresan 1969
 

Långresan 1969-70

Denna resa har
haft 35-års träff!


Sommaren 1970


Långresan 1970-71

Denna resa har
haft
35-års träff!

 

Långresan 1971-72
 

Långresan 1972-73
 

Långresan 1973-74

Denna resa har
haft 30-års träff och
50-års aspirantträff

 

Långresan 1974-75
 

Långresan 1975-76
 

Sommarresan 1976
 

Långresan 1976-77
 

Långresan 1977-78

Denna resa har
haft 45-års träff!

 

Långresan 1978-79

Denna resa har
haft 20-årsträff
1998!Långresan 1979-80

Denna resa har
haft 30-årsträff!Sammanställning
av
jubileumsträffar
för alla resor


I vanlig
tjänst

1946 - 1947

1952

1964

1967

1974
Med massor av bilder
från maskinrummet!

 

 Frimärke med Älvsnabbens egna poststämpel. Klicka för att förstora!
Frimärke med
Älvsnabbens
egen poststämpel.
Klicka för att förstora!

Vykort med Älvsnabbens
sista poststämpel från
sista resan 1979-80.
Skänkt av
Peter Ågren.
Klicka för att förstora!

 

Medaljong som gjordes inför varje långresa med resrutten på baksidan.

Jetong som gjordes
inför varje långresa med
resrutten på baksidan.

 

Ventil lucka som suttit över Folke Holms hyttventil. Läs mer om denna under "Bevarade bitar från Älvsnabben". Klicka här för att förstora!

Ventillucka som suttit
över Folke Holms
hyttventil. Läs mer om
denna under "Bevarade
bitar från Älvsnabben".
 

 

Bok som använder
Äbnbild från resan
77-78 på omslaget.

 

SCIB
Älvsnabbens
internationella
igenkänningssignal.
Alla fartyg, såväl militära
som civila har en sådan
fyrställig beteckning.
Fartygen kan på detta
sätt lätt identifieras via
ett internationellt tabellverk.

 

Bild från Bengt Carlsson,
resan 78-79. På bilden
syns även den röd-vita svarsflaggan överst.
Troligtvis tagen 12 feb
när de lämnade
Savannah Klicka för
att förstora!

 

 

 

 

 
HMS Älvsnabben
Svenska flottans långreselegend

HMS Älvsnabben var i tjänst som minfartyg i svenska flottan under åren 1943 till 1980 och var samtidigt flottans långresefartyg mellan 1953 till 1980. Hon gjorde under dessa år 25 vinterlångresor som utbildningsplatform för blivande sjöofficerare, varav två var världsomseglingar. Panamakanalen passerades 22 gånger, Suezkanalen 4 och Kielkanalen hela 28 gånger. Hon gjorde dessutom cirka 15 kortare utlandsbesök under somrarna. På denna webbplats finns berättelser och bilder som över 200 personer bidragit med om alla dessa långresor och ett par av sommarresorna också. Välj långresa i menyn nere till vänster.

Älvsnabben beställdes under andra världskriget som ett vanligt torrlastfartyg av Stockholms Rederi AB Sveas dotterbolag Rederi AB Saturnus hos Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. På grund av bristen på ”riktiga” örlogsfartyg övertogs detta skeppsbyggnadskontrakt av Marinen, mycket tack vare ett kraftfullt initiativ av dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld och i augusti 1942 tecknade EMV kontrakt med Kungliga Marinförvaltningen för byggande av ett Minfartyg.

Man utgick från skrovritningarna för ett handelsfartyg av Sveabolagets F-typ, (en fartygstyp som man sammanlagt byggde 12 systerfartyg av) som modifierades så att man erhöll ett fartyg som dels kunde ta ombord och lägga ut ett stort antal minor, dels hade en icke föraktlig vapen bestyckning.
 

Detta vykort togs den 2 februari 1968 utanför Venezuelas nordkust från en av livbåtarna som sjösatts för att fartygets fotograf Thomas Broberg, numera Schreiber, skulle kunna ta några bra bilder. Vid tillfället forcerar Äbn med 14 knop! Detta berättar kk Christer Fredholm, sekond 1967-68 och fartygschef sommaren 1968. Vykortet är skänkt av Jonas Malmberg, motormek på resan 1972-73. ”Hon är den av flottans båtar som jag tyckt bäst om. Den tid som jag fick tillfälle att vara ombord på henne var min absolut bästa i flottan”. Citat av Kjell Närkhammar som tjänstgjorde ombord 1946 och 1947.

 

Redan den 20 oktober 1942 kölsträcktes NB 341 ÄLVSNABBEN på EMV, för övrigt samma dag som EMV sjösatte NB 330 Jagaren SUNDSVALL. Själva byggandet av fartyget gick på mycket kort tid och fartyget sjösattes den 19 januari 1943 och efter knappt tre månader gick hon på provtur den 12-17 april med leverans till Kungliga Flottan den 9 maj 1943.

Hon bär ett stolt namn i den svenska flottans historia, namnet på den gamla ankarplatsen i Stockholms södra skärgård, varifrån Sveriges flottor alltsedan Erik XIV:s dagar utgått på sjötåg till rikets värn. En sommardag 1943 styrde Älvsnabben för första gången förbi den plats, efter vilken hon fått sitt namn, och alltsedan dess fram till 1980 har hon gjort trogen tjänst i kustflottan och lokalstyrkorna.

Älvsnabben utnyttjades de första åren som minfartyg. Fartyget utförde flera riktiga minfällningar och många övningsminfällningar. Den praktiska minutbildningen i flottan bedrevs till stor del på Älvsnabben. Man skulle kunna säga att hon var ett minörernas ”flaggskepp”.

Endast några månader efter leveransen utsattes Älvsnabben för ett allvarligt tillbud. Den 26/10 1943 kolliderade fartyget med s/s Vindö på Mysingen. Ett stort hål revs upp i bordläggningen och fartyget var i sjunkande tillstånd, då det sattes på grund vid Söderhälls fyr. Efter några dagar kunde Älvsnabben tas flott för inbogsering till varv, där reparation skedde. Hon gick på grund 1952 på Långholmen i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård. Jagaren Halland försökte först dra loss henne, men lyckades inte utan en bogserbåt från Röda bolaget fick komma. Det blev en 10 meter lång reva i botten, berättar Bo Brosson som var med. I oktober 1952 gick hon även på grund utanför Saltholm i Öresund. Sydsvenska Dagbladet har en bild på henne i sitt arkiv när hon sitter fast på grundet.

När långresorna efter kriget åter sattes igång utnyttjades till en början kryssarna Fylgia och Gotland som långresefartyg. Fylgia utrangerades emellertid efter några år och även Gotland började bli gammal. Man såg sig om efter ett lämpligt långresefartyg och fann att Älvsnabben skulle lämpa sig väl. Hon hade stora utrymmen i mindurkarna, vilka kunde utnyttjas som lektionsutrymmen och som förråd, hon var ett mycket sjödugligt fartyg med stor aktionsradie och var framför allt billig i drift. Normalt förbrukade hon endast 10-11 kbm olja/dygn.

Så här skrev bl.a. FC på första långresan 1953-54, Oskar Krokstedt:
Älvsnabben var inte lika ”marinvacker” som Fylgia och Gotland men hon var ett betydligt rymligare fartyg med stort mindäck för exportindustrin att använda i utlandet. Hon var byggd för att segla på oceanerna och var mycket bra i sjön trots att kanonerna satt ganska högt upp och hade en rullningsperiod i klass med passagerarfartygen. Hennes stora aktionsradie och låga driftskostnader kom att sätta sin prägel på färdplanen, som omfattade flera hamnar och längre tid till sjöss än vad som varit vanligt de senaste åren.

 

          

Citat av Calle Mathisson i Blekinge Läns Tidning 21 mars 1980 när Äbn precis kommit hem från sista långresan.
Klicka för att läsa hela artikeln och många fler.
 

Älvsnabben kom att göra totalt 25 långresor utomlands varav 2 stycken var världsomseglingar. Dessutom gjordes minst 10 sommarresor varav en var till USA 1976 i samband med deras 200-års jubileum. På somrarna var bland annat sjukvårdsbefälskurserna för blivande vpl marinläkare delvis förlagda till Äbn. 1966-67 medföljde även dåvarande Kronprins Carl Gustaf som aspirant.

Totalt är det ca 6500 man som rest utomlands med Äbn mellan 1953-1980. Hon har besökt 161 olika utländska hamnar eller uteankarplatser i nästan 80 olika länder, varav USA och Brasilien är de mest välbesökta.

När Älvsnabben kom hem efter den 25:e och sista långresan 1979-80, räknade maskinchefen Folke Holm ut med ledning av maskinjournaler att motorn gått över 13 år i gångtimmar. Något hade bytts ut under åren, bl.a. kolvar och däckel. På grund av slitage hade varvtalet reducerats från 133 v/min till 116 v/min under senare år. Maskinfolket döpte motorn till ”Matilda”, efter australiska soldaters marschsång på 116 steg/min (Sv. flottans var 117/min, varje steglängd 87 cm, räknat från häl till häl). Maskinchefen Folke Holm gjorde 10 långresor och 1 sommarresa med Älvsnabben.

1982 såldes Älvsnabben som skrot till A. Lindbergs metaller i Karlskrona (heter numera Stena). De sparade en del delar från henne som numera kan ses vid ingången till deras industriområde strax utanför Karlskrona.

Mössbandet i rött. Köpt i markan ombord av Jan Säfwe på resan 73-74


Fartygsfakta:

Längd överallt 102,175 meter

Bredd överallt 13,56 meter

Deplacement fullt rustad 4.460 ton

Största djupgående fullt rustad inkl fyllda förråd av bränsle och matarvatten 4,77 meter

Provtursfart vid 133 varv/min: 15 Knop

Servicefart vid 116 varv/min: 12,5-13 knop

Bestyckning under de sista åren:

2 st 15,2 cm pjäser m/98

2 st 57 mm apjäs m/50

2 st 40 mm apjäs m/48

2 st 10,3 cm lysraketställ m/24

1 st 57 mm lysraketpjäs m/60

Minförråd

Maskineri:

B&W (Burmeister & Wain) 9 cyl 2 takt enkelverkande på 3000 ihk vid 133 varv/min

Motortyp 950 V. F-90

Tillv. nr. 380 Eriksbergs Mek Verkstad Göteborg 1943
 

Vid inlöpandet till Taranto i Italien på långresan 1976-77, berättar Thomas Kvist, som var VPL radiosignalist på denna resa.
Fotot, som kunde köpas i markan på flera resor, är skänkt av B-G Håkansson, matros på resan 1977-78. Klicka på bilden för att förstora!

 


Ett foto innan nedbestyckningen 1961

Hon hade innan dess även förligt medelsvårt artilleri (15,2 cm) och luftvärns-pjäser i dubbellavetter i barbetterna förut.

Från 1956 när hon går under Sandöbron på Ångermanälven.
Ett kolorerat foto som förmodligen är taget av Rulle Söderlund eller Klints foto i Lunde, berättar Christer Westin på Polyfoto i Kramfors.


Älvsnabben dieselmotor, som kallades Matilda. B&W (Burmeister & Wain) 9 cyl 2 takt enkelverkande på 3000 ihk vid 133 varv/min. Motortyp 950 V. F-90. Tillv. nr. 380 Eriksbergs Mek Verkstad Göteborg 1943.  Bilden är tagen av Björn Cruse sommaren 1974.

Klicka på bilden ovan för att höra originalljudet från henne under 1 minut.
Det är inspelat utanför gunrummet vid trappan ned till maskinrummet av Carl F Ebeling som var tandläkare på resan 1977-78.

 

Film från 1963 under gång i Hårsfjärden.
Filmad av Kurt Johnsson från T111 Argo (Plejadklass) som vid den tiden var UM ombord.
Bidrag från Caj Söndborg. Klicka på bilden för att se filmen!

 

Älvsnabben vid Markusplatsen i Venedig på långresan 1968-69. Bilden är skänkt av Thomas Cederström.

 

Foto från besöket i Funchal (Madeira) i Januari 1969. Skänkt av Christer Svanbeck från resan 1968-69.  Klicka för att förstora!

Foto från besöket i Funchal (Madeira) i januari 1969.
Skänkt av Christer Svanbeck från resan 1968-69. Funchal är den hamn som besöktes flest gånger under alla år. 8 besök blev det.

 

Älvsnabben på väg in i Willemstad på Curacao på långresan 1968-69. Bilden kommer från Thomas Cederström.

 

Utanför Azoerna på sista resan 1979-80. Bilden kommer från Jan Nilsson.
Ponta Delada på Azoerna besöktes 7 gånger under långreseåren.

 

Actionbild med HMS Älvsnabben, HMS Halland och flygvapnet. Skänkt av John-Erik Hahne, U 3 Veteranbesättning (www.u3.se).

Bilden, som är från 1957 eller 1958 (Halland har inte den jätteradarantenn hon fick senare) är från en så kallad samverkansdag för kadetter från flyg, arme och flotta och här fick flygvapnet visa vad de kunde. Krevaden från flygminbomb (600kg) och Lansenplanen fortsätter med raketanfall. Kustflottan låg uppradad till ankars under skådespelet som sedan fortsatte med uppvisning av flottan med msv artilleri och LV, ubåtsjakt med AU-granater och sjunkbomber och ibland fick en ubåt skjuta en stridstorped mot lämpligt mål. Det gällde ju att imponera på varann! Text av Hans Carlsson FM Malmö och U3:s veteranbesättning.

 

Älvsnabben i annorlunda kamouflagemålning från 17/4 1951. Skänkt av Curt Borgenstam, FM Malmö.

 

Från Alexander Strachan i Österrike kommer denna bild med följande förklaring:
I got the picture from my father-in-law who performed a rather unusual technical problem solving project in Georgetown just before the ship had the passage booked through the Panama Canal. Anecdote to Georgetown as it is and was a criminal city - the crew went off the ship to amuse themselves.
When military police collected them - I was told - roughly 80% of all members were robbed off or "lost" their belongings.

 

Klicka här för att se fler bilder på Älvsnabben!


En av långresefartygens ständiga uppgifter har alltid varit att "visa flaggan".

Den svenska örlogsflaggan blåste från flaggspelet i aktern från det att HMS Älvsnabben trädde i svenska Statens tjänst till dess hon utdömdes för skrotning och flaggan sänktes. Många är vi, som med stolthet och glädje tjänat Henne och Fosterlandet! Ett stort Tack till Kgl. Flottan som gjort detta möjligt!

 

Bilden kommer från Christer Filipsson och är tagen utanför Panama. Klicka på flaggan för att höra eldrond!

Från Christer Filipsson kommer även en liten filmsnutt på Äbn:s sista gösflagga. Han skriver så här om den: "Köpte den av en son till en flottist som var den sista besättningen på båten innan upphuggningen 1982. Han hade stulit den men sonen hoppades att det nu var preskriberat.
Den finns kvar och efter mig tänker jag skänka den till Flottans Män."


Klicka på flaggan nedan för att se den vaja i vinden på Christers flaggstång!
 


Denna webbplats är skapad för att berätta
så mycket som möjligt om HMS Älvsnabben

Om någon vill bidra med information, bilder och annat från hennes långresor eller hennes tid i aktiv tjänst inom Flottan, kontakta Stefan Leo genom att klicka på namnet nedan. I mailadressen ersätt (at) med @.

To our English speaking visitors

This is the website of HMS Alvsnabben. A legendary minelayer and training vessel active in the Swedish navy between 1943-1980. HMS Alvsnabben circumnavigated the globe twice and carried out longer journeys about 25 times in her training capacity and is fondly remembered by all who sailed on her.

The purpose of this site is to collect as much information as possible about these voyages. If you have anything to contribute, no matter how trivial, please do not hesitate to contact me. In the email address, replace (at) with @.

Stefan Leo, webmaster
 

 

Till början

 

 


Besökare ombord
sedan februari 2001:

Denna månad:

Senast uppdaterad:
2024-06-24


Bilden är tagen vid juletid av Lars Thörnblad på resan 1966-67!

Direktlänkar till de
färskaste nyheterna
på denna webbplats:

Ritning på
Älvsnabben

Äbn-souvenir
från Kalifornien

Resan 1977-78
har haft Skåneträff

Tidningsartikel
om 1964-65

Mer om
sommaren 1964

Ställ dig i
kö i markan!
Ny T-shirt
finns att köpa

Bild från
Örjan Sundkvist

på barlaststenen
vid Fisktorget i
Karlskrona

Peter Krabbe
bidrar med lång
reseskildring av
resan 1963-64

Peter Leveau
från resan 77-78
har fått en
modell av Äbn

Aspiranter från
1973-74 har haft
50-årsträff

 


Webbplatsen
sponsras av
kamratföreningen

Flottans Män

Titta gärna på deras
egen webbplats och
hitta en lokalförening
nära dig:

www.flottansman.se
 


Älvsnabben
i media

Flera tidningar har
genom åren gjort
reportage om
Älvsnabben.
Här är några av dem:

Jan Gnojek har bidragit med en Äbn-artikel från Marinnytt 1979! Klicka för att läsa!

Anders Helgesson har bidragit med ett Äbn-repotage från FIB aktuellt 1980! Klicka för att läsa!

Anders Helgesson har bidragit med ett Äbn-repotage från Posttidningen 1980! Klicka för att läsa!
 


Utlandsresor
med andra
fartyg

Lista över
utlandsresor
inom svenska flottan
mellan 1784 - 2005
från
HMS Sprengtporten
till
HMS Carlskrona

Lite om långresor
och expeditioner
innan
Älvsnabben

Korvetten
Lagerbielkes
medelhavsresa
1858-59

Korvetten Frejas
långresa 1890-91

Pansarkryssaren
Fylgias långresa
1920-21

Pansarkryssaren
Fylgias långresa
1931-32

HMS af Chapmans
sista resa 1934

Pansarkryssaren
Fylgias långresa
1947-48

HMS Gotland
1948-49

HMS Gotland
Vintern 1952

HMS Gotland
Vintern 1953

M/S Albatross
Vintern 1955-56

HMS Halland
till Nordamerika
sommaren 1967

1. Jagarflottiljen
till Hamburg
1971

13e Torpedbåts-
divisionens
utlandsbesök
1979-1981

Sveriges förste
Väldsomseglare

 


Utbildning
idag?

Flottans två vackra
skonerter är väl de
enda av flottans fartyg
som fortfarande bedriver
utbildning utomlands.
Besök deras egen
webbplats genom
att klicka på bilden
nedan!


 

 

Jackmärke från
Tommy Friberg
på resan 1970-71
 

Jackmärke från
Lennart Thörnberg
från resan 71-72
 

T-shirttryck från
Lennart Törnberg

 

En variant av skölden.
Gjord av AXMA
i Linköping.
Klicka för att förstora!

 

Tygmärke gjort
av Amphion.
Klicka för att förstora!

 

Plakett skänkt av
Bernt Söderlindh,
resan 1977-78.
Klicka för att förstora!

 

Älvsnabben-pin
skänkt av
Bernt Söderlindh
Klicka för att förstora!