Webbplatsen
sponsras av
kamratföreningen


Flottans Män

Titta gärna på deras
egen webbplats och
hitta en lokalförening
nära dig:

www.flottansman.se

Den officiella webbplatsen - The official web site

Älvsnabbens vapen. Gåva från Folke Holms barn. Klicka för att förstora!


                  
 

Besökare ombord
sedan februari 2001:


Denna månad:


Senast uppdaterad:
2022-12-03

Augusti 1998


Hur såg webbplatsen ut
vid starten 1998?
Klicka för att förstora!

 

Facebook

 

Om HMS Älvsnabben

Gå med i
Facebookgruppen
HMS Älvsnabbens vänner!

 

ÄlvsnobbenKlicka för att förstora
och läsa texten!

Skapad av
Carl Fredrik Ebeling
TL 1977-78

Klicka här för att se
fler Älvsnobbar!

Innehåll
Om
Älvsnabbens
webbplats

Om namnet
och vapnet

Älvsnabbens 25
långresor i korthet
mellan 1953 - 1980

Grafik och statistik:

Generalorder
nr 2058 angående
långresorna från
9 nov 1965

Historier och
annat runt
långresorna

Maskin och
stormljud

Folke Holm

Minnessaker
och delar från
Älvsnabben

Bilder inifrån
fartyget och
från livet
ombord

Skrotningen

Julkort

Sprängskiss av
Älvsnabben

Historiska bilder
från
sjösättningen
m.m.

Fler bilder på
HMS Älvsnabben

De exotiska
växterna på
Kungsholms fort:

När Älvsnabben
blev Älvsnapsen.
Hämtat från
BLT 2020:


De elva
systerfartygen

Älvsnabben idag?


Älvsnabben
på Facebook!

 

Älvsnabbens
efterföljare
HMS Carlskrona

Ett Carlskronagram
från 2004

Långresor och
expeditioner
innan
Älvsnabben

 

 

Välkommen

till Markan!


Klicka för att
ställa dig i kö i markagången!

 

 

Långresorna

 

Alla långresor
i korthet med
grafik och statistik

 

Långresan 1953-54
 

Långresan 1954-55

Läs om deras
 
50-års träff!

 

HMS Gotlands
långresa 1955-56

 

Långresan 1956-57
 

Utlands-
expeditionen
norrut 1957

 

Långresan 1957-58

Läs om deras
50-års träff!

 

Utlands-
expeditionen
norrut
1958

 

Långresan 1958-59
 

Långresan 1959-60

Läs om deras
50-års träff!

 

Jagarexpeditionen
1961

 

Långresan 1961-62
 

Långresan 1962-63
 

Långresan 1963-64
 

Sommaren 1964
 

Långresan 1964-65
 

Långresan 1965-66

Läs om deras
40-års träff!

 

Långresan 1966-67

Läs om deras
50-årsträff!

 

Sommaren 1967
 

Långresan 1967-68

Denna resa har
haft 50-års träff!

 

Sommaren 1968
 

Långresan 1968-69
 

Sommarresan 1969
 

Långresan 1969-70

Denna resa har
haft 35-års träff!


Sommaren 1970


Långresan 1970-71

Läs om deras
35-års träff!

 

Långresan 1971-72
 

Långresan 1972-73
 

Långresan 1973-74

Denna resa har
haft 30-års träff!

 

Långresan 1974-75
 

Långresan 1975-76
 

Sommarresan 1976
 

Långresan 1976-77
 

Långresan 1977-78

Denna resa har
haft 40-års träff!

 

Långresan 1978-79

Denna resa har
haft 20-årsträff
1998!Långresan 1979-80


Denna resa har
haft 30-årsträff!Sammanställning
av
jubileumsträffar
för alla resor

I reguljär tjänst


1946 - 1947
 

1952
 

1967
 

1974
Med massor av bilder
från maskinrummet!

 

Långresor med andra fartyg

Korvetten
Lagerbielkes
medelhavsresa
1858-59

Korvetten Frejas
långresa 1890-91

Pansarkryssaren
Fylgias långresa
1920-21

Pansarkryssaren
Fylgias långresa
1931-32

HMS af Chapmans
sista resa 1934

Pansarkryssaren
Fylgias långresa
1947-48

HMS Gotland
1948-49

HMS Gotland
Vintern 1952

HMS Gotland
Vintern 1953

M/S Albatross
Vintern 1955-56

HMS Halland
till Nordamerika
sommaren 1967

1. Jagarflottiljen
till Hamburg
1971

13e Torpedbåts-
divisionens
utlandsbesök
1979-1981

Sveriges förste
Väldsomseglare

 

Frimärke med Älvsnabbens egna poststämpel. Klicka för att förstora!
Frimärke med Älvsnabbens egen poststämpel.
Klicka för att förstora!


Vykort med Älvsnabbens sista poststämpel från sista resan 1979-80. Skänkt av Peter Ågren.
Klicka för att förstora!

 

Medaljong som gjordes inför varje långresa med resrutten på baksidan.

Jetong som gjordes inför varje långresa med resrutten på baksidan.

 

Ventil lucka som suttit över Folke Holms hyttventil. Läs mer om denna under "Bevarade bitar från Älvsnabben". Klicka här för att förstora!

Ventillucka som suttit över Folke Holms hyttventil. Läs mer om denna under "Bevarade bitar från Älvsnabben". Klicka för att förstora!

 


SCIB:
Älvsnabbens
internationella igenkänningssignal.
Alla fartyg, såväl militära som civila har en sådan fyrställig beteckning. Fartygen kan på
detta sätt lätt identifieras via ett internationellt tabellverk.

  S
  C
  I
  B

 

Ytterligare en variant av skölden. Gjord av AXMA
i Linköping. Klicka för att förstora!

 

Tygmärke gjort
av Amphion.
Klicka för att förstora!


"Hon är den av flottans båtar som jag tyckt bäst om. Den tid som jag fick tillfälle att vara ombord på henne var min absolut bästa i flottan" Citat av Kjell Närkhammar som tjänstgjorde ombord 1946 och 1947.

Detta vykort togs den 2 februari 1968 utanför Venezuelas nordkust från en av livbåtarna som sjösatts för att fartygets fotograf Thomas Broberg, numera Schreiber, skulle kunna ta några bra bilder. Vid tillfället forcerar Äbn med 14 knop! Detta berättar kk Christer Fredholm, Sekond 67-68 och FC sommaren 1968. Vykortet är skänkt av Jonas Malmberg, motormek på resan 1972-73.

"Hon är den av flottans båtar som jag tyckt bäst om. Den tid som jag
fick tillfälle att vara ombord på henne var min absolut bästa i flottan"
Citat av Kjell Närkhammar som tjänstgjorde ombord 1946 och 1947.

  
  

Mössbandet i rött. Köpt i markan ombord av Jan Säfwe på resan 73-74.

Kort film från 1963 under gång i Hårsfjärden.
Filmad av Kurt Johnsson från T111 Argo (Plejadklass) som vid den tiden var UM ombord.
Bidrag från Caj Söndborg. Klicka på bilden för att se filmen!

Klicka här för att höra originalljudet från Matilda under 1 minut.
Det är inspelat utanför gun-rummet vid trappan ned till maskinrummet
av Carl F Ebeling som var tandläkare på resan 1977-78.

Klicka här för att se många bilder från maskinrummet under sommar-höst 1974.


Citat av Calle Mathisson i Blekinge Läns Tidning 21 mars 1980
när Äbn precis kommit hem från sista långresan.
Klicka för att läsa hela artikeln och många fler.


75 år 2018

Den 19 januari 1943 sjösattes hon på Eriksbergs varv i Göteborg.
Läs mer om detta längre ned på sidan och se fler bilder
från sjösättningen genom att klicka på bilden nedan.

Sjösättningen. Bild från digitaltmuseum.se. Okänd fotograf.
Tidningsurklippet är skänkt av Kennteh Ekberg.

 

Information om Äbn i Marinens Pressdetalj  från 1943.
Bidrag från Harry Svensson som hittat detta hos
Krigsarkivet,
Marinstabens arkiv, pressdetaljen Ö:19, 20.
Klicka för att förstora!


Stort reportage från 1945 om det då ca två år gamla Älvsnabben i Såningsmannen
Klicka på bilden för att läsa mera!


Reportage i Soldat & Teknik

      
Klicka på bilderna för att förstora!

I nummer 1 2014 av tidningen Soldat & Teknik fanns ett åttasidigt reportage om Älvsnabben. Det var journalisten Patrik Lindell som intervjuade Stefan Leo och flera andra om vårt kära fartyg och långresorna. Flera bilder från denna webbplats fanns också med.

Tidningen kan beställas från hemsidan: www.soldatteknik.se


MINFARTYG och LÅNGRESELEGEND

HMS Älvsnabben var i tjänst som minfartyg i svenska flottan under åren 1943 till 1980 och var samtidigt flottans långresefartyg mellan 1953 till 1980.
 

Vid inlöpandet till Taranto i Italien på långresan 1976-77. Detta berättar Thomas Kvist, som
var VPL radiosignalist på denna resa. Fotot, som kunde köpas i markan på flera resor, är skänkt av B-G Håkansson, matros på resan 1977-78. Klicka på bilden för att förstora!

 

Tre bilder tagna före
nedbestyckningen 1961

Hon hade till dess även förligt medelsvårt artilleri (15,2 cm) och luftvärns-pjäser i dubbellavetter i barbetterna för om "bygget". Läs vidare om bestyckning i rutan hämtad ur Jane's i högerspalten!

Klicka på bilderna för att förstora!

Från en specialgjord sångbok för resan 1954-55.
 

Skänkt av Dan Frostberg, skeppshantverkare på resan 1958-59.

 


Från 1956 när hon går under Sandöbron på Ångermanälven. Ett kolorerat
foto som förmodligen är taget av Rulle Söderlund eller Klints foto i Lunde,
berättar Christer Westin på Polyfoto i Kramfors.


Hon beställdes under andra världskriget som ett vanligt torrlastfartyg av Stockholms Rederi AB Sveas dotterbolag Rederi AB Saturnus hos Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. På grund av bristen på "riktiga" örlogsfartyg övertogs detta skeppsbyggnadskontrakt av Marinen, mycket tack vare ett kraftfullt initiativ av dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld och i augusti 1942 tecknade EMV kontrakt med Kungliga Marinförvaltningen för byggande av ett Minfartyg.

Man utgick från skrovritningarna för ett handelsfartyg av Sveabolagets F-typ, (en fartygstyp som man sammanlagt byggde 12 systerfartyg av) som modifierades så att man erhöll ett fartyg som dels kunde ta ombord och lägga ut ett stort antal minor, dels hade en icke föraktlig vapen bestyckning.Sjösättningen. Bild från digitaltmuseum.se. Okänd fotograf.

Redan den 20 oktober 1942 kölsträcktes NB 341 ÄLVSNABBEN på EMV, för övrigt samma dag som EMV sjösatte NB 330 Jagaren SUNDSVALL. Själva byggandet av fartyget gick på mycket kort tid och fartyget sjösattes den 19 januari 1943 och efter knappt tre månader gick hon på provtur den 12-17 april med leverans till Kungliga Flottan den 9 maj 1943.


Vy på 21:a kanon och de två 15,2 cm m/98 pjäserna i aktern.

Vy över 21:a kanonen, styrbords Bofors luftvärnsautomatpjäs
m/40-48 och de två aktra 15,2 cm-pjäserna m/98.

Hon bär ett stolt namn i den svenska flottans historia, namnet på den gamla ankarplatsen i Stockholms södra skärgård, varifrån Sveriges flottor alltsedan Erik XIV:s dagar utgått på sjötåg till rikets värn. En sommardag 1943 styrde Älvsnabben för första gången förbi den plats, efter vilken hon fått sitt namn , och alltsedan dess fram till 1980 har hon gjort trogen tjänst i kustflottan och lokalstyrkorna.

Älvsnabben utnyttjades de första åren som minfartyg. Fartyget utförde flera riktiga minfällningar och många övningsminfällningar. Den praktiska minutbildningen i flottan bedrevs till stor del på Älvsnabben. Man skulle kunna säga att hon var ett minörernas "flaggskepp".

Endast några månader efter leveransen utsattes Älvsnabben för ett allvarligt tillbud. Den 26/10 1943 kolliderade fartyget med s/s Vindö på Mysingen. Ett stort hål revs upp i bordläggningen och fartyget var i sjunkande tillstånd, då det sattes på grund vid Söderhälls fyr. Efter några dagar kunde Älvsnabben tas flott för inbogsering till varv, där reparation skedde.

Besättningens mössband. Buren av flera tusen svenska sjömän under ett 30-tal år och sedd i flera länder över hela jordklotet.

Besättningens mössband. Buren av flera tusen svenska sjömän
under ett 30-tal år och sedd i flera länder över hela jordklotet.


När långresorna efter kriget åter sattes igång utnyttjades till en början kryssarna Fylgia och Gotland som långresefartyg. Fylgia utrangerades emellertid efter några år och även Gotland började bli gammal. Man såg sig om efter ett lämpligt långresefartyg och fann att Älvsnabben skulle lämpa sig väl. Hon hade stora utrymmen i mindurkarna, vilka kunde utnyttjas som lektionsutrymmen och som förråd, hon var ett mycket sjödugligt fartyg med stor aktionsradie och var framför allt billig i drift. Normalt förbrukade hon endast 10-11 kbm olja/dygn.

Så här skrev bl.a. FC på första långresan 1953-54, Oskar Krokstedt:
Älvsnabben var inte lika "marinvacker" som Fylgia och Gotland men hon var ett betydligt rymligare fartyg med stort mindäck för exportindustrin att använda i utlandet. Hon var byggd för att segla på oceanerna och var mycket bra i sjön trots att kanonerna satt ganska högt upp och hade en rullningsperiod i klass med passagerarfartygen. Hennes stora aktionsradie och låga driftskostnader kom att sätta sin prägel på färdplanen, som omfattade flera hamnar och längre tid till sjöss än vad som varit vanligt de senaste åren.

Älvsnabben kom att göra totalt 25 långresor utomlands varav 2 stycken var världsomseglingar. Dessutom gjordes minst 9 sommarresor varav en var till USA 1976 i samband med deras 200-års jubileum. På somrarna var bland annat sjukvårdsbefälskurserna för blivande vpl marinläkare delvis förlagda till Äbn. 1966-67 medföljde även dåvarande Kronprins Carl Gustaf som aspirant.

Totalt är det ca 6500 man som rest utomlands med Äbn mellan 1953-1980. Hon har besökt 161 olika utländska hamnar eller uteankarplatser i nästan 80 olika länder, varav USA och Brasilien är de mest välbesökta.

 Läs mer om detta under rubrikerna "Älvsnabbens 25 långresor mellan 1953-1980" och "Grafik och statistik".


Älvsnabben för ankars utanför Martinique, långresan 1977-78.

Älvsnabben till ankars utanför Martinique, långresan 1977-78.

När Älvsnabben kom hem efter den 25:e och sista långresan 1979-80, räknade maskinchefen Folke Holm ut med ledning av maskinjournaler att motorn gått över 13 år i gångtimmar. Något hade bytts ut under åren, bl a kolvar och däckel. På grund av slitage hade varvtalet reducerats från 133 v/min till 116 v/min under senare år. Maskinfolket döpte motorn till "Matilda", efter australiska soldaters marschsång på 116 steg/min (Sv. flottans var 117/min, varje steglängd 87 cm, räknat från häl till häl).

Det är originalljudet från Matilda som ni hör när ni kommer till denna sida. Det är inspelat utanför gunrummet vid trappan ned till maskinrummet av Carl F Ebeling som var tandläkare på resan 1977-78. Klicka här för att höra Matilda igen.

Maskinchefen Folke Holm gjorde 10 långresor och 1 sommarresa med Älvsnabben.


Älvsnabben förtöjd i Willemstad på Curacao, långresan 1977-78.

Älvsnabben förtöjd i Willemstad på Curacao, långresan 1977-78.

1982 såldes Älvsnabben som skrot till A. Lindbergs metaller i Karlskrona (heter numera Stena). Läs mer om detta under "Skrotningen av HMS Älvsnabben".
 

Mössbandet i vitt. Köpt i markan ombord av Jan Säfwe på resan 73-74.

 

Fakta

Längd överallt 102,175 meter

Bredd överallt 13,56 meter

Deplacement fullt rustad 4.460 ton

Största djupgående fullt rustad inkl fyllda förråd av bränsle och matarvatten 4,77 meter

Provtursfart vid 133 varv/min: 15 Knop

Servicefart vid 116 varv/min: 12,5-13 knop
 

Bestyckning under de sista åren:

2 st 15,2 cm pjäser m/98

2 st 57 mm apjäs m/50

2 st 40 mm apjäs m/48

2 st 10,3 cm lysraketställ m/24

1 st 57 mm lysraketpjäs m/60

Minförråd

Maskineri:

B&W 9 cyl 2 takt enkelverkande på 3000 ihk vid 133 varv/min

Motortyp 950 V. F-90

Tillv. nr. 380 Eriksbergs Mek Verkstad Göteborg 1942


Älvsnabben vid Markusplatsen i Venedig på långresan 1968-69.
Bilden kommer från Thomas Cederström.
 


Målet med denna webbplats är att berätta
så mycket som möjligt om och runt
HMS Älvsnabben

Om någon vill bidra med information, bilder och annat
från hennes långresor eller hennes tid i aktiv tjänst
inom Flottan, kontakta Stefan Leo genom att klicka
på namnet nedan. I mailadressen ersätt (at) med @.


To our English spoken visitors

This is the website of HMS Alvsnabben.
A legendary minelayer and training vessel active
in the Swedish navy between 1943-1980.

HMS Alvsnabben circumnavigated the globe twice
and carried out longer journeys about 23 times in
her training capacity and is fondly remembered by
all who sailed on her.

The purpose of this site is to collect as much
information as possible about these voyages.
If you have anything to contribute, no matter
how trivial, please do not hesitate to contact me.
In the email address, replace (at) with @.

Stefan Leo, webmaster

 

 

Vykort skänkt av Hans Hellström. Klicka för att förstora!

Vykort skänkt av Hans Hellström. Klicka för att förstora!

 

Foto från besöket i Funchal (Madeira) i Januari 1969. Skänkt av Christer Svanbeck från resan 1968-69.  Klicka för att förstora!

Foto från besöket i Funchal (Madeira) i januari 1969.
Skänkt av Christer Svanbeck från resan 1968-69.
 

Älvsnabben på väg in i Willemstad på Curacao på långresan 1968-69.
Bilden kommer från Thomas Cederström.

Utanför Azoerna på sista resan 1979-80.
Bilden kommer från Jan Nilsson
 

Actionbild med HMS Älvsnabben, HMS Halland och flygvapnet.
Skänkt av John-Erik Hahne, U 3 Veteranbesättning (www.u3.se).

Bilden, som är från 1957 eller 1958 (Halland har inte den jätteradarantenn hon fick senare) är från en så kallad samverkansdag för kadetter från flyg, arme och flotta och här fick flygvapnet visa vad de kunde. Krevaden från flygminbomb (600kg) och Lansenplanen fortsätter med raketanfall. Kustflottan låg uppradad till ankars under skådespelet som sedan fortsatte med uppvisning av flottan med msv artilleri och LV, ubåtsjakt med AU-granater och sjunkbomber och ibland fick en ubåt skjuta en stridstorped mot lämpligt mål. Det gällde ju att imponera på varann! Text av Hans Carlsson FM Malmö och U3:s veteranbesättning.

 

Älvsnabben i annorlunda kamouflagemålning från 17/4 1951.
Skänkt av Curt Borgenstam, FM Malmö.

 

Från Alexander Strachan i Österrike kommer denna bild med följande förklaring: I got the picture from my father-in-law who performed a rather unusual technical problem solving project in Georgetown just before the ship had the passage booked through the Panama Canal. Anecdote to Georgetown as it is and was a criminal city - the crew went off the ship to amuse themselves. When military police collected them - I was told - roughly 80% of all members were robbed off or "lost" their belongings.

 

Bilden kommer från Christer Filipsson och är tagen utanför Panama.
Klicka på flaggan för att höra eldrond!

En av långresefartygens ständiga uppgifter har alltid varit att "visa flaggan".
Den svenska örlogsflaggan blåste från flaggspelet i aktern från det att HMS Älvsnabben trädde i svenska Statens tjänst till dess hon utdömdes för skrotning och flaggan sänktes. Många är vi, som med stolthet och glädje tjänat Henne och Fosterlandet!
Ett stort Tack till Kgl. Flottan som gjort detta möjligt!


Från Christer Filipsson kommer även en liten filmsnutt på Äbn:s sista gösflagga. Han skriver så här om den:

"Köpte den av en son till en flottist som var den sista besättningen på båten innan upphuggningen 1982. Han hade stulit den men sonen hoppades att det nu var preskriberat. Den finns kvar och efter mig tänker jag skänka den till Flottans Män."


Klicka på flaggan nedan för att se den vaja i vinden på Christers flaggstång!
 


Klicka här för att se fler bilder på Älvsnabben!

 

Utbildning idag?

Flottans två vackra
skonerter är väl de
enda fartyg som
fortfarande bedriver
utbildning utomlands.
Besök deras egen
webbplats genom
att klicka på bilden
ovan!
 

Äbn i media


Flera tidningar har genom
åren gjort reportage om
Älvsnabben. Här är några
av dem!

Jan Gnojek har bidragit med en Äbn-artikel från Marinnytt 1979! Klicka för att läsa!

Anders Helgesson har bidragit med ett Äbn-repotage från FIB aktuellt 1980! Klicka för att läsa!

Anders Helgesson har bidragit med ett Äbn-repotage från Posttidningen 1980! Klicka för att läsa!
 

Souvenirer


Jackmärke från Tommy Friberg på resan 1970-71.

Jackmärke från Lennart Thörnberg på resan 71-72.

T-shirt från
Lennart Törnberg.
Klicka på den för att förstora!

 

Utdrag ur Jane's


Om Älvsnabben i Jane's Fighting Ships från 1977-78. Klicka för att förstora!

Till början